• Bentley Raceway and Cable Management

  Pokonaj złożoność zunifikowanym projektem

Oprogramowanie do projektowania tras kablowych i zarządzania kablami

Projektuj trasy i systemy okablowania w jednym produkcie przy użyciu oprogramowania Bentley Raceway Design and Cable Management . Oszczędzaj czas i redukuj koszty dzięki pierwszemu i jedynemu zintegrowanemu systemowi do rozplanowania systemu okablowania, prowadzenia ich i sporządzania oszacowań materiału. Przyspiesz kolejny projekt przy pomocy zautomatyzowanych procesów prac dla etapów projektowania koncepcyjnego i szczegółowego. Zapobiegaj opóźnieniom budowlanym, wykorzystując inteligentny model 3D do wyszukiwania kolizji, zapewniania odstępów i w celu uzyskania precyzyjnych pomiarów.

Czytaj więcej +
  • Create cable system models
  • Design cable raceways
  • Generate cable and raceway bills of materials
  • Generate cable and raceway construction drawings
  • Manage cables
  • Create cable system models
  • Design cable raceways
  • Generate cable and raceway bills of materials
  • Generate cable and raceway construction drawings
  • Manage cables
Możliwości
 • Modelowanie systemów kablowych

  • Opracuj zintegrowany model kabli, tras kablowych, rowów i kanałów. Wykorzystaj model do szybkiego sporządzenia precyzyjnych rysunków i raportów, takich jak karty przeciągania kabli, listy kabli i plany kabli. Udostępniaj model systemu kabli w innych produktach firmy Bentley w celu poprawy współpracy ze specjalistami z innych branż.
 • Projektowanie tras kablowych

  • Twórz koncepcyjne projekty 2D przez definiowanie punktów przyłączy urządzeń i połączeń między nimi w celu ustalenia potrzeb materiałowych i przestrzennych. Przejdź do szczegółowego projektowania 3D przy użyciu katalogów oraz funkcji inteligentnego umieszczania, wytyczania i edytowania parametrycznych tras kablowych. Przeprowadzaj kontrole odstępów izolacyjnych.
 • Generowanie list materiałów kabli i tras kablowych

  • Automatycznie twórz raporty przy użyciu bazy danych o częściach łączącej wszystkie obiekty 2D i 3D w inteligentny model ze szczegółowymi danymi o częściach. Publikuj dokładne listy materiałów, raporty dotyczące długości przewodów, listy zamówień i inne dokumenty. Szybko aktualizuj raporty w przypadku wprowadzenia poprawek do projektu.
 • Generowanie rysunków technicznych kabli i tras kablowych

  • Generuj rysunki 2D na podstawie modelu 3D w celu uzyskania precyzyjnej dokumentacji technicznej. Publikuj przekroje 2D dynamicznie połączone z modelem 3D, aby uwzględniać właściwości kabli i tras kablowych. Zaoszczędź godziny spędzone na ręcznym wprowadzaniu aktualizacji przez ponowne publikowanie rysunków w przypadku zmian w projekcie.
 • Zarządzanie kablami

  • Korzystaj z automatycznego lub ręcznego wytyczania optymalnych tras kablowych przy użyciu różnych kryteriów segregacji i metod wyznaczania trasy. Stosuj obliczenia liczby i wagi kabli w celu sprawdzenia, czy limity i ograniczenia określone w normach są przestrzegane. Wybieraj spośród różnych metod układania kabli, m.in. jednowarstwowej, wielowarstwowej, trójkątnej lub zdefiniowanej przez użytkownika.
Contact Sales
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Callout_learn-now
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More