• OpenPlant PID

  Otwarte i inteligentne schematy PID

p&id software

Oprogramowanie do tworzenia schematów orurowania i oprzyrządowania

Twórz inteligentne schematy orurowania i oprzyrządowania (PID) za pomocą OpenPlant PID. Zwiększ współpracę przy projekcie i wydajność operacji, korzystając z oprogramowania, które sprawia, że schematy PID stają się szeroko dostępne poprzez zastosowanie otwartego schematu danych ISO 15926. Popraw produktywność i bezpieczeństwo dzięki schematom PID, które łączą się z systemami operacyjnymi i precyzyjnie odzwierciedlają zakład w stanie powykonawczym.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Definiowanie oraz zarządzanie katalogami i specyfikacjami instalacji przemysłowych

  • Ponownie wykorzystuj dane projektowe do szybkiego rozpoczynania projektów przez zarządzanie katalogami i specyfikacjami z programów PDS, AutoPLANT, SmartPlant Material Management i PlantSpace. Twórz nowe katalogi dopasowane do określonych potrzeb projektowych.
 • Definiowanie oraz zarządzanie obiektami i atrybutami instalacji przemysłowych

  • Zmniejsz liczbę błędów za pomocą inteligentnego modelowania elementów rurociągów i innych elementów instalacji przemysłowych. Rozszerz możliwości oprogramowania przez zdefiniowanie własnej konwencji nazewnictwa. Skutecznie zarządzaj obiektami instalacji przemysłowych w celu usprawnienia procesów pracy.
 • Projektowanie schematów instalacji przemysłowych

  • Szybko generuj oparte na danych schematy instalacji przemysłowych przy użyciu kompleksowego systemu zarządzania zmianami. Twórz inteligentne schematy uwzględniając standardy PIP lub normy KKS oraz jednostki imperialne, metryczne i metryczne mieszane, niezależnie od branży.
 • Generowanie schematów PID

  • Szybko twórz inteligentne schematy PID w oparciu o projektowe specyfikacje dla rurociągów. Twórz raporty z istotnymi informacjami projektowymi, łącznie z listami zaworów, linii i wyposażenia możliwymi do wyeksportowania do pliku programu Microsoft Excel lub synchronizuj z bazą danych projektu instalacji przemysłowych w celu umożliwienia raportowania w obrębie całego projektu.
 • Integracja schematów i modeli instalacji przemysłowych

  • Twórz, w oparciu o konfigurowalne reguły, schematy rurociągów, które odzwierciedlają fizyczny model instalacji przemysłowych. Wykorzystuj obszerną bibliotekę symboli i możliwość integracji danych.
 • Zarządzanie danymi projektu instalacji przemysłowych

  • Dokonaj integracji z innymi aplikacjami do zarządzania projektowaniem instalacji przemysłowych za pośrednictwem bazy danych projektu. Wykorzystuj środowisko bazy danych dla danych projektu instalacji przemysłowych w obrębie całego zespołu projektowego.
 • Zarządzanie dokumentacją projektową instalacji przemysłowych

  • Sprawnie zarządzaj dokumentacją projektową instalacji przemysłowych, w tym rysunkami izometrycznymi, rzutami i przekrojami, schematami orurowania i oprzyrządowania oraz modelami 3D. Udostępniaj dokumenty w obrębie całego zespołu projektowego przy użyciu ProjectWise.
Tell Me More!
Interested in finding out more about this product?
Contact Sales
ACCELERATE Going Digital for Water Treatment Plants

Join our experts for this virtual series and work through the design and modeling of a new wastewater pumping station using OpenPlant, OpenBuildings Designer, and PlantSight!

Learn More
Bentley’s OpenPlant CONNECT Edition
Bentley’s OpenPlant CONNECT Edition Improves Multi-discipline Plant Design Productivity
Czytaj więcej