• ProjectWise Design Integration

  Przyspieszenie współpracy i usprawnienie projektu

Oprogramowanie do kompleksowego dzielenia się pracą i do współpracy

Uzyskuje się natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji wtedy, kiedy się ich potrzebuje. Kontrola plików projektu i treści technicznych, skrócone cykle zatwierdzania i zwiększona odpowiedzialność wraz z rozszerzoną współpracą wymaganą do zmniejszenia zagrożeń dla kompleksowej realizacji projektów.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Automatyzacja bieżących prac inżynieryjnych za pomocą kontroli jakości

  • Uniknij utraty danych, problemów z wersjami i opóźnień w otrzymywaniu informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, FTP i innych niezarządzanych sposobów wymiany informacji. Rozpocznij i zarządzaj prowadzonymi pracami inżynieryjnymi w sposób bardziej niezawodny i umożliwiający dokładne monitorowanie postępów. Dzięki zarządzaniu informacjami o projekcie możesz zmniejszyć ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu i wyeliminować zbędne dane.
 • Publikowanie i-modeli oraz plików PDF

  • Przekazuj osobom zainteresowanym wartościowe informacje. Automatycznie publikuj bogate w dane treści, takie jak rysunki, rendery i modele 3D w formie zwykłych plików PDF lub i-modeli przystosowanych dla wszystkich odbiorców i typów urządzeń. Z łatwością włączaj wszystkie zainteresowane osoby do przepływów pracy projektu związanych z przeglądaniem i znakowaniem.
 • Współpraca z wielobranżowymi zespołami projektującymi

  • Usprawnij przepływy prac projektowych przy pomocy globalnego podziału pracy i współpracy między rozproszonymi zespołami projektującymi. Zlikwiduj granice geograficzne i technologiczne, aby każda osoba mogła wyszukiwać, śledzić, udostępniać i ponownie wykorzystywać dane techniczne i wszelkie inne informacje dotyczące projektu w celu aktywnego udziału w pracach zespołu.
 • Koordynacja danych inżynierskich i projektowych z zewnętrznym zespołem

  • Unikaj tworzenia luk w zaporze sieciowej lub tworzenia licznych niespójnych kopii tych samych informacji. Z łatwością udostępniaj informacje i kontroluj dostęp ze strony osób trzecich przy użyciu bezpiecznych połączeń ProjectWise-to-ProjectWise dla projektów typu joint-venture i członków zewnętrznego zespołu.
 • Tworzenie projektów CAD i norm branżowych oraz zarządzanie nimi

  • Egzekwuj przestrzeganie procesów pracy, standardów CAD i norm, w tym normy BS 1192. Wykorzystuj konfigurowalny silnik zasad tworzący dynamiczne przeglądy w zamkniętej pętli w celu zarządzania postępami w osiąganiu poszczególnych etapów, powiadamiania weryfikatorów i zapewniania danych, na których podstawie można podejmować działania.
 • Tworzenie specyfikacji i zarządzanie nimi

  • Zautomatyzuj zadania tworzenia specyfikacji w celu rozwinięcia specyfikacji od poziomu zwykłego tekstu do poziomu dynamicznych dokumentów inżynierskich. W przypadku zmiany informacji możesz zaktualizować specyfikacje u źródła w celu uzyskania pełnej kontroli nad wersjami. Następnie możesz publikować niestandardowe wersje w oparciu o branże, fazy lub uwarunkowania geograficzne w celu usprawnienia przepływu pracy.
 • Indeksowanie funkcji, baz danych, plików i dokumentów w oparciu o lokalizację przestrzenną

  • Opieraj się na indeksowaniu, a nie na konwersji danych. Edytuj, indeksuj i nanoś dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane w ich oryginalnej formie, aby zaoszczędzić czas i poprawić dokładność danych. Lokalizacja dla plików z nieodłącznymi systemami współrzędnych jest automatycznie ustalana.
 • Integracja aplikacji projektowych i zarządzanie zależnościami

  • Udostępniaj zestawy danych w biurach w czasie rzeczywistym i zrozum wpływ zmian dokonanych przez inne osoby, nawet jeśli używasz własnej aplikacji specyficznej dla danej branży. Popraw jakość projektu, korzystając z automatycznego zarządzania złożonymi zależnościami i niezliczonymi komponentami w modelach lub projektach.
 • Zarządzanie niepowiązanymi przepływami prac projektowych za pomocą baz danych przestrzennych

  • Twórz i udostępniaj dane biznesowe, CAD i graficzne dane GIS wielobranżowym zespołom projektowym niezależnie od ich preferencji co do standardowego oprogramowania. Każdy może używać wybranego przez siebie oprogramowania i nadal wyszukiwać i edytować informacje w ich oryginalnej formie bezpośrednio z poziomu programu ProjectWise.
 • Nawiguj dane projektowe poprzez lokalizację przestrzenną

  • Znajdź informacje związane z wybranym obszarem geograficznym, używając intuicyjnego interfejsu mapy. Wystarczy zdefiniować obszar zainteresowania, aby szybko wyświetlić wszystkie związane z nim informacje, w tym dotyczące rysunków, dokumentów oraz zdjęć dla obszaru w indeksie przestrzennym. Twoje bezpieczeństwo, procesy prac oraz relacje pozostaną nienaruszone.
 • ProjectWise Edge

  • Przeglądaj, analizuj i zatwierdzaj najbardziej aktualne dane projektu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
   Więcej informacji
 • ProjectWise WorkSite

  • Pracuj w terenie przy użyciu aktualnych, bogatych informacji projektowych i płynnie kontynuuj procesy prac w trakcie podróży.
   Więcej informacji
Upgrade from V8i to CONNECT Edition!
Find out why this is a great time for ProjectWise V8i users to upgrade to CONNECT Edition.
Learn More
New to ProjectWise?

Check out our eBook and ROI calculator to learn how connected teams and tools are more productive with ProjectWise.

Learn More
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More
Punkty widzenia