• OpenPlant Modeler

  Modelowanie otwartych zakładów w celu stworzenia lepszych projektów

Oprogramowanie do projektowania i modelowania 3D instalacji przemysłowych

Szybkie i łatwe wykonywanie projektu 3D rurociągów, instalacji HVAC i elektrycznej przy użyciu OpenPlant Modeler. Zwiększenie współpracy w zespole projektowym i przyspieszenie cyklów przeglądów za pomocą efektywności wymiany danych, jaką oprogramowanie zapewnia w stosunku do otwartych modeli danych. Możliwe jest również obniżenie kosztów oprogramowania przez ekonomiczne dostosowanie wdrożonej wersji OpenPlant w taki sposób, aby była ona dopasowana do projektu o dowolnym rozmiarze.
Czytaj więcej +
  • OpenPlant Product Overview
Możliwości
 • Przeprowadzanie analizy kolizji w 3D

  • Zwiększ dokładność za pomocą automatycznego wykrywania kolizji rurociągów, konstrukcji, wyposażenia, systemów elektrycznych i HVAC w 3D. Program Bentley Navigator pozwala na przejrzenie wyników wykrywania kolizji i rozwiązanie kolizji przed rozpoczęciem budowy. 
 • Definiowanie oraz zarządzanie katalogami i specyfikacjami instalacji przemysłowych

  • Ponownie wykorzystuj dane projektowe do szybkiego rozpoczynania projektów przez zarządzanie katalogami i specyfikacjami z programów PDS, AutoPLANT, SmartPlant Material Management i PlantSpace. Twórz nowe katalogi dopasowane do określonych potrzeb projektowych.
 • Definiowanie oraz zarządzanie obiektami i atrybutami instalacji przemysłowych

  • Zmniejsz liczbę błędów za pomocą inteligentnego modelowania elementów rurociągów i innych elementów instalacji przemysłowych. Rozszerz możliwości oprogramowania przez zdefiniowanie własnej konwencji nazewnictwa. Skutecznie zarządzaj obiektami instalacji przemysłowych w celu usprawnienia procesów pracy.
 • Modelowanie instalacji przemysłowych

  • Zyskaj szybkość i precyzję, skracając czas budowy i eliminując konieczność wprowadzania poprawek dzięki modelom 3D. Wykorzystaj modele do realizacji projektów od podstaw, ich modernizacji i wizualizacji istniejących obiektów.
 • Zarządzanie danymi projektu instalacji przemysłowych

  • Dokonaj integracji z innymi aplikacjami do zarządzania projektowaniem instalacji przemysłowych za pośrednictwem bazy danych projektu. Wykorzystuj środowisko bazy danych dla danych projektu instalacji przemysłowych w obrębie całego zespołu projektowego.
 • Zarządzanie dokumentacją projektową instalacji przemysłowych

  • Sprawnie zarządzaj dokumentacją projektową instalacji przemysłowych, w tym rysunkami izometrycznymi, rzutami i przekrojami, schematami orurowania i oprzyrządowania oraz modelami 3D. Udostępniaj dokumenty w obrębie całego zespołu projektowego przy użyciu ProjectWise.
 • Modelowanie projektów modernizacyjnych z wykorzystaniem chmur punktów

  • Rejestruj i analizuj dane na temat istniejących instalacji przemysłowych w celu wsparcia projektów modernizacyjnych. Korzystaj z chmur punktów uzyskanych przez skanowanie laserowe w trakcie szczegółowego modelowania 3D i projektowania. Przeprowadzaj kontrole spójności modeli 3D z danymi o istniejących warunkach. Popraw ogólną spójność i jakość projektów modernizacyjnych.
 • Współpraca przy projektowaniu instalacji przemysłowych

  • Efektywność wymiany danych gwarantuje, że dane dotyczące projektu instalacji przemysłowych i dokumentacja montażowa mogą być w każdej chwili przeglądane, udostępniane i używane przez członków zespołu projektowego. Środowisko oparte na współpracy pozwala użytkownikom na sprawdzanie elementów modeli, dokonywanie aktualizacji i zapisywanie ich.
Shopping cart
Buy OpenPlant Modeler Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
Contact Sales
Tell Me More!
Interested in finding out more about this product?
Contact Sales
Callout_Courses_290x163
ACCELERATE Your OpenPlant Learning!
In our latest on-demand webinar, get an update on what's new in OpenPlant CONNECT Edition!
Learn More
Callout_ist_70951323_SuccessFactorsWebinar_XL
ACCELERATE Going Digital for Water Treatment Plants

Join our experts for this virtual series and work through the design and modeling of a new wastewater pumping station using OpenPlant, OpenBuildings Designer, and PlantSight!

Learn More