• MineCycle Survey

  Lepsze decyzje z aktualnym pomiarem

Oprogramowanie do pomiarów kopalń

Oprogramowanie do pomiarów kopalń MineCycle™ Survey zapewni bardziej aktualne dane pomiarowe. Szybsze wyniki pomiarów można uzyskać przez skrócenie czasu wymaganego na przetwarzanie pomiarów. Elastyczny i bezpieczny dostęp do danych pomiarowych wspiera szybsze podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej +
Możliwości
 • Pomiar postępów prac górniczych

  • Analizuj planowane postępy prac górniczych w porównaniu do rzeczywistych postępów. Wygeneruj model 3D wydobytego urobku zgodnie ze standardami firmy bezpośrednio z surowych danych wszystkich głównych instrumentów pomiarowych. Porównaj model 3D z planem kopalni w celu obliczenia i wizualizacji zbyt słabego wybuchu, zbyt silnego wybuchu i innych odchyleń.
 • Pomiary kopalni odkrywkowych

  • Dokonuj progresywnych pomiarów kopalni odkrywkowych. Używaj standardowych metod dostosowywania, takich jak metoda najmniejszych kwadratów, zasada kompasu, metoda Crandalla i zasada tranzytowa. Zgłaszaj wielkość składowisk w dowolnym okresie czasu i uwzględniaj wiele składowisk w jednym pomiarze. Importuj i edytuj dokumentację terenu i twórz projekty podstawowych dróg transportowych.
 • Pomiary kopalni podziemnych

  • Wykonuj pomiary elektroniczne i ponowne pomiary przy użyciu danych z przyrządów lub na podstawie danych papierowych. Używaj standardowych metod dostosowywania, takich jak metoda najmniejszych kwadratów, zasada kompasu, metoda Crandalla i zasada tranzytowa. Wykonuj wszystkie wymagane działania w zakresie palików, taśm i uskoków oraz twórz raporty dotyczące zgodności i rozwoju.
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Znajdź wydarzenie w Twojej okolicy

Sprawdź nasz kalendarz wydarzeń, żeby zapoznać się z pełną listą webinariów i konferencji w Twojej okolicy. 

Więcej informacji