• Microstran

  Projektowanie konstrukcji

Oprogramowanie do ogólnych analiz konstrukcji

Microstran, nasza aplikacja do przeprowadzania różnorodnych, ogólnych analiz konstrukcji z wbudowaną możliwością projektowania stalowych członów i połączeń, pozwala na wydajne modelowanie, analizę i projektowanie. Szybsze i bardziej inteligentne projektowanie za pomocą wszechstronnych komend modelujących, niezwykle szybkich solverów i efektywność wymiany danych między formatami plików pozwala na zwiększenie zyskowności i produktywności. Dzięki wbudowanej możliwości projektowania stalowych członów i połączeń możne szybko badać alternatywne projekty i szybko włączać wnioski o zmianę projektu. Możliwe jest przeprowadzanie analizy nieliniowej i analizy wyboczeń, projektowanie zintegrowanych połączeń stalowych i eksportowanie modeli do formatu inżynierskiego wybranego przez użytkownika.
  • Produce structural design documentation
  • Produce structural design documentation
Możliwości
 • Analiza konstrukcji - obciążenia grawitacyjne i poziome

  • Projektuj i analizuj proste lub złożone konstrukcje dla szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń grawitacyjnych takich, jak obciążenia stałe i zmienne, w tym także warunków pochylenia, w połączeniu z obciążeniami poziomymi, takimi jak obciążenia wiatrem czy obciążenia sejsmiczne.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie i analiza przy użyciu metody elementów skończonych

  • Precyzyjnie i wydajnie wykonaj analizę budynku, projekt i szkic całej konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych. Zredukuj lub wyeliminuj czas spędzany w oczekiwaniu na wyniki za pomocą naszych szybkich solverów.
 • Projektowanie zimnogiętych elementów stalowych

  • Projektuj pręty cienkościenne przy użyciu kompleksowej biblioteki kształtowników zimnogiętych bez potrzeby stosowania oddzielnej, specjalnie do tego przeznaczonej aplikacji.
 • Projektowanie ram wytrzymałych na obciążenia poziome

  • Sprawdź wytrzymałość usztywnionych ram pod kątem sił sejsmicznych i działania wiatru wykorzystując różne normy międzynarodowe. Szybko uzyskaj bezpieczne i niezawodne projekty dla wszystkich projektów budowlanych.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Integrowanie projektów połączeń stalowych

  • Zaprojektuj połaczenia stalowe w obrębie jednego zintegrowanego środowiska. Przenoś geometrię połączeń, wymiary prętów i siły połączeń z analizy 3D bezpośrednio do aplikacji projektującej połączenia stalowe. Pozwala to na skuteczne ponowne wykorzystanie informacji i zmniejsza ilość wymaganych przeróbek przy zmianie konstrukcji.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
Structural Enterprise Callout
Meet Structural Enterprise WorkSuite
Get all the structural analysis software applications - in one comprehensive cost-efficient package. 
Contact Sales
Powiedz mi więcej!
Chcesz się dowiedzieć więcej o tym produkcie?
Dowiedz się więcej