• OpenFlows SewerOPS

  Predykcyjne dane operacyjne dla sieci kanalizacyjnych

Wsparcie operacyjne w czasie rzeczywistym

Zakłady kanalizacyjne stoją przed trudnymi wyzwaniami operacyjnymi, gdy wymagane jest podjęcie terminowych decyzji dotyczących zdarzeń, na które wpływa wiele czynników, od normalnej eksploatacji po przepełnienie kanalizacji, blokady i przestoje w zasilaniu sieciowym. Potrzebujesz nie tylko poglądu na bieżącą sytuację w sieci, ale także możliwości dokładnego przewidywania tego, co się wydarzy, oraz reagowania, aby osiągnąć możliwie najlepszy rezultat.

OpenFlows SewerOPS zapewnia zarządcom i inżynierom w zakładach wsparcie operacyjne w czasie rzeczywistym, które umożliwia wdrażanie symulacji na żywo w celu optymalizacji obecnej i prognozowanej wydajności sieci kanalizacyjnej. Połączenie wyników uzyskanych za pomocą modelu hydraulicznego oraz aktualnych danych SCADA i danych telemetrycznych informuje o nieprawidłowościach w sieci, w tym o przepełnieniach i cofnięciach. Możesz wizualizować zdarzenia zachodzące pomiędzy monitorowanymi lokalizacjami i przewidywać przyszłą wydajność systemu, zamiast czekać na powiadomienie systemu SCADA.

 
Czytaj więcej +
  • Analyze Combined Sewer Overflows
  • Analyze Wastewater Network Hydraulics
  • Manage Emergency Response
Możliwości
 • Analiza zapobiegania przepełnieniu kanalizacji ogólnospławnej

  • Przewidywanie lokalizacji, czasu, czasu trwania i objętości przepełnień kanalizacji za pomocą aktualnych prognoz pogodowych. Szybko uwzględniaj analizy przepływu powierzchniowego 2D w celu określenia zasięgu powodzi.
 • Analiza hydrauliki sieci kanalizacyjnej

  • Przeprowadzanie w czasie rzeczywistym analizy wydajności złożonych sieci kanalizacyjnych zawierających dowolną liczbę podsieci grawitacyjnych lub ciśnieniowych. Dokładna symulacja pomp, sterowni (w tym napędy o zmiennej prędkości) oraz napełniania i opróżniania komory czerpnej.
 • Zarządzanie działaniami w sytuacjach kryzysowych

  • Wykorzystaj model sieci kanalizacyjnej w celu przetestowania zmian w strategii operacyjnej, taktyce i protokołach awaryjnych w sposób wolny od ryzyka. Znajdź bezpieczne, niedrogie opcje w celu poprawy odporności i codziennego zarządzania sieciami kanalizacyjnymi. Na przykład, określ szybko wymaganą liczbę pomp w przypadku zablokowania sieci kanalizacyjnej.
 • Przewidywanie dopływów ścieków do oczyszczalni

  • Przewiduj dopływy ścieków do oczyszczalni z wyprzedzeniem dzięki prognozie pogody na żywo. Otrzymuj wczesne powiadomienia ostrzegawcze, jeśli dopływy do oczyszczalni przekroczą jej przepustowość, dając czas na wdrożenie planów awaryjnych.
Free Trial
Contact us for a free demo of OpenFlows SewerOPS.
Callout_ist_45295416_MobileNews_3XL
A Look at Digital Twins In the Water Industry
June 17, 2019
Smart Water Magazine interview with Gregg Herrin.
Czytaj więcej
Contact Sales
Tell Me More!

Interested in finding out more about this product?

Contact Sales