• Udostępnianie

    Bezpieczne, zaufane udostępnianie plików

Udostępnianie

Czy masz problemy z łatwym udostępnianiem informacji w obrębie grupy roboczej lub zespołu projektowego? Wykorzystaj nowe usługi w chmurze do przyspieszenia udostępniania treści w obrębie grup roboczych i projektów, w tym rysunków, modeli, plików PDF i najważniejszych rezultatów. Dzięki Project Share współpracujące osoby i Twój zespół mogą koordynować prace i z łatwością udostępniać informacje w obrębie rozszerzonego łańcucha dostaw bez konieczności konfiguracji usług IT i bez dodatkowych inwestycji. 

ProjectWise Project Share eliminuje zagrożenia dla własności intelektualnej związane z wykorzystywaniem poczty elektronicznej, serwera FTP czy darmowych systemów udostępniania plików. Użytkownicy aplikacji firmy Bentley będą dysponowali łatwą w użyciu opcją Zapisz Jako w aplikacjach projektujących, takich jak MicroStation oraz w aplikacjach projektowych innych producentów, co pozwoli na łatwą wymianę informacji.
Zastosowanie
2018 ProjectWise Learn Conference
March 19-20, 2018

Join us in Las Vegas and gain insight into the direction of ProjectWise, exciting new capabilities, and the advancements of "Going Digital" with Bentley solutions.
Czytaj więcej
Dlaczego warto skorzystać z CONNECT?

Usługi CONNECT pomagają w osiągnięciu biegłości w obsłudze aplikacji firmy Bentley i wykonywania pracy w dowolnym czasie i miejscu. Pomóż swoim zespołom łączyć się i współpracować.  

Learn More
New to ProjectWise?

Check out our eBook and ROI calculator to learn how connected teams and tools are more productive with ProjectWise.

Learn More