• STAAD Tower

  Uwzględnij swoje procesy pracy

Oprogramowanie do projektowania masztów telekomunikacyjnych

Efektywne projektowanie i modelowanie wież (słupów kratowych, masztów z odciągami) oraz wyposażenia (anten, mocowań, elementów liniowych) za pomocą zaawansowanej technologii modelowania 3D. Aplikacje do projektowania wież firmy Bentley dopasowują się do Twojego procesu pracy, optymalizując czas tworzenia projektu. Dzięki graficznym i tekstowym definicjom konstrukcji wież możesz tworzyć i realizować projekty szybciej niż kiedykolwiek.

Możesz skorzystać z obszernej biblioteki paneli i sprzętu pomocniczego, które usprawniają proces konstrukcyjny, automatycznie generować obciążenia dla dowolnej liczby kierunków za pomocą zdefiniowanych przez użytkownika konfiguracji topograficznych, przeprowadzać kontrolę projektu i bez wysiłku tworzyć raporty – od danych konstrukcyjnych, przez wyniki analizy naprężeń, aż po przepustowość projektową poszczególnych elementów i śrub.

Firma Bentley oferuje szeroką gamę aplikacji do projektowania wież. Wybierz najlepszą opcję dla siebie:

 • STAAD Tower 
  Projektujesz według standardów projektowych obowiązujących w USA? Dzięki automatycznemu tworzeniu wariantów, łączącemu warstwy geometryczne, grupowanie sprzętu oraz wskaźniki obciążenia, oszczędzisz czas i ukończysz projekty szybciej. Możesz też stworzyć fizyczny model przez zastosowanie hierarchicznej modyfikacji warstw z historią wersji u podstawy geometrii, korzystając z wbudowanej logiki biznesowej. 

 • STAAD Tower – Europe
  Jeśli projektujesz zgodnie z normami Eurokod 3, British National Annex i PD 6688 w STAAD Tower – Europe znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. 

 • MStower
  Twórz wysokiej jakości projekty masztów i monopali, zgodnie z normami międzynarodowymi, które obowiązują m.in. w Australii, Nowej Zelandii i Indiach. 
Możliwości
 • Konfiguruj biblioteki podpór

  • Twórz niestandardowe biblioteki XML. Skonfiguruj plik XML, aby utworzyć własną niestandardową bibliotekę podpór paneli, ramion obrotowych, a nawet podstaw kratownic. Możesz również użyć wbudowanych typów podpór, które mogą być rozbudowywane i konfigurowane zewnętrznie.
 • Twórz realistyczne grafiki i dokładne modele

  • Korzystaj z nowoczesnego środowiska graficznego, by uzyskać realistyczną wizualizację modelu. Elementy nieciągłe i liniowe modelu 3D masztu są rysowane w skali. Wizualizuj dokładne umiejscowienie wyposażenia, w tym linii zasilających na każdej wysokości oraz dodatków linowych.
 • Dostosuj biblioteki wyposażenia

  • Dostosuj wszechstronne biblioteki wyposażenia, w których skład wchodzą anteny, talerze, TME, linie zasilające oraz dodatkowe wyposażenie od wszystkich znaczących producentów, korzystając z wbudowanych funkcji.
 • Zaprojektuj połączenia

  • Zdefiniuj połączenia prętów za pomocą różnych rozstawów śrub, łącznie z wstępnie zdefiniowanymi konfiguracjami śrub. Automatycznie rozważaj wpływ połączeń na obliczenia zaprojektowanych prętów i sprawdzaj jakość połączenia.
 • Zdefiniuj obciążenie zewnętrzne

  • Zdefiniuj tworzenie klastrów pomocniczych urządzeń liniowych, jak i różnych urządzeń pomocniczych, w tym oporników pomocniczych. Korzystaj z opcji takich jak polecenie ATTACH w wersji oprogramowania OpenTower Europe, aby zdefiniować kryteria rozkładu obciążenia od wyposażenia po maszt.
 • Zaprojektuj fundamenty masztu

  • Projektuj fundamenty masztu (kod amerykański) dla podstawy i punktów zakotwiczenia, co obejmuje stopę fundamentową, fundamenty pośrednie i płytę fundamentową. Automatycznie projektuj fundamenty dla najbardziej krytycznych przypadków obciążenia pod kątem różnych kryteriów i sprawdzaj ocenę fundamentów.
 • Importuj modele z innych aplikacji

  • Importuj modele masztów ze starszego oprogramowania, takiego jak TnxTower (wersja amerykańska) i MS Tower.
 • Mapuj pulpity masztu i wyposażenie

  • Połącz się z bazą danych zarządzania majątkiem trwałym, aby uzyskać wszystkie informacje związane z lokalizacją i wyposażeniem dowolnego masztu wraz z dodatkowym dostosowaniem. Skróć czas modelowania i optymalizacji oraz wykonaj analizę inżynierską w ciągu kilka minut.
 • Modeluj maszty komunikacyjne

  • Korzystaj z wbudowanej logiki biznesowej, aby stworzyć model analityczny, stosując hierarchiczne warstwy modyfikacji wraz z podstawową warstwą geometryczną. W oprogramowaniu OpenTower możesz automatycznie tworzyć scenariusze, łącząc warstwy geometryczne oraz grupując wyposażenie i kryteria obciążenia, aby włączyć warstwową optymalizację modelu analitycznego. W oprogramowaniu OpenTower Europe możesz korzystać z zaawansowanych opcji, takich jak panel zdefiniowany przez użytkownika, aby tworzyć niestandardowe konfiguracje masztów.
 • Wykonaj zaawansowaną analizę

  • Wykonaj zaawansowaną analizę półkratownicy, minimalnego oporu podpory, zastosowania statycznego, asymetrycznego lub narastającego obciążenia oblodzeniem, segmentowych kabli kotwicznych, obciążenia autonaprawy oraz zerwania kabli kotwicznych. W celu analizy dynamicznej i wyboczeniowej z oprogramowania OpenTower można wyeksportować model STAAD.Pro.
 • Użyj wbudowanego katalogu przekroju dla masztów telekomunikacyjnych

  • Użyj wbudowanych profili przekrojów, w tym specjalistycznych profili przekroju, takich jak rury dzielone, płyty gięte i inne (ponad 30 typów przekrojów), jak również materiałów spełniających praktycznie wszystkie światowe standardy. Rozszerzaj niestandardowy katalog, dodając dowolną liczbę przekrojów i kształtów.
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży