• Analiza konstrukcji

  Projektowanie bez granic

Oprogramowanie do analizy konstrukcji

Wydajne modelowanie, analiza i projektowanie dowolnej konstrukcji, od pojedynczego fundamentu po cały stadion.  Rozważenie licznych alternatyw projektowych szybko i na wczesnym etapie procesu projektowania. Śmiałe zajmowanie się projektami i szybkie tworzenie wysokiej jakości ekonomicznych projektów stosujących różne materiały. Synchronizacja danych modelu z całym zespołem projektowym, w tym opatrzenie szczegółami modeli 3D wszystkich projektów strukturalnych. Projektowanie konstrukcji na całym świecie przy użyciu ponad 80 norm międzynarodowych, zmniejszające potrzebę uczenia się przez zespół obsługi wielu aplikacji.
 
Produkty
 • 1623_DAM_Stub_Manhattan_290x163_0715
  Zintegrowane modelowanie konstrukcji
  Maksymalizuj efektywność wymiany danych pomiędzy produktami konstrukcyjnymi, projektami i ludźmi.
 • OpenTower iQ
  OpenTower iQ
  Maximize your asset performance with real-time intelligence for planning, visualization, and inspection. Quickly access the data you need for everyday tower operations.
 • CloudServices
  Subskrypcja RAM SBeam Virtuoso
  Specjalistyczna aplikacja desktopowa do projektowania stalowych belek i legarów
 • stub_532134897
  Limcon
  Szybkie projektowanie i przeglądanie połączeń stalowych, takich jak belki z kolumną, końce tężnika, zamocowania do fundamentów, skomplikowane wieloczłonowe złącza i inne.

 • Structural Analysis software - Petrochemical Plant
  STAAD.Pro
  Projektowanie dowolnego rodzaju konstrukcji i udostępnianie zsynchronizowanych danych modelu całemu zespołowi projektowemu.
 • stub_155945762
  Microstran
  Nasza aplikacja do przeprowadzania różnorodnych, ogólnych analiz konstrukcyjnych z wbudowaną możliwością projektowania stalowych prętów i połączeń pozwala na modelowanie, analizę i projektowanie.
 • Stub_ist_65095899_ConcreteConstruction_L
  RAM Concept
  Ekonomiczne projektowanie żelbetowych płyt stropowych i fundamentów płytowych z wyjątkowym wglądem w zgodność, wydajność i praktyczność.
 • RAM Connection for Steel Connection design
  RAM Connection
  Analizowanie i projektowanie dowolnych rodzajów połączeń i weryfikacja połączeń w ciągu kilku sekund, razem z kompleksowymi obliczeniami i z uwzględnieniem zgodności sejsmicznej.
 • stub_531908087
  RAM Elements
  Wykonanie analizy i projektu – wraz z analizą 3D elementów skończonych – prawie każdego rodzaju konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego, w jednej aplikacji i w przystępnej cenie.
 • stub-iStock_000039779030XXXLarge
  RAM Structural System
  Śmiałe zajmowanie się projektami i szybkie tworzenie wysokiej jakości ekonomicznych projektów z wykorzystaniem różnych betonowych, stalowych i belkowych materiałów budowlanych.
 • stub_iStock_000024305848_Large
  Sectionwizard
  Szybko i precyzyjnie obliczaj właściwości profilu i uzyskuj wartości obciążenia dla wszystkich kształtów w pełni zintegrowanych z STAAD.Pro.
 • stub_ThinkstockPhotos-480678085
  STAAD Advanced Analysis
  Dodanie modułu Advanced Analysis do portfolio STAAD pozwoli rozwiązywać najbardziej złożone problemy związane z projektowaniem i analizą, łącznie z dużymi lub skomplikowanymi modelami.
 • Stub_ist_4490924_Concrete_3XL
  RCDC
  Wykonuj solidne projektowanie i analizę słupów, belek, ścian i stropów zgodnie z globalnymi normami projektowymi.
 • stub_519865987
  MStower
  Wydajna analiza i projektowanie stalowych masztów przesyłowych i komunikacyjnych z kompleksowym modelowaniem i wymaganą dokumentacją.
 • Stub_ist_38142812_RebarConstruction_2XL
  STAAD Foundation Advanced
  Projektowanie każdego rodzaju fundamentów, od podstawowych do najbardziej złożonych.
 • Cell Tower
  OpenTower Designer
  Analizuj i projektuj monopole, a także maszty telekomunikacyjne: samonośne oraz z odciągami, za pomocą wydajnego i wszechstronnego modelowania fizycznego i narzędzi parametrycznych.
 • Communications Tower
  OpenTower Europe
  Analyze and design monopoles and self-supporting and guyed communication towers in accordance to Eurocode 3, British National Annex, and PD 6688. Plus, take advantage of powerful comprehensive physical modeling and parametric tools.
 • OpenTower Communications Listing Stub Image
  OpenTower Mount Analysis
  Analyze and design communication tower mounts with realistic 3D graphics, antenna databases, and a wind load generator to save time and produce economical designs.
 • 1623_DAM_Stub_Nightscape_290x163_0715
  Structural Enterprise
  Przystępny cenowo pakiet aplikacji STAAD, RAM i Microstran pozwala na wykorzystanie wybranych rozwiązań w wybranym czasie do projektowania zarówno dużych jak i małych projektów.
Punkty widzenia