• OpenPlant Modeler

  Modelowanie otwartych zakładów w celu stworzenia lepszych projektów

Oprogramowanie do projektowania i modelowania 3D instalacji przemysłowych

Szybkie i łatwe wykonywanie projektu 3D rurociągów, instalacji HVAC i elektrycznej przy użyciu OpenPlant Modeler. Zwiększenie współpracy w zespole projektowym i przyspieszenie cyklów przeglądów za pomocą efektywności wymiany danych, jaką oprogramowanie zapewnia w stosunku do otwartych modeli danych. Możliwe jest również obniżenie kosztów oprogramowania przez ekonomiczne dostosowanie wdrożonej wersji OpenPlant w taki sposób, aby była ona dopasowana do projektu o dowolnym rozmiarze.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Przeprowadzanie analizy kolizji w 3D

  • Zwiększ dokładność za pomocą automatycznego wykrywania kolizji rurociągów, konstrukcji, wyposażenia, systemów elektrycznych i HVAC w 3D. Program Bentley Navigator pozwala na przejrzenie wyników wykrywania kolizji i rozwiązanie kolizji przed rozpoczęciem budowy. 
 • Definiowanie oraz zarządzanie katalogami i specyfikacjami instalacji przemysłowych

  • Ponownie wykorzystuj dane projektowe do szybkiego rozpoczynania projektów przez zarządzanie katalogami i specyfikacjami z programów PDS, AutoPLANT, SmartPlant Material Management i PlantSpace. Twórz nowe katalogi dopasowane do określonych potrzeb projektowych.
 • Definiowanie oraz zarządzanie obiektami i atrybutami instalacji przemysłowych

  • Zmniejsz liczbę błędów za pomocą inteligentnego modelowania elementów rurociągów i innych elementów instalacji przemysłowych. Rozszerz możliwości oprogramowania przez zdefiniowanie własnej konwencji nazewnictwa. Skutecznie zarządzaj obiektami instalacji przemysłowych w celu usprawnienia procesów pracy.
 • Modelowanie instalacji przemysłowych

  • Zyskaj szybkość i precyzję, skracając czas budowy i eliminując konieczność wprowadzania poprawek dzięki modelom 3D. Wykorzystaj modele do realizacji projektów od podstaw, ich modernizacji i wizualizacji istniejących obiektów.
 • Zarządzanie danymi projektu instalacji przemysłowych

  • Dokonaj integracji z innymi aplikacjami do zarządzania projektowaniem instalacji przemysłowych za pośrednictwem bazy danych projektu. Wykorzystuj środowisko bazy danych dla danych projektu instalacji przemysłowych w obrębie całego zespołu projektowego.
 • Zarządzanie dokumentacją projektową instalacji przemysłowych

  • Sprawnie zarządzaj dokumentacją projektową instalacji przemysłowych, w tym rysunkami izometrycznymi, rzutami i przekrojami, schematami orurowania i oprzyrządowania oraz modelami 3D. Udostępniaj dokumenty w obrębie całego zespołu projektowego przy użyciu ProjectWise.
 • Modelowanie projektów modernizacyjnych z wykorzystaniem chmur punktów

  • Rejestruj i analizuj dane na temat istniejących instalacji przemysłowych w celu wsparcia projektów modernizacyjnych. Korzystaj z chmur punktów uzyskanych przez skanowanie laserowe w trakcie szczegółowego modelowania 3D i projektowania. Przeprowadzaj kontrole spójności modeli 3D z danymi o istniejących warunkach. Popraw ogólną spójność i jakość projektów modernizacyjnych.
 • Współpraca przy projektowaniu instalacji przemysłowych

  • Efektywność wymiany danych gwarantuje, że dane dotyczące projektu instalacji przemysłowych i dokumentacja montażowa mogą być w każdej chwili przeglądane, udostępniane i używane przez członków zespołu projektowego. Środowisko oparte na współpracy pozwala użytkownikom na sprawdzanie elementów modeli, dokonywanie aktualizacji i zapisywanie ich.
Buy OpenPlant Modeler Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Tell Me More!
Interested in finding out more about this product?
Contact Sales
ACCELERATE Your OpenPlant Learning!
In our latest on-demand webinar, get an update on what's new in OpenPlant CONNECT Edition!
Learn More
ACCELERATE Going Digital for Water Treatment Plants

Join our experts for this virtual series and work through the design and modeling of a new wastewater pumping station using OpenPlant, OpenBuildings Designer, and PlantSight!

Learn More