• OpenPlant PID

  Otwarte i inteligentne schematy PID

p&id software

Oprogramowanie do tworzenia schematów orurowania i oprzyrządowania

Twórz inteligentne schematy orurowania i oprzyrządowania (PID) za pomocą OpenPlant PID. Zwiększ współpracę przy projekcie i wydajność operacji, korzystając z oprogramowania, które sprawia, że schematy PID stają się szeroko dostępne poprzez zastosowanie otwartego schematu danych ISO 15926. Popraw produktywność i bezpieczeństwo dzięki schematom PID, które łączą się z systemami operacyjnymi i precyzyjnie odzwierciedlają zakład w stanie powykonawczym.

Czytaj więcej +
  • OpenPlant Product Overview
Zastosowanie
 • Definiowanie oraz zarządzanie katalogami i specyfikacjami instalacji przemysłowych

  • Ponownie wykorzystuj dane projektowe do szybkiego rozpoczynania projektów przez zarządzanie katalogami i specyfikacjami z programów PDS, AutoPLANT, SmartPlant Material Management i PlantSpace. Twórz nowe katalogi dopasowane do określonych potrzeb projektowych.
 • Definiowanie oraz zarządzanie obiektami i atrybutami instalacji przemysłowych

  • Zmniejsz liczbę błędów za pomocą inteligentnego modelowania elementów rurociągów i innych elementów instalacji przemysłowych. Rozszerz możliwości oprogramowania przez zdefiniowanie własnej konwencji nazewnictwa. Skutecznie zarządzaj obiektami instalacji przemysłowych w celu usprawnienia procesów pracy.
 • Projektowanie schematów instalacji przemysłowych

  • Szybko generuj oparte na danych schematy instalacji przemysłowych przy użyciu kompleksowego systemu zarządzania zmianami. Twórz inteligentne schematy uwzględniając standardy PIP lub normy KKS oraz jednostki imperialne, metryczne i metryczne mieszane, niezależnie od branży.
 • Generowanie schematów PID

  • Szybko twórz inteligentne schematy PID w oparciu o projektowe specyfikacje dla rurociągów. Twórz raporty z istotnymi informacjami projektowymi, łącznie z listami zaworów, linii i wyposażenia możliwymi do wyeksportowania do pliku programu Microsoft Excel lub synchronizuj z bazą danych projektu instalacji przemysłowych w celu umożliwienia raportowania w obrębie całego projektu.
 • Integracja schematów i modeli instalacji przemysłowych

  • Twórz, w oparciu o konfigurowalne reguły, schematy rurociągów, które odzwierciedlają fizyczny model instalacji przemysłowych. Wykorzystuj obszerną bibliotekę symboli i możliwość integracji danych.
 • Zarządzanie danymi projektu instalacji przemysłowych

  • Dokonaj integracji z innymi aplikacjami do zarządzania projektowaniem instalacji przemysłowych za pośrednictwem bazy danych projektu. Wykorzystuj środowisko bazy danych dla danych projektu instalacji przemysłowych w obrębie całego zespołu projektowego.
 • Zarządzanie dokumentacją projektową instalacji przemysłowych

  • Sprawnie zarządzaj dokumentacją projektową instalacji przemysłowych, w tym rysunkami izometrycznymi, rzutami i przekrojami, schematami orurowania i oprzyrządowania oraz modelami 3D. Udostępniaj dokumenty w obrębie całego zespołu projektowego przy użyciu ProjectWise.
Contact Sales
Tell Me More!
Interested in finding out more about this product?
Contact Sales
Callout_ist_70951323_SuccessFactorsWebinar_XL
ACCELERATE Going Digital for Water Treatment Plants

Join our experts for this virtual series and work through the design and modeling of a new wastewater pumping station using OpenPlant, OpenBuildings Designer, and PlantSight!

Learn More
Callout_PressReleaseIcon_290x163
Bentley’s OpenPlant CONNECT Edition
Bentley’s OpenPlant CONNECT Edition Improves Multi-discipline Plant Design Productivity
Czytaj więcej