• WaterCAD

  Sprawdzone modelowanie dystrybucji wody

Oprogramowanie do projektowania, modelowania i analizowania systemów dystrybucji wody

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i firmy inżynieryjne z całego świata ufają programowi WaterCAD jako niezawodnemu narzędziu wsparcia decyzji w ich infrastrukturach. Skuteczne zarządzanie istniejącymi sieciami wodociągowymi i projektowanie nowych systemów wodociągowych zmniejsza ryzyko zakłóceń i zużycie energii. Łatwość użycia WaterCAD pomaga w skutecznym planowaniu, projektowaniu i eksploatacji systemów wodociągowych:

 • Zwiększa przepustowość do odpowiednich poziomów usług.
 • Nieprzerwanie dostarcza czysta wodę pitną. 
 • Zapewnia ekonomiczne dostarczanie projektów wysokiej jakości.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Analiza przepustowości wody do celów przeciwpożarowych

  • ​Wykorzystaj model hydrauliczny sieci wodociągowej do uzyskania dostępu i rozpoznania miejsc, w których ochrona przeciwpożarowa jest niewystarczająca. Zaprojektuj usprawnienia, takie jak rozmiary i położenie rur, pomp i zbiorników w celu spełnienia wymagań przepustowości wody do celów przeciwpożarowych oraz wymagań przepisów bezpieczeństwa.
 • Analiza krytyczności rur i zaworów

  • Znajdź słabe ogniwa w systemach wodociągowych i oceń adekwatność zaworów izolujących. Oceń zdolność do odizolowania części systemu i obsługiwania klientów przy użyciu różnych lokalizacji zaworów. Program WaterCAD/WaterGEMS automatycznie generuje segmenty sieci po wprowadzeniu danych na temat zaworu izolującego.​
 • Budowa i zarządzanie modelami hydraulicznymi

  • Rozpocznij proces tworzenia modelu i skutecznie zarządzaj modelem, abyś mógł skupić się na podejmowaniu najlepszych decyzji inżynierskich. Wykorzystuj i importuj praktycznie każdy zewnętrzny format danych, co zmaksymalizuje zwrot z inwestycji w dane geoprzestrzenne i inżynierskie.
 • Projektowanie sieci dystrybucji wody

  • Użyj wyników uzyskanych w modelu hydraulicznym do optymalizacji projektu skomplikowanych systemów wodociągowych i wykorzystaj wbudowane funkcje zarządzania wariantami do śledzenia alternatyw projektowych. Użytkownicy programu WaterGEMS mogą zoptymalizować dla Ciebie projekt przy użyciu wbudowanego narzędzia do optymalizacji sieci Darwin Designer.​
 • Opracowywanie planów płukania

  • Optymalizuj programy płukania obejmujące wiele konwencjonalnych i jednokierunkowych zdarzeń płukania w trakcie jednego przebiegu. Zwiększ szybkość w przewodach głównych, aby wypłukać substancje stałe i zastałą wodę. Głównym wskaźnikiem udanego płukania jest osiągnięcie maksymalnej szybkości przepływu w rurze podczas płukania.​
 • Identyfikacja miejsc strat wody

  • Oszczędzaj wodę i zwiększaj dochody przez ograniczanie strat wody. Wykorzystuj dane dotyczące przepływu i ciśnienia w celu wyszukania miejsc, w których zastosować można akustyczne wykrywanie przecieków (jedynie WaterGEMS). Optymalizuj ciśnienie tworząc podstrefy o zróżnicowanych wartościach w celu ograniczenia wycieków.
 • Poprawa efektywności energetycznej

  • Konfiguruj pompy, również złożone układy pomp oraz pompy o zmiennych prędkościach, przy użyciu modelowania hydraulicznego, aby zrozumieć wpływ, jaki różne sposoby eksploatacji pomp wywierają na zużycie energii. Zminimalizuj koszty energii związane z pompowaniem wody, maksymalizując jednocześnie wydajność systemu.​​​​
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Request a Quote
Request a price quote for a new WaterCAD license.
Request Quote
Upcoming Hydraulics and Hydrology Training
Interested in modeling water distribution, wastewater, or stormwater systems effectively? Take a live virtual course or access on-demand course content.
LEARN MORE
 • Remediate Water Loss

  • Learn how Bentley’s product line can help you implement a proactive water loss plan and how some organizations have successfully reduced leakage.
  Learn More