• Cube

  Projektowanie i optymalizacja bezpiecznych, wydajnych i zrównoważonych systemów mobilności

Modelowanie transportu i zagospodarowanie terenu

Cube jest kompleksową, wydajną, sterowaną skryptowo platformą oprogramowania do budowania i stosowania złożonych modeli i symulacji systemów transportowo-lądowych. Jest ona wykorzystywana w ponad 2500 miejscach na całym świecie do testowania i prognozowania wpływu alternatywnych planów i strategii. Dzięki otwartej platformie, Cube pozwala budować i kalibrować modele dowolnego typu, obejmujące wszystkie aspekty związane z planowaniem transportu, inżynierią i zagospodarowaniem terenu.

Cube dostarcza moduły, które odpowiadają na konkretne pytania dotyczące zmian w sieciach transportowych, użytkowaniu terenu i populacji. Bez względu na to, czy konieczne jest modelownie zapotrzebowania na podróże regionalne, czy też zrozumienie szczegółów dotyczących działania ruchu drogowego i parkowania na lotnisku, Cube zapewnia najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb dziś i w przyszłości.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Program sieciowy

  • Zaprojektowany specjalnie do budowania, porównywania i sterowania sieciami transportowymi.
 • Program transportu publicznego

  • Usługi tranzytowe są kodowane jako biorące udział w ruchu mieszanym lub w wydzielonych strefach. Użytkownicy mogą przedstawiać poziomy usług przy zastosowaniu odległości między pojazdami lub rozkładów jazdy.
 • Program autostradowy

  • Służy do szacowania ścieżek strefa-strefa w celu wytyczania sieci autostradowych za pomocą różnych algorytmów deterministycznych i stochastycznych.
 • Program modelowania zapotrzebowania

  • Obejmuje macierz, generowanie, dystrybucję i model Fratara. Matrix to niezwykle potężny kalkulator zaprojektowany w celu modelowania zapotrzebowania i manipulacji macierzą.