• LEGION Simulator

  Ludzie mają pierwszeństwo

Oprogramowanie do symulacji

Generuj symulacje, przewidując możliwości w wielu scenariuszach, i odkrywaj, jak piesi i tłum zachowują się w infrastrukturze.

Przeprowadzaj wirtualne doświadczenia w zakresie projektowania i eksploatacji miejsca oraz oceniaj wpływ różnych potrzeb pieszych. Dzięki zaawansowanym możliwościom dotyczącym modelowania, analizy i prezentacji różnych projektów – od lotnisk przez stacje kolejowe po obiekty sportowe – LEGION Simulator pomaga zwiększyć przepływ pieszych i poprawić bezpieczeństwo, umożliwiając użytkownikom testowanie strategii ewakuacji w każdym momencie symulacji.

 • Naukowe potwierdzenie: na podstawie naukowych badań dotyczących zachowań pieszych w rzeczywistych warunkach. Algorytmy zostały opatentowane, a rezultaty symulacji zweryfikowane w oparciu o wyniki rzeczywistych pomiarów i badań jakościowych.
 • Interoperacyjność: możliwość integracji z innymi aplikacjami w celu zrozumienia interakcji między pieszymi i pojazdami oraz reakcji na temperaturę i inne zmienne.
 • Dokładne raportowanie: eksportuj i raportuj przejrzyste wyniki w formie map, wykresów i filmów, aby dokładnie informować zainteresowane strony o gęstości tłumu, możliwościach ewakuacji, wykorzystaniu przestrzeni, kosztach społecznych i preferowanych ścieżkach w danym czasie. 
  • Analyze Simulation
  • Record and Playback Simulations
  • Simulate Movement
  • Visualize Simulations
  • Legion
  • Analyze Simulation
  • Record and Playback Simulations
  • Simulate Movement
  • Visualize Simulations
Możliwości
 • Analiza symulacji

  • Skonfiguruj i uruchom analizy definiowane przez użytkownika i generuj bogate dane wyjściowe oparte na różnych wskaźnikach.
 • Symulacje nagrywania i odtwarzania

  • Zapisz i odtwórz fragmenty symulacji lub uruchom nową symulację.
 • Symulacja ruchu

  • Odzwierciedlanie wszystkich aspektów ruchu poszczególnych osób, w tym osobistych preferencji, świadomości otoczenia, ograniczeń przestrzennych i postrzegania zachowań.
 • Wizualizacja symulacji

  • Przeglądaj symulacje w dowolnej szybkości, przybliżaj i oddalaj, zatrzymuj i wznawiaj oraz eksportuj dane do analizy. Uproszczone i zautomatyzowane analizy przyspieszają etap analizy projektu w celu zmniejszenia ryzyka.
 • Social Distancing Enhancements

  • Modeling and analysis tools to help meet social-distancing requirements in typically crowded environments.
   Dowiedz się więcej
Shopping cart
Buy LEGION Simulator Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Contact Sales
Tell Me More!

Interested in finding out more about this product?

Learn More
LEGION
Bentley przejmuje oprogramowanie LEGION – wiodącą aplikację do symulacji zachowań pieszych
LEGION umożliwia pełne modelowanie ruchu pieszego w projektach transportowych za pomocą OpenBuildings Station Designer.
Więcej informacji
Callout_TechTalk
Tech Talk: Wprowadzenie do programu LEGION – 21 listopada 2018 r.
Dowiedz się, w jaki sposób możesz zwiększyć przepływ pieszych i poprawić bezpieczeństwo w następnym projekcie.
Zarejestruj się teraz