SACS

Oprogramowanie do analizy konstrukcji i projektowania platform morskich

Usprawnij projektowanie i analizę, popraw bezpieczeństwo i niezawodność platform morskich.

SACS Pile Structure Design

Oprogramowanie do projektowania interakcji konstrukcji pali

Zmniejsz ryzyko awarii fundamentów platform morskich za pomocą nieliniowej analizy interakcji między gruntem a palami.

Automatyzuj procesy pracy w zakresie platform morskich.

Konfigurowalne szablony w ramach wspólnego modelu konstrukcyjnego ułatwiają zarządzanie wieloma analizami i automatycznie przekazują dane z jednego etapu analizy do drugiego przy użyciu standardowych metodologii branżowych. Zautomatyzowane procesy pracy upraszczają zarządzanie dużymi i złożonymi modelami, co zachęca zespół do badania większej liczby wariantów projektowych.


Zwiększ bezpieczeństwo swoich konstrukcji

SACS Pile Structure Design daje Ci możliwość oceny nośności gruntu, na którym przebiega budowa, pod kątem odporności na działania operacyjne i skrajne obciążenia konstrukcyjne. Modeluj zachowanie dla obciążeń osiowych, bocznych i skrętnych w głowicy pala z nieliniowymi krzywymi obciążenia i odchylenia. W strefach sejsmicznych należy uwzględnić zmniejszoną wytrzymałość gleby z powodu upłynnienia.


Dokładnie modeluj efekty sprzężenia

Możliwość automatycznego generowania superelementów fundamentów pomaga użytkownikom efektywnie tworzyć projekty do analizy dynamicznej. Superelementy zapewniają możliwość szybkiej linearyzacji fundamentów palowych, a następnie modelowania efektu osiadania i obrotów za pomocą w pełni sprzężonej macierzy 6x6 dla każdej grupy pali.


Cena

8327 USD


SACS Pile Structure Design software is used to reduce the risk of failure for offshore structure foundations.
WILSON JOHN - STRUCTURAL INTEGRITY ENGINEER

Zakum Development Company

„Oprogramowanie SACS i jego dostosowane do potrzeb projektu rozszerzenia to bardzo przydatne narzędzie dla inżynierów zajmujących się wytrzymałością konstrukcji, szczególnie w momencie gdy wymagane jest szybkie dostarczenie wykonalnego rozwiązania”.

SACS – FILM POGLĄDOWY

Osiągnij doskonałość w zakresie morskiej inżynierii budowlanej

Zapewnij zgodność z kompleksowym zakresem norm dotyczących projektów morskich dzięki SACS Offshore Structure. Popraw projekt pod kątem bezpieczeństwa operacyjnego poprzez analizę uderzenia statku i upadających elementów oraz minimalizuj ryzyko za pomocą generowania obciążeń specyficznych dla branży morskiej. Wizualizuj złożoną reakcję konstrukcji dzięki interaktywnemu graficznemu przeglądowi analizy i zmęczenia.

Wyróżnione projekty

SACS was chosen by Zakum Development Company to assess the structural integrity of a wellhead platform in Abu Dhabi.
ZAKUM DEVELOPMENT COMPANY

Ocena wytrzymałości konstrukcji platformy z głowicą odwiertu po uderzeniu statku

Projekt o wartości 3 mln USD wymagał od firmy Zakum Development Company (ZADCO) oceny i przywrócenia wytrzymałości konstrukcji platformy z głowicą odwiertu "Abu Dhabi" dla wznowienia wydobycia ropy po uderzeniu statku. W celu przeprowadzenia diagnostyki i uzasadnienia powstałych roszczeń z tytułu ubezpieczenia zadaniem ZADCO było przygotowanie wytycznych projektowych konstrukcji, modelowanie interakcji na linii pale/grunt dla określenia bezpieczeństwa platformy i pali, a także przeprowadzenie symulacji kolizji i zachowania konstrukcji po uderzeniu. Biorąc pod uwagę zmienną twardość gruntu, niepewne dane dotyczące prędkości statku oraz przestarzały model, firma ZADCO musiała wykorzystać oprogramowanie do modelowania platform morskich i analizy, żeby dokładnie ocenić szkodę.

SACS and MOSES were used by Offshore Oil Engineering Co., Ltd. to design three jackets.
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO., LTD.

Projekt płaszcza platformy naftowej PL19-3 i opracowanie „narzędzia do projektowania stałej platformy morskiej”

Zlokalizowany w Zatoce Pohaj u północno-wschodnich wybrzeży Chin projekt o wartości 8,8 miliarda CNY jest wspólnym przedsięwzięciem firm China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) i ConocoPhillips China Inc. Obejmuje on rozbudowę istniejących obiektów o dwie 40-otworowe platformy głowic odwiertowych, platformę centralną oraz niezbędne rurociągi i okablowanie. Do zadań firmy CNOOC Offshore Oil Engineering Co., Ltd. (COOEC), odpowiedzialnej za przeprowadzenie prac inżynierskich, zaopatrzeniowych, budowy i instalacji (EPCI), należało utworzenie szczegółowych projektów platform morskich i opracowywanie oprogramowania inżynierskiego.