• Components Center

    Twórz normy i treści BIM i zarządzaj nimi

Usługa w chmurze Catalog and BIM Standards

Components Center to usługa w chmurze, która zapewnia komponenty, normy BIM i inne treści, które mogą być wykorzystane w procesach prac projektowych, budowlanych i eksploatacyjnych. Komponenty dostępna za pomocą tej usługi są samoopisujące się. To obiekty graficzne pod klucz z przyznanymi właściwościami, które mogą automatyzować zachowania aplikacji i kierować nimi.

Z komponentem mogą być powiązane wszelkie informacje, w tym arkusze specyfikacji i arkusze danych wytwórcy, co zapewnia jedno kompletne źródło informacji o każdym komponencie. Można śledzić i zarządzać każdą wersją komponentu użytego w projekcie. Działania i zdarzenia mogą być powiązane z komponentami jako przejście od projektowania do budowy i ostatecznie mogą stać się operacyjnym majątkiem trwałym.

Czytaj więcej +
Możliwości
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Dlaczego warto skorzystać z CONNECT?

Usługi CONNECT pomagają w osiągnięciu biegłości w obsłudze aplikacji firmy Bentley i wykonywania pracy w dowolnym czasie i miejscu. Pomóż swoim zespołom łączyć się i współpracować.  

Learn More
New to ProjectWise?

Check out our eBook and ROI calculator to learn how connected teams and tools are more productive with ProjectWise.