• Hydraulika i hydrologia

    Praca pod presją

Oprogramowanie hydrauliczne i hydrologiczne

Oprogramowanie umożliwia generowanie planów głównych, wspieranie projektów zagospodarowania gruntu i optymalizowanie działania systemów kanalizacyjnych, ściekowych i burzowych. Specjaliści ds. wodociągów w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i w firmach inżynierskich opierają się na hydraulicznych i hydrologicznych produktach firmy Bentley, aby:

  • Inteligentnie planować i bezpiecznie dostarczać czystą wodę
  • Precyzyjnie modelować działanie systemu wodociągowego
  • Podejmować wiarygodne decyzje o odnowieniu
  • Skrócić czasu reakcji w sytuacjach kryzysowych
  • Realizować wysokiej jakości projekty przy minimalnych nakładach kapitałowych
  • Poprawić produktywność zespołu dzięki zrównoważonym modelom hydraulicznym zintegrowanym z GIS i CAD

Produkty
  • WaterGEMS
    WaterGEMS to kompleksowe, ale jednocześnie łatwe w użyciu narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji specjalistom zajmującym się projektowaniem, planowaniem i obsługą sieci dystrybucji wody.
  • WaterCAD
    WaterCAD to łatwa w obsłudze aplikacja do modelowania hydraulicznego służąca do analizowania, projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych.
  • HAMMER
    Program HAMMER znacznie ułatwia skomplikowane zadania związane z lokalizowaniem miejsc wystąpienia potencjalnych problemów i określeniem odpowiednich strategii kontroli gwałtownych zmian przepływu.
  • SewerGEMS
    SewerGEMS usprawnia proces projektowania, aby dać inżynierom więcej czasu na projektowanie, analizę i eksploatację systemów odprowadzania ścieków miejskich oraz kanalizacji ogólnospławnej.
  • SewerCAD
    Tysiące przedsiębiorstw użyteczności publicznej i firm inżynierskich z całego świata ufa programowi SewerCAD w zakresie modelowania i optymalizacji kosztowej systemów kanalizacyjnych.
  • CivilStorm
    Program CivilStorm jest łatwym w użytkowaniu systemem, w którym inżynierowie mogą analizować, projektować i obsługiwać systemy odprowadzania wody opadowej.
  • StormCAD
    StormCAD dostarcza specjalistom zaawansowane narzędzia do skutecznej realizacji wysokiej jakości projektów sieci odprowadzania wód opadowych.
  • PondPack
    Skuteczne projektowanie i analizowanie obiektów retencyjnych, konstrukcji odpływowych i kanałów.
  • CulvertMaster
    CulvertMaster to bardzo łatwy w obsłudze kalkulator zapewniający poprawne zaprojektowanie przepustów dla każdego obiektu lub projektu zagospodarowania terenu.
  • FlowMaster
    FlowMaster to zestaw wszechstronnych narzędzi hydraulicznych, który pozwala inżynierom na projektowanie i analizę szerokiej gamy elementów hydraulicznych.
  • Optioneering for Better Informed Decisions

    • Download an infographic to find out how hydraulic modeling software's optioneering capabilities help identify engineering solutions that optimize water or wastewater systems.
    Widok
  • Remediate Water Loss

    • Learn how Bentley’s product line can help you implement a proactive water loss plan and how some organizations have successfully reduced leakage.
    Learn More
Punkty widzenia