• ContextCapture Center

  Modele 3D o dowolnej skali wykonane na podstawie zdjęć cyfrowych

Pomiary lotnicze w Azji

ContextCapture Center

Dzięki ContextCapture Center można szybko stworzyć nawet największe i najbardziej wymagające modele 3D warunków istniejących dla projektów infrastrukturalnych wszelkiego typu, w tym o skali tak dużej jak całe miasta, opartych na zdjęciach cyfrowych, w tym obsługę przez najbardziej wyrafinowane systemy kamer lotniczych, w tym systemów celowania bezpilotowych dronów i skanerów laserowych. Te szczegółowe rzeczywiste modele 3D mogą być szybko stworzone bez potrzeby stosowania drogiego, specjalistycznego sprzętu i wykorzystane w celu zapewnienia precyzyjnego, rzeczywistego kontekstu do podejmowania decyzji w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji w trakcie cyklu życia projektów.

Dzięki temu możliwe jest ekonomiczne tworzenie precyzyjnych siatek rzeczywistości przy mniejszym zaangażowaniu czasu i zasobów w specjalistyczne urządzenia i związane z tym szkolenie. Gotowe do pracy siatki rzeczywistości 3D można z łatwością tworzyć na podstawie zdjęć wykonanych zwykłym aparatem lub połączonych zdjęć z chmurami punktów ze skanerów laserowych, co skutkuje uzyskaniem drobnych detali, ostrych krawędzi i precyzji geometrycznej.

Da to pewność, że możliwe jest skuteczne stworzenie modelu o dowolnym rozmiarze i w krótszym czasie, bez ryzyka dotyczącego ograniczeń oprogramowania. Możliwe jest tworzenie bardzo szczegółowych modeli o praktycznie dowolnych rozmiarach i/lub poziomie szczegółowości, nawet w skali miasta, o wiele szybciej niż wcześniej, dzięki obsłudze równoległego przetwarzania przez wiele komputerów.

Możliwe jest połączenie się z tymi bogatymi siatkami rzeczywistości ukazującymi rzeczywiste warunki i udostępnienie ich do użytku w dowolnym procesie prac inżynierskich czy GIS. Informacje, eksploatacyjne i dostępne, można z łatwością udostępniać na komputerze biurowym i urządzeniach mobilnych, w wielu formatach, w tym w natywnym w ramach MicroStation. Można nawet użyć pakietu do opracowywania oprogramowania do stworzenia niestandardowych rozwiązań dopasowanych do wyjątkowych potrzeb organizacyjnych użytkownika.

Aby poznawać te modele ContextCapture na komputerze biurowym należy nacisnąć środkowy klawisz myszy, aby obracać prawy klawisz, aby przesuwać, a kółko przewijania lub lewy klawisz, aby przybliżać. Na urządzeniu dotykowym wystarczy uszczypnąć ekran i przekręcić palce, aby obrócić widok, i uszczypnąć, aby powiększyć obraz. Dodatkowe komendy do wykonywania pomiarów i wyświetlania stylów są dostępne w menu w prawym górnym rogu okna. 

Możliwości
 • Wykorzystaj obrazy z wielu kamer i wielu typów czujników

  • Wykorzystaj szeroką gamę kamer, od smarfonów do wysoce wyspecjalizowanych powietrznych lub naziemnych, wielokierunkowych systemów pozyskiwania. Skorzystaj z każdego dostępnego formatu obrazu i metadanych, w celu tworzenia modeli 3D.
 • Wykorzystanie danych ze skanowania laserowego

  • Importuj dane statyczne lub dane z mobilnych skanerów laserowych. Połącz je ze zdjęciami, aby uzyskać wysoce dokładne siatki rzeczywistości.
 • Tworzenie animacji, filmów i obrazów wykonanych z lotu ptaka

  • Twórz rzuty prostokątne i obrazy perspektywiczne o wysokiej rozdzielczości przez renderowanie migawek o dowolnej wielkości. Ustalaj wielkość obrazu przy użyciu suwaków, skali i pozycjonowania na potrzeby ponownego wykorzystania. Wykorzystuj intuicyjne czasowe widoki z lotu ptaka i system animacji obiektów do szybkiego i łatwego tworzenia filmów.
 • Tworzenie wysokiej jakości obrazów

  • Korzystaj z narzędzi do tworzenia obrazów wysokiej jakości, aby ułatwić tworzenie precyzyjnych map i wesprzeć prace inżynierskie. Łącz obrazy w praktycznie dowolnym formacie i rzucie.
 • Tworzenie skalowalnych modeli terenu

  • Używaj bardzo dużych modeli terenu w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji w dużych zestawach danych. Wyświetlaj skalowalne modele terenu w różnych trybach wyświetlania, takich jak płynne cieniowanie, kąt, wzniesienie, pochyłość, kontury i inne. Synchronizuj modele terenu z danymi źródłowymi, m.in. plikami DGN, chmurami punktów i innymi.
 • Używaj skalowalnej mocy obliczeniowej

  • Przyspiesz produkcję dzięki możliwości użycia najnowszych systemów obliczeniowych dla jednostek stacjonarnych i przetwarzania klastrowego z możliwością wykorzystania obliczania ogólnego przeznaczenia na układach GPU, obliczania wieloprocesorowego, zaawansowanego dostosowania bloków pakietów, mechanizmów mozaikowania, kolejkowania zadań i monitorowania, przetwarzania sieciowego oraz zarządzania bardzo dużymi projektami.
 • Generowanie modeli GIS 2D i 3D

  • Twórz precyzyjne georeferencjonowane modele 3D przy zastosowaniu pełnego zakresu typów danych geoprzestrzennych, w tym prawdziwych ortofotomap,chmur punktów, wysokościowych cyfrowych modeli rastrowych i Esri I3S. Program zawiera interfejs bazy danych SRS w celu zapewnienia efektywności wymiany danych z wybranym rozwiązaniem GIS.
 • Integruj dane z różnych źródeł z siatkami rzeczywistymi

  • Wzbogać siatki rzeczywiste o dodatkowe dane takie jak informacje geoprzestrzenne, dołączając je do określonych części siatki oraz umożliwiając późniejsze wyszukiwania i wizualizację obszarów siatki na podstawie powiązanych danych.
 • Integracja danych pozycyjnych

  • Wykorzystaj punkty kontrolne ziemi lub znaczniki GPS do precyzyjnych modeli georeferencyjnych. Umożliwi Ci to koordynację Twojego projektu i przeprowadzenie dokładnych pomiarów współrzędnych, odległości, powierzchni oraz objętości.
 • Pomiary i analiza danych modelu

  • Wykonuj precyzyjne pomiary odległości, objętości i pól powierzchni bezpośrednio w obrębie interfejsu przeglądania 3D, co pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny do uzyskania dokładnych odpowiedzi.
 • Modelowanie geometrii za pomocą danych modelowania rzeczywistości

  • Wyodrębnij linie przerywania, linie malowania, powierzchnie, płaszczyzny, cylindry i osie cylindrów z siatek rzeczywistych i chmur punktów. Skutecznie przycinaj i rozdzielaj chmury punktów i siatki rzeczywiste w celu usprawnienia ekstrakcji wektorów.
 • Przeprowadzanie automatycznej aerotriangulacji i rekonstrukcji 3D

  • W pełni skalibruj wszystkie obrazy za pomocą automatycznej identyfikacji względnego położenia i orientacji każdego zdjęcia. Wykorzystaj automatyczną rekonstrukcję 3D, mapowanie tekstur i ponowne nakładanie tekstur aby tworzyć bardzo precyzyjne modele.
 • Perform automatic photo block alignment on point clouds

  • During aerotriangulation process, automatically adjust the photo block to fit point clouds, resulting in precise calibration and alignment of the two data sources to create a high-fidelity reality mesh.
 • Perform simultaneous navigation and viewing in 2D images and a 3D reality mesh

  • Take advantage of photo navigation to analyze and perform quality assessment by clicking a point in the reality mesh to display full resolution photos and the synchronized 3D scene.
 • Publikowanie i przeglądanie modeli gotowych do umieszczenia w Internecie

  • Twórz modele dowolnych rozmiarów zoptymalizowane pod kątem publikowania w Internecie, które mogą być przeglądane przy użyciu darmowego interfejsu do przeglądarki internetowej. Pozwala to na natychmiastowe udostępnianie w Internecie modeli 3D oraz ich wizualizację.
 • Scalable production speeds with cloud on-demand

  • Meet your most demanding deadlines with multi-engine cloud processing by switching to ContextCapture Cloud Processing Service directly from your ContextCapture desktop interface.
 • Wizualizacja, analiza i pomiar siatek rzeczywistości przed końcową produkcją

  • Skorzystaj z trybu wyświetlacza Splat po wykonaniu aerotriangulacji, aby zobaczyć szkic siatki rzeczywistości i uzyskać szybszy wgląd do oceny jakości, nawigacji zdjęć i zadań pomiarowych.
 • Wizualizuj, manipuluj i edytuj dane modelowania rzeczywistości

  • Możesz wizualizować i edytować chmury punktów z miliardami punktów, zmieniając ich klasyfikację, kolor oraz usuwając lub edytując punkty. Manipuluj siatkami rzeczywistości i skalowalnymi modelami terenu z setkami milionów trójkątów. Importuj, retuszuj oraz eksportuj siatki w wielu formatach.
ContextCapture Desktop
ContextCapture Cloud Processing Service
Quickly create 3D models with simple photos using the ContextCapture mobile app or desktop web-based console application. 
Learn More
Firma Bentley zapewnia wsparcie i pomoc
Informacje, narzędzia i zasoby pomocne w pracy zdalnej podczas epidemii COVID-19
Learn More
NSW Spatial Services turns USD 60M image archive into free 3D models
70-year backlog of aerial photography is turned into a 3D digital database to understand how the state has changed.
Read Now