• ProjectWise i-model Packager

    Publikowanie rysunków, modeli i dokumentów jako kontenery i-model

ProjectWise i-model Packager

Możliwe jest łączenie kontenerów i-model z innymi dokumentami w jeden pakiet, tak aby do modeli i powiązanych z nimi treści można było uzyskać szybki i łatwy dostęp na urządzeniu iPad za pośrednictwem aplikacji mobilnych firmy Bentley.  Wykorzystanie bezpiecznych i samoopisujących się kontenerów i-model z możliwością płynnej integracji z ProjectWise usprawnia procesy pracy przeglądu modelu.


Pobierz teraz