• ContextCapture

    Tworzenie modeli 3D na podstawie zwykłych fotografii

Aby przejrzeć te przykładowe siatki rzeczywiste, należy najpierw pobrać Acute3D Viewer.Wszystkie modele 3D zaprezentowane są w stanie faktycznym, bez poprawek. Czasami z powodu niewystarczającej liczby zdjęć bazowych lub ograniczonego zakresu sfotografowanego obszaru mogą pojawić się wady, takie jak dziury czy nierówności. Takie sporadycznie występujące wady mogą być naprawione przez oprogramowanie firm trzecich w ramach procesu produkcji przy niskich kosztach pracy kolejnej osoby.