• OpenTower Designer

  Rejestruj swój proces pracy

Oprogramowanie projektowe dla masztów telekomunikacyjnych

Za pomocą wydajnego modelowania 3D efektywnie projektuj i modeluj maszty, takie jak kratowe i z odciągami, a także sprzęt: anteny, mocowania i akcesoria liniowe. Aplikacje masztowe firmy Bentley zostały stworzone z myślą o konkretnym dostosowaniu do procesów pracy dotyczących masztów i optymalizacji czasu projektowania. Dzięki graficznym i tekstowym definicjom konstrukcji masztów jesteś w stanie projektować i realizować projekty szybciej niż kiedykolwiek.

Możesz skorzystać z obszernej biblioteki typów paneli i wyposażenia pomocniczego, które umożliwiają szybkie tworzenie konstrukcji, automatycznie generują obciążenia dla dowolnej liczby kierunków z konfiguracjami topograficznymi zdefiniowanymi przez użytkownika oraz umożliwiają szybkie przeprowadzanie kontroli projektu. Masz także opcję tworzenia raportów z praktycznie dowolnymi danymi wyjściowymi – od danych konstrukcji, przez wyniki analizy obciążeń, po możliwości projektowe dla członów i śrub.

Projektując zgodnie z amerykańskimi standardami projektowymi, zaoszczędzisz czas i szybciej zrealizujesz projekty dzięki automatycznemu tworzeniu scenariuszy poprzez łączenie warstw geometrycznych, grupowanie wyposażenia i kryteria obciążenia. Możesz również utworzyć model fizyczny, stosując hierarchiczne warstwy modyfikacji z historią zmian na podstawie geometrii bazowej przy użyciu wbudowanej logiki biznesowej. 

  • Model communications towers_STAAD(X)TOWER_EDITED
  • Perform geometric nonlinear analysis
  • OpenTower
  • Model communications towers_STAAD(X)TOWER_EDITED
  • Perform geometric nonlinear analysis
Możliwości
 • Konfiguruj biblioteki podpór

  • Twórz niestandardowe biblioteki XML. Skonfiguruj plik XML, aby utworzyć własną niestandardową bibliotekę podpór paneli, ramion obrotowych, a nawet podstaw kratownic. Możesz również użyć wbudowanych typów podpór, które mogą być rozbudowywane i konfigurowane zewnętrznie.
 • Twórz realistyczne grafiki i dokładne modele

  • Korzystaj z nowoczesnego środowiska graficznego, by uzyskać realistyczną wizualizację modelu. Elementy nieciągłe i liniowe modelu 3D masztu są rysowane w skali. Wizualizuj dokładne umiejscowienie wyposażenia, w tym linii zasilających na każdej wysokości oraz dodatków linowych.
 • Dostosuj biblioteki wyposażenia

  • Dostosuj wszechstronne biblioteki wyposażenia, w których skład wchodzą anteny, talerze, TME, linie zasilające oraz dodatkowe wyposażenie od wszystkich znaczących producentów, korzystając z wbudowanych funkcji.
 • Zaprojektuj połączenia

  • Zdefiniuj połączenia prętów za pomocą różnych rozstawów śrub, łącznie z wstępnie zdefiniowanymi konfiguracjami śrub. Automatycznie rozważaj wpływ połączeń na obliczenia zaprojektowanych prętów i sprawdzaj jakość połączenia.
 • Zdefiniuj obciążenie zewnętrzne

  • Zdefiniuj tworzenie klastrów pomocniczych urządzeń liniowych, jak i różnych urządzeń pomocniczych, w tym oporników pomocniczych. Korzystaj z opcji takich jak polecenie ATTACH w wersji oprogramowania OpenTower Europe, aby zdefiniować kryteria rozkładu obciążenia od wyposażenia po maszt.
 • Zaprojektuj fundamenty masztu

  • Projektuj fundamenty masztu (kod amerykański) dla podstawy i punktów zakotwiczenia, co obejmuje stopę fundamentową, fundamenty pośrednie i płytę fundamentową. Automatycznie projektuj fundamenty dla najbardziej krytycznych przypadków obciążenia pod kątem różnych kryteriów i sprawdzaj ocenę fundamentów.
 • Importuj modele z innych aplikacji

  • Importuj modele masztów ze starszego oprogramowania, takiego jak TnxTower (wersja amerykańska) i MS Tower.
 • Mapuj pulpity masztu i wyposażenie

  • Połącz się z bazą danych zarządzania majątkiem trwałym, aby uzyskać wszystkie informacje związane z lokalizacją i wyposażeniem dowolnego masztu wraz z dodatkowym dostosowaniem. Skróć czas modelowania i optymalizacji oraz wykonaj analizę inżynierską w ciągu kilka minut.
 • Modeluj maszty komunikacyjne

  • Korzystaj z wbudowanej logiki biznesowej, aby stworzyć model analityczny, stosując hierarchiczne warstwy modyfikacji wraz z podstawową warstwą geometryczną. W oprogramowaniu OpenTower możesz automatycznie tworzyć scenariusze, łącząc warstwy geometryczne oraz grupując wyposażenie i kryteria obciążenia, aby włączyć warstwową optymalizację modelu analitycznego. W oprogramowaniu OpenTower Europe możesz korzystać z zaawansowanych opcji, takich jak panel zdefiniowany przez użytkownika, aby tworzyć niestandardowe konfiguracje masztów.
 • Wykonaj zaawansowaną analizę

  • Wykonaj zaawansowaną analizę półkratownicy, minimalnego oporu podpory, zastosowania statycznego, asymetrycznego lub narastającego obciążenia oblodzeniem, segmentowych kabli kotwicznych, obciążenia autonaprawy oraz zerwania kabli kotwicznych. W celu analizy dynamicznej i wyboczeniowej z oprogramowania OpenTower można wyeksportować model STAAD.Pro.
 • Użyj wbudowanego katalogu przekroju dla masztów telekomunikacyjnych

  • Użyj wbudowanych profili przekrojów, w tym specjalistycznych profili przekroju, takich jak rury dzielone, płyty gięte i inne (ponad 30 typów przekrojów), jak również materiałów spełniających praktycznie wszystkie światowe standardy. Rozszerzaj niestandardowy katalog, dodając dowolną liczbę przekrojów i kształtów.
Shopping cart
Buy OpenTower Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.