• Analiza konstrukcji morskich

  Najbardziej wytrzymałe konstrukcje morskie

Oprogramowanie do analizy konstrukcji morskich

Zapewnianie terminowych, zgodnych i ekonomicznych projektów inżynierii morskiej, operacji morskich i statków przy użyciu sprawdzonego oprogramowania branżowego

Skuteczniejsza współpraca między branżami przy użyciu zintegrowanych aplikacji do analizowania, projektowania i symulowania reakcji złożonych konstrukcji i statków na morzu. Rozwiązania dla wszystkich aspektów konstrukcji i architektury morskiej projektów morskich przy użyciu SACS, MOSES i MAXSURF.

Czytaj więcej +
Produkty
 • SACS
  Zapewniaj zgodność wszystkich typów platform morskich z normami przy użyciu zautomatyzowanych procesów pracy w SACS – standardowym w branży narzędziu do projektowania platform morskich.
 • MOSES
  Wydajność i elastyczność unikatowo zintegrowanego oprogramowania do symulacji pozwala na skuteczniejsze stawianie czoła skomplikowanym projektom morskim.
 • MAXSURF
  Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi budownictwa okrętowego MAXSURF do szybkiego i dokładnego wstępnego projektowania i analizy wszystkich rodzajów statków morskich.
Punkty widzenia