• ProjectWise Design Integration

  Przyspieszenie współpracy i usprawnienie projektu

Oprogramowanie do kompleksowego dzielenia się pracą i do współpracy

Uzyskuje się natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji wtedy, kiedy się ich potrzebuje. Kontrola plików projektu i treści technicznych, skrócone cykle zatwierdzania i zwiększona odpowiedzialność wraz z rozszerzoną współpracą wymaganą do zmniejszenia zagrożeń dla kompleksowej realizacji projektów.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Automatyzacja bieżących prac inżynieryjnych za pomocą kontroli jakości

  • Uniknij utraty danych, problemów z wersjami i opóźnień w otrzymywaniu informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, FTP i innych niezarządzanych sposobów wymiany informacji. Rozpocznij i zarządzaj prowadzonymi pracami inżynieryjnymi w sposób bardziej niezawodny i umożliwiający dokładne monitorowanie postępów. Dzięki zarządzaniu informacjami o projekcie możesz zmniejszyć ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu i wyeliminować zbędne dane.
 • Publikowanie i-modeli oraz plików PDF

  • Przekazuj osobom zainteresowanym wartościowe informacje. Automatycznie publikuj bogate w dane treści, takie jak rysunki, rendery i modele 3D w formie zwykłych plików PDF lub i-modeli przystosowanych dla wszystkich odbiorców i typów urządzeń. Z łatwością włączaj wszystkie zainteresowane osoby do przepływów pracy projektu związanych z przeglądaniem i znakowaniem.
 • Współpraca z wielobranżowymi zespołami projektującymi

  • Usprawnij przepływy prac projektowych przy pomocy globalnego podziału pracy i współpracy między rozproszonymi zespołami projektującymi. Zlikwiduj granice geograficzne i technologiczne, aby każda osoba mogła wyszukiwać, śledzić, udostępniać i ponownie wykorzystywać dane techniczne i wszelkie inne informacje dotyczące projektu w celu aktywnego udziału w pracach zespołu.
 • Koordynacja danych inżynierskich i projektowych z zewnętrznym zespołem

  • Unikaj tworzenia luk w zaporze sieciowej lub tworzenia licznych niespójnych kopii tych samych informacji. Z łatwością udostępniaj informacje i kontroluj dostęp ze strony osób trzecich przy użyciu bezpiecznych połączeń ProjectWise-to-ProjectWise dla projektów typu joint-venture i członków zewnętrznego zespołu.
 • Tworzenie projektów CAD i norm branżowych oraz zarządzanie nimi

  • Egzekwuj przestrzeganie procesów pracy, standardów CAD i norm, w tym normy BS 1192. Wykorzystuj konfigurowalny silnik zasad tworzący dynamiczne przeglądy w zamkniętej pętli w celu zarządzania postępami w osiąganiu poszczególnych etapów, powiadamiania weryfikatorów i zapewniania danych, na których podstawie można podejmować działania.
 • Indeksowanie funkcji, baz danych, plików i dokumentów w oparciu o lokalizację przestrzenną

  • Opieraj się na indeksowaniu, a nie na konwersji danych. Edytuj, indeksuj i nanoś dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane w ich oryginalnej formie, aby zaoszczędzić czas i poprawić dokładność danych. Lokalizacja dla plików z nieodłącznymi systemami współrzędnych jest automatycznie ustalana.
 • Integracja aplikacji projektowych i zarządzanie zależnościami

  • Udostępniaj zestawy danych w biurach w czasie rzeczywistym i zrozum wpływ zmian dokonanych przez inne osoby, nawet jeśli używasz własnej aplikacji specyficznej dla danej branży. Popraw jakość projektu, korzystając z automatycznego zarządzania złożonymi zależnościami i niezliczonymi komponentami w modelach lub projektach.
 • Zarządzanie niepowiązanymi przepływami prac projektowych za pomocą baz danych przestrzennych

  • Twórz i udostępniaj dane biznesowe, CAD i graficzne dane GIS wielobranżowym zespołom projektowym niezależnie od ich preferencji co do standardowego oprogramowania. Każdy może używać wybranego przez siebie oprogramowania i nadal wyszukiwać i edytować informacje w ich oryginalnej formie bezpośrednio z poziomu programu ProjectWise.
 • Nawiguj dane projektowe poprzez lokalizację przestrzenną

  • Znajdź informacje związane z wybranym obszarem geograficznym, używając intuicyjnego interfejsu mapy. Wystarczy zdefiniować obszar zainteresowania, aby szybko wyświetlić wszystkie związane z nim informacje, w tym dotyczące rysunków, dokumentów oraz zdjęć dla obszaru w indeksie przestrzennym. Twoje bezpieczeństwo, procesy prac oraz relacje pozostaną nienaruszone.
Firma Bentley zapewnia wsparcie i pomoc
Usługa ProjectWise 365 pozwala sprostać wyzwaniom związanym z pracą z domu
Zniesienie opłat za subskrypcję subskrypcyjnych do 30 września 2020 r.
ProjectWise Web
Collaborate with internal and external project participants through a secure web client
ACCELERATE With ProjectWise

Jump start your project delivery with this on-demand webinar series from this year's ProjectWise ACCELERATE Conference. 

View Now
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Punkty widzenia