• Udostępnianie

    Bezpieczne, zaufane udostępnianie plików

Udostępnianie

Czy masz problemy z łatwym udostępnianiem informacji w obrębie grupy roboczej lub zespołu projektowego? Wykorzystaj nowe usługi w chmurze do przyspieszenia udostępniania treści w obrębie grup roboczych i projektów, w tym rysunków, modeli, plików PDF i najważniejszych rezultatów. Dzięki Project Share współpracujące osoby i Twój zespół mogą koordynować prace i z łatwością udostępniać informacje w obrębie rozszerzonego łańcucha dostaw bez konieczności konfiguracji usług IT i bez dodatkowych inwestycji. 

ProjectWise Project Share eliminuje zagrożenia dla własności intelektualnej związane z wykorzystywaniem poczty elektronicznej, serwera FTP czy darmowych systemów udostępniania plików. Użytkownicy aplikacji firmy Bentley będą dysponowali łatwą w użyciu opcją Zapisz Jako w aplikacjach projektujących, takich jak MicroStation oraz w aplikacjach projektowych innych producentów, co pozwoli na łatwą wymianę informacji.
Zastosowanie
Dlaczego warto skorzystać z CONNECT?

Usługi CONNECT pomagają w osiągnięciu biegłości w obsłudze aplikacji firmy Bentley i wykonywania pracy w dowolnym czasie i miejscu. Pomóż swoim zespołom łączyć się i współpracować.  

Learn More
New to ProjectWise?

Check out our eBook and ROI calculator to learn how connected teams and tools are more productive with ProjectWise.

Learn More