• SewerGEMS

  Odpowiedzialne zarządzanie kanalizacją ściekową

Oprogramowanie do modelowania systemów odprowadzania ścieków miejskich i kanalizacji ogólnospławnej

Oprogramowanie SewerGEMS pomoże Ci znacznie przyspieszyć budowę i przygotowywanie modeli kanałów ściekowych. 

SewerGEMS usprawnia proces modelowania, zapewniając więcej czasu na rozwiązywane problemów technicznych związanych ze ściekami, takich jak poprawienie przepustowości i ograniczenie przelewania się kanalizacji ściekowej, co umożliwia przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym przestrzeganie przepisów dotyczących kanalizacji ściekowej.

Czytaj więcej +
  • Allocate and estimate sanitary loads
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Analyze hydraulics and combined sewer overflows_EDITED
  • Analyze hydrogen sulfide formation_EDITED
  • Design and analyze culverts
  • Design and analyze low impact development controls
  • Simulate water quality
  • Allocate and estimate sanitary loads
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Analyze hydraulics and combined sewer overflows_EDITED
  • Analyze hydrogen sulfide formation_EDITED
  • Design and analyze culverts
  • Design and analyze low impact development controls
  • Simulate water quality
Zastosowanie
 • Przydzielanie i szacowanie obciążeń sanitarnych

  • Stosuj hydrografy, wzory obciążeń i obciążenia jednostkowe przy użyciu obszernej i modyfikowalnej biblioteki inżynierskiej. Użyj modułu LoadBuilder do wykorzystania danych o zużyciu, monitorowaniu przepływu, wykorzystaniu terenu czy danych ze spisu ludności w GIS w celu automatycznego oszacowania i importowania obciążeń sanitarnych w modelu kanalizacji.​
 • Przydzielanie i szacowanie obciążeń wodą opadową

  • Wczytuj modele z odpływem wód opadowych za pomocą wbudowanego modelu dystrybucji opadów lub za pomocą zdefiniowanych przez użytkownika zdarzeń opadowych. Przebiegi odpływów są obliczane przy użyciu najbardziej odpowiedniej dla projektu metody spływu powierzchniowego.​​
 • Analiza hydrauliki i łączonych przelewów kanalizacji

  • Z łatwością przełączaj się między wieloma modułami obliczeniowymi, w zależności od rodzaju systemu, jaki analizujesz: równania Saint-Venanta, moduł dla wypukłego/stopniowo różnicowanego przepływu (analiza stanu ustalonego dla skrajnych warunków przepływu i symulacje dla wydłużonego okresu czasu) czy moduł obliczeniowy dla racjonalnego/stopniowo różnicowanego przepływu.​
 • Analiza powstawania siarkowodoru

  • Zidentyfikuj obszary w obrębie swojej sieci, które zagrożone są uszkodzeniami spowodowanymi przez powstanie siarkowodoru (H2S) i które mogą prowadzić do katastrof budowlanych, jeśli się nimi nie zajmiesz. Twórz przebiegi średniej koncentracji, wyświetlaj mapę wyników sieci i porównuj powstawanie H2S w zależności od różnych warunków, takich jak temperatura.​
 • Analiza przepustowości wlotów

  • Oblicz stosunek odpływu wody deszczowej jaki trafi do wlotu, w odniesieniu do wody, która zostanie przesłana dalej do kanału ściekowego lub zbiornika. Szybko potwierdzaj, że rozkład przepływu w kanalizacji ściekowej nie przekroczy wymagań projektu.​
 • Budowanie modeli hydraulicznych i zarządzanie nimi

  • Rozpocznij proces budowania modeli i efektywnie nimi zarządzaj, tak by móc skupić się na podejmowaniu najlepszych decyzji inżynierskich. Wykorzystuj i importuj wiele znanych zewnętrznych formatów danych, co pozwoli Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji dotyczących danych geoprzestrzennych i inżynierskich oraz zautomatyzować generowanie danych wejściowych.
 • Projektowanie i analiza przepustów

  • Wybierz spośród biblioteki standardowych kształtów przepustów, materiałów i warunków wejściowych, a następnie oblicz poziom dopływu i odpływu wody przy użyciu metodologii obliczeniowych wymienionych w dokumencie Hydraulic Design Series Number 5 wydanym przez Federalną Administrację Autostrad USA (U.S. Federal Highway Administration).
 • Projektowanie i analizowanie zrównoważonych systemów drenażu

  • Modeluj system drenażu, w celu sprawdzenia jak przyczynia się on do zatrzymania wód opadowych, zanim dotrą one do systemu burzowego.​​
 • Projektowanie i analiza zbiorników i wylotów

  • Wykorzystaj narzędzie PondMaker do projektowania zbiornika. Narzędzie działa w oparciu o proces odbywający się krok po kroku, który zapewnia bieżące informacje na temat postępów w projekcie. Ustal maksymalne tempo odpływu, szacowaną pojemność i sprawdź projekt wylotu oraz ostateczny projekt.​
 • Projektowanie kanalizacji sanitarnej

  • Zminimalizuj inwestycje kapitałowe, wprowadzając swoje wymagania projektowe: szybkości, nachylenia, głębokości pokrywy oraz dopasowane przesunięcia rur i włazów. Program SewerCAD/SewerGEMS rekomenduje optymalne rozmiary rur i głębokości, co pozwala na uniknięcie niepotrzebnych wykopów pod rury, przy jednoczesnym spełnianiu ograniczeń projektowych.​​
 • Projektowanie systemów wód opadowych

  • Zminimalizuj inwestycje kapitałowe, wprowadzając swoje wymagania projektowe: szybkości, nachylenia, głębokości pokrywy oraz przesunięcia rur i wlotów. Oprogramowanie proponuje najbardziej optymalnee rozmiary rur i głębokości, co pozwala na uniknięcie niepotrzebnych wykopów pod rury, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań projektowych.
 • Symulowanie jakości wody

  • Symuluj wytrącanie, napływ, rozprzestrzenianie się dowolnej liczby zdefiniowanych przez użytkownika zanieczyszczeń, takich jak np. zawiesiny czy metale ciężkie.
Shopping cart
Buy OpenFlows SewerGEMS Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Callout_SignArrows_CS13699_260x163
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Contact Sales
Request a Quote
Request a price quote for a new SewerGEMS license.
Request Quote