• Udostępnianie

    Bezpieczne, zaufane udostępnianie plików

Udostępnianie

Czy masz problemy z łatwym udostępnianiem informacji w obrębie grupy roboczej lub zespołu projektowego? Wykorzystaj nowe usługi w chmurze do przyspieszenia udostępniania treści w obrębie grup roboczych i projektów, w tym rysunków, modeli, plików PDF i najważniejszych rezultatów. Dzięki Project Share współpracujące osoby i Twój zespół mogą koordynować prace i z łatwością udostępniać informacje w obrębie rozszerzonego łańcucha dostaw bez konieczności konfiguracji usług IT i bez dodatkowych inwestycji. 

ProjectWise Project Share eliminuje zagrożenia dla własności intelektualnej związane z wykorzystywaniem poczty elektronicznej, serwera FTP czy darmowych systemów udostępniania plików. Użytkownicy aplikacji firmy Bentley będą dysponowali łatwą w użyciu opcją Zapisz Jako w aplikacjach projektujących, takich jak MicroStation oraz w aplikacjach projektowych innych producentów, co pozwoli na łatwą wymianę informacji.
Zastosowanie
Firma Bentley zapewnia wsparcie i pomoc
Usługa ProjectWise 365 pozwala sprostać wyzwaniom związanym z pracą z domu
Zniesienie opłat za subskrypcję subskrypcyjnych do 30 września 2020 r.
ACCELERATE With ProjectWise

Jump start your project delivery with this on-demand webinar series from this year's ProjectWise ACCELERATE Conference. 

View Now
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży