• WaterCAD

  Sprawdzone modelowanie dystrybucji wody

Oprogramowanie do modelowania i analizowania systemów dystrybucji wody

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i firmy inżynierskie z całego świata mają zaufanie do WaterCAD jako solidnego narzędzia wspierającego proces decyzyjny na potrzeby ich infrastruktury wodociagowej. Skuteczne zarządzanie istniejącymi sieciami wodociągowymi i projektowanie nowych systemów wodociągowych zmniejsza ryzyko zakłóceń i zużycie energii. Łatwość użycia WaterCAD pomaga w skutecznym planowaniu, projektowaniu i eksploatacji systemów wodociągowych:

 • Zwiększa przepustowość do odpowiednich poziomów usług.
 • Nieprzerwanie dostarcza czysta wodę pitną. 
 • Zapewnia ekonomiczne dostarczanie projektów wysokiej jakości.
Czytaj więcej +
  • Analyze pipe and valve criticality
  • Analyze pipe and valve criticality
  • Manage energy use
Możliwości
 • Analiza przepustowości wody do celów przeciwpożarowych

  • ​Wykorzystaj model hydrauliczny sieci wodociągowej do uzyskania dostępu i rozpoznania miejsc, w których ochrona przeciwpożarowa jest niewystarczająca. Zaprojektuj usprawnienia, takie jak rozmiary i położenie rur, pomp i zbiorników w celu spełnienia wymagań przepustowości wody do celów przeciwpożarowych oraz wymagań przepisów bezpieczeństwa.
 • Analiza krytyczności rur i zaworów

  • Znajdź słabe ogniwa w systemach wodociągowych i oceń adekwatność zaworów izolujących. Oceń zdolność do odizolowania części systemu i obsługiwania klientów przy użyciu różnych lokalizacji zaworów. Program WaterCAD/WaterGEMS automatycznie generuje segmenty sieci po wprowadzeniu danych na temat zaworu izolującego.​
 • Budowanie modeli hydraulicznych i zarządzanie nimi

  • Rozpocznij proces budowania modeli i efektywnie nimi zarządzaj, tak by móc skupić się na podejmowaniu najlepszych decyzji inżynierskich. Wykorzystuj i importuj wiele znanych zewnętrznych formatów danych, co pozwoli Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji dotyczących danych geoprzestrzennych i inżynierskich oraz zautomatyzować generowanie danych wejściowych.
 • Projektowanie sieci dystrybucji wody

  • Użyj wyników uzyskanych w modelu hydraulicznym do optymalizacji projektu skomplikowanych systemów wodociągowych i wykorzystaj wbudowane funkcje zarządzania wariantami do śledzenia alternatyw projektowych. Użytkownicy programu WaterGEMS mogą zoptymalizować dla Ciebie projekt przy użyciu wbudowanego narzędzia do optymalizacji sieci Darwin Designer.​
 • Opracowywanie planów płukania

  • Optymalizuj programy płukania obejmujące wiele konwencjonalnych i jednokierunkowych zdarzeń płukania w trakcie jednego przebiegu. Zwiększ szybkość w przewodach głównych, aby wypłukać substancje stałe i zastałą wodę. Głównym wskaźnikiem udanego płukania jest osiągnięcie maksymalnej szybkości przepływu w rurze podczas płukania.​
 • Identyfikacja miejsc strat wody

  • Oszczędzaj wodę i zwiększaj dochody przez ograniczanie strat wody. Wykorzystuj dane dotyczące przepływu i ciśnienia w celu wyszukania miejsc, w których zastosować można akustyczne wykrywanie przecieków (jedynie WaterGEMS). Optymalizuj ciśnienie tworząc podstrefy o zróżnicowanych wartościach w celu ograniczenia wycieków.
 • Poprawa efektywności energetycznej

  • Konfiguruj pompy, również złożone układy pomp oraz pompy o zmiennych prędkościach, przy użyciu modelowania hydraulicznego, aby zrozumieć wpływ, jaki różne sposoby eksploatacji pomp wywierają na zużycie energii. Zminimalizuj koszty energii związane z pompowaniem wody, maksymalizując jednocześnie wydajność systemu.​​​​
Shopping cart
Buy OpenFlows WaterCAD Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Virtual Series: ACCELERATE OpenFlows

Available On Demand
Experience the power of ACCELERATE working through a typical water distribution hydraulic modeling workflow.

ENROLL NOW
Callout_ist_45295416_MobileNews_3XL
Raising the Bar on Disinfectant Residuals with Digital Twins
August 2019
World Water article with
Dr. Thomas Walski.
Czytaj więcej