• Panele wskaźników wydajności projektu ProjectWise

    Zwiększenie przejrzystości projektu i wykrycie potencjalnych zatorów.

Usługi w chmurze dla tablic wydajności projektu ProjectWise

Firmy intensywnie zaangażowane w projekty potrzebują informacji o projekcie w czasie rzeczywistym, aby podejmować ważne decyzje strategiczne dotyczące ich projektów. Najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest zapewnienie pełnej przejrzystości projektu za pośrednictwem interaktywnych tablic z kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI) i ich analizą.
Czytaj więcej +
Możliwości
  • Uzyskanie wglądu w projekt i wydajność wykonawcy

    • Zyskaj dokładny wgląd we wkład poszczególnych osób i wykonawców w projekt. Kluczowe wskaźniki wydajności wskazują stan realizacji projektu i ujawniają przestoje. Wyraźnie zobaczysz, jakie działania są konieczne i kto powinien je podjąć. Następnie wykonaj pomiar stopnia realizacji projektu w oparciu o bieżące postępy i trendy.
  • Monitoruj stan projektu

    • Śledź i monitoruj status dokumentacji za pomocą kompleksowego panelu projektu. Przeglądaj elementy według stanów oznaczonych kolorem lub według priorytetów. Wyeliminuj niespodzianki dzięki potwierdzeniom odbioru. Będziesz dokładnie wiedział co wymaga uwagi oraz będziesz miał pewność, że informacje są dokładne i bezpieczne.
Dlaczego warto skorzystać z CONNECT?

Usługi CONNECT pomagają w osiągnięciu biegłości w obsłudze aplikacji firmy Bentley i wykonywania pracy w dowolnym czasie i miejscu. Pomóż swoim zespołom łączyć się i współpracować.  

Learn More
New to ProjectWise?

Check out our eBook and ROI calculator to learn how connected teams and tools are more productive with ProjectWise.

Learn More