AutoPIPE Vessel

Twórz opłacalne projekty zbiorników ciśnieniowych

Twórz dokładne projekty zapewniające bezpieczną eksploatację zbiorników ciśnieniowych, wymienników ciepła, zasobników i chłodnic powietrza.

AUTOPIPE VESSEL

Projektuj i modeluj zbiorniki ciśnieniowe

Szybko projektuj i modeluj zbiorniki ciśnieniowe w oparciu o międzynarodowe normy projektowe i lokalne metody obciążenia.

Przestrzegaj norm

Osiągnij zgodność z normami regionalnymi i międzynarodowymi, w tym z kodeksami projektowymi dla zbiorników ciśnieniowych z ostatnich 10 lat oraz z regionalnymi normami dotyczącymi obciążeń wiatrem, falami, sejsmicznymi i od wybuchu lub uderzenia.

Polegaj na elastyczności

Możesz tworzyć projekty typu brownfield (ponowne wykorzystanie) oraz greenfield (od zera), a także skrócić czas projektowania i przeróbek dzięki wyeliminowaniu spekulacji.


Wzmocnij współpracę

Oszczędzaj czas i ogranicz liczbę błędów, bezproblemowow udostępniając kompleksowe, aktualne dane dotyczące przewodów rurowych i konstrukcji różnym zespołom projektowym.


Cena

Starting at $4,274

AutoPipe Vessel

ZAPEWNIJ ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Zachowaj zgodność z normami i kodeksami branżowymi

Upewnij się, że Twoje projekty są zgodne z ponad 30 światowymi normami projektowymi w branży energetycznej, jądrowej, morskiej, chemicznej oraz naftowej i gazowej.

PROJEKTUJ WYDAJNIE

Projektuj i modeluj zbiorniki ciśnieniowe

Szybko projektuj i modeluj zbiorniki ciśnieniowe w oparciu o międzynarodowe normy projektowe i lokalne metody obciążenia. Zoptymalizuj projekty kołnierzy w celu zminimalizowania kosztów w oparciu o normy projektowe przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej konstrukcji zbiornika.

SPEŁNIJ STANDARDY RYSUNKOWE

Generuj szczegółowe rysunki zbiornika

Skróć czas ręcznego rysowania i przeróbek dzięki zautomatyzowanym, szczegółowym rysunkom. Twórz w pełni zwymiarowane rysunki inżynierskie, zarządzając białą przestrzenią i konfigurując układ arkusza rysunku.

OSZCZĘDZAJ CZAS I OGRANICZAJ BŁĘDY

Referencyjny model przewodów rurowych do analizy zbiornika

Oszczędzaj czas i zmniejsz liczbę błędów, importując obciążenia króćców z AutoPIPE do AutoPIPE Vessel w celu analizy lokalnego obciążenia powłoki zbiornika.

DR. ADRIANA STEFANESCU, SENIOR PRINCIPAL ENGINEER, EQUIPMENT PROCESS DESIGN & COMPUTATIONAL MECHANICS, ENCP

Linde AG

„Używamy AutoPIPE Vessel do projektowania i analizowania naszych zbiorników, wymienników ciepła i innego wyposażenia ze względu na przewagę tego oprogramowania w stosunku do PV Elite, Compress i innych narzędzi. AutoPIPE Vessel w przeciwieństwie do innych aplikacji optymalizuje wyniki, co oszczędza czas, pieniądze i skraca obliczenia”.

PROJEKTUJ I MODELUJ ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE

Kompleksowe i zaawansowane oprogramowanie do analizy zbiorników

Szybko projektuj i modeluj zbiorniki ciśnieniowe w oparciu o międzynarodowe normy projektowe i lokalne metody obciążenia. Zoptymalizuj projekty kołnierzy w celu zminimalizowania kosztów w oparciu o normy projektowe przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej konstrukcji zbiornika. Twórz listy materiałowe, szczegółowe rysunki zbiorników i szczegółowe parametryczne modele bryłowe 3D.
TWÓRZ SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI ZBIORNIKA

Zarządzaj rysunkami zbiornika

Skróć czas ręcznego rysowania i przeróbek dzięki zautomatyzowanym, szczegółowym rysunkom. Twórz w pełni zwymiarowane rysunki inżynierskie, zarządzając białą przestrzenią i konfigurując układ arkusza rysunku. Dostosuj dane i szczegóły połączeń, żeby spełnić normy firm produkcyjnych.