• Udostępnianie

    Bezpieczne, zaufane udostępnianie plików

Udostępnianie

Czy masz problemy z łatwym udostępnianiem informacji w obrębie grupy roboczej lub zespołu projektowego? Wykorzystaj nowe usługi w chmurze do przyspieszenia udostępniania treści w obrębie grup roboczych i projektów, w tym rysunków, modeli, plików PDF i najważniejszych rezultatów. Dzięki Project Share współpracujące osoby i Twój zespół mogą koordynować prace i z łatwością udostępniać informacje w obrębie rozszerzonego łańcucha dostaw bez konieczności konfiguracji usług IT i bez dodatkowych inwestycji. 

ProjectWise Project Share eliminuje zagrożenia dla własności intelektualnej związane z wykorzystywaniem poczty elektronicznej, serwera FTP czy darmowych systemów udostępniania plików. Użytkownicy aplikacji firmy Bentley będą dysponowali łatwą w użyciu opcją Zapisz Jako w aplikacjach projektujących, takich jak MicroStation oraz w aplikacjach projektowych innych producentów, co pozwoli na łatwą wymianę informacji.
Zastosowanie
ProjectWise for Small to Mid-Sized Design Teams

Learn how our new ProjectWise 365 offering enables faster and higher-quality collaboration with a set of 100% SaaS-based, instant-on services.

Dlaczego warto skorzystać z CONNECT?

Usługi CONNECT pomagają w osiągnięciu biegłości w obsłudze aplikacji firmy Bentley i wykonywania pracy w dowolnym czasie i miejscu. Pomóż swoim zespołom łączyć się i współpracować.  

Learn More
ACCELERATE ProjectWise 2019
8-9 maj, 2019

Dołącz do nas w San Diego, aby dowiedzieć się w jakim kierunku zmierza ProjectWise, poznać nowe ekscytujące możliwości i postępy w cyfryzacji "Going Digital" dzięki rozwiązaniom firmy Bentley.
ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ