SACS

Oprogramowanie do analizy konstrukcji i projektowania platform morskich

Usprawnij projektowanie i analizę, popraw bezpieczeństwo i niezawodność platform morskich.

SACS Offshore Structure

Oprogramowanie do analizy konstrukcji morskich

Zoptymalizuj projekt w celu zapewnienia zgodności, zrozumienia zachowania i dokładnego przewidywania wytrzymałości wszystkich typów platform morskich.

Przeprowadzaj analizy platform morskich.

Przeprowadzaj kompleksowe analizy – w tym pełne efekty nieliniowe, dynamiczne i uderzeniowe – do przewidywania, jak platforma lub górny pokład zachowają się w określonych warunkach. Modeluj interakcje między palami a gruntem i stosuj obciążenia wiatrem, falami, wstrząsami sejsmicznymi, uderzeniem statków, upadającymi obiektami, a także obciążenia nagłe od wybuchu lub uderzenia w celu uzyskania pełnego zakresu prawdopodobnych reakcji.


Automatyzuj procesy pracy

Konfigurowalne szablony w ramach wspólnego modelu konstrukcyjnego ułatwiają zarządzanie wieloma analizami. Automatycznie przesyłaj dane z jednego etapu analizy do drugiego przy użyciu standardowych metodologii branżowych. Zautomatyzowane procesy pracy upraszczają zarządzanie dużymi i złożonymi modelami, co zachęca zespół do badania większej liczby wariantów projektowych.


Zapewnij zgodność z normami

Wbudowany algorytm kontroli gwarantuje zgodność projektów z międzynarodowymi normami dotyczącymi platform morskich, w tym API, AISC, EC, ISO, DNV i Norsok. Oprogramowanie umożliwia filtrowanie pod kątem krytycznych warunków i tworzy dokumentację potwierdzającą zgodność z normami.


Cena

12 456 USD


SACS Pile Structure Design software is used to reduce the risk of failure for offshore structure foundations.
WILSON JOHN - STRUCTURAL INTEGRITY ENGINEER

Zakum Development Company

„Oprogramowanie SACS i jego dostosowane do potrzeb projektu rozszerzenia to bardzo przydatne narzędzie dla inżynierów zajmujących się wytrzymałością konstrukcji, szczególnie w momencie gdy wymagane jest szybkie dostarczenie wykonalnego rozwiązania”.

SACS – FILM POGLĄDOWY

Osiągnij doskonałość w zakresie morskiej inżynierii budowlanej

Zapewnij zgodność z kompleksowym zakresem norm dotyczących projektów morskich dzięki SACS Offshore Structure. Popraw projekt pod kątem bezpieczeństwa operacyjnego poprzez analizę uderzenia statku i upadających elementów oraz minimalizuj ryzyko za pomocą generowania obciążeń specyficznych dla branży morskiej. Wizualizuj złożoną reakcję konstrukcji dzięki interaktywnemu graficznemu przeglądowi analizy i zmęczenia.

Wyróżnione projekty

ZAKUM DEVELOPMENT COMPANY

Ocena wytrzymałości konstrukcji platformy z głowicą odwiertu po uderzeniu statku

Projekt o wartości 3 mln USD wymagał od firmy Zakum Development Company (ZADCO) oceny i przywrócenia wytrzymałości konstrukcji platformy z głowicą odwiertu "Abu Dhabi" dla wznowienia wydobycia ropy po uderzeniu statku. W celu przeprowadzenia diagnostyki i uzasadnienia powstałych roszczeń z tytułu ubezpieczenia zadaniem ZADCO było przygotowanie wytycznych projektowych konstrukcji, modelowanie interakcji na linii pale/grunt dla określenia bezpieczeństwa platformy i pali, a także przeprowadzenie symulacji kolizji i zachowania konstrukcji po uderzeniu. Biorąc pod uwagę zmienną twardość gruntu, niepewne dane dotyczące prędkości statku oraz przestarzały model, firma ZADCO musiała wykorzystać oprogramowanie do modelowania platform morskich i analizy, żeby dokładnie ocenić szkodę.

OFFSHORE OIL ENGINEERING CO., LTD.

Projekt płaszcza platformy naftowej PL19-3 i opracowanie „narzędzia do projektowania stałej platformy morskiej”

Zlokalizowany w Zatoce Pohaj u północno-wschodnich wybrzeży Chin projekt o wartości 8,8 miliarda CNY jest wspólnym przedsięwzięciem firm China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) i ConocoPhillips China Inc. Obejmuje on rozbudowę istniejących obiektów o dwie 40-otworowe platformy głowic odwiertowych, platformę centralną oraz niezbędne rurociągi i okablowanie. Do zadań firmy CNOOC Offshore Oil Engineering Co., Ltd. (COOEC), odpowiedzialnej za przeprowadzenie prac inżynierskich, zaopatrzeniowych, budowy i instalacji (EPCI), należało utworzenie szczegółowych projektów platform morskich i opracowywanie oprogramowania inżynierskiego.