• Bentley OpenFlows FLOOD

  Ocena zagrożenia powodziowego i zapobieganie powodziom

Oprogramowanie do szacowania ryzyka powodzi

OpenFlows FLOOD to kompleksowe oprogramowanie służące do szacowania i zmniejszania ryzyka powodzi, które pomaga zrozumieć czynniki je warunkujące na terenach miejskich, przybrzeżnych i przy sieciach rzecznych. Oprogramowanie OpenFlows FLOOD wykorzystuje w pełni przestrzenne modele numeryczne do symulowania wszystkich procesów hydrologicznych i hydraulicznych, które występują w dorzeczach, w tym opady deszczu, infiltrację, wody powierzchniowe, wody w kanałach i wody podziemne. Na terenach miejskich oprogramowanie OpenFlows FLOOD można podłączyć do modelu wygenerowanego przez SewerGEMS, by symulować przepływ wód powierzchniowych i ścieków deszczowych. Dodatkowo model może być wykorzystany do symulowania powodzi spowodowanych przez fale sztormowe na obszarach przybrzeżnych.
Możliwości
 • Add real-world digital context and visualization

  • Assess flood risks for urban, riverine, and coastal systems with real-world digital context in the form of a 3D reality mesh from ContextCapture. Bring your simulations to life by generating realistic visualizations of flood events with LumenRT, helping stakeholders understand the risks and impacts of flooding events and potential mitigation actions.
 • Analiza obszarów zalewowych i zagrożenia powodziowego

  • Łatwo obliczaj zakres zalania powierzchni i szacuj zagrożenie powodziowe na podstawie wysokości kolumn wodnych i prędkości przepływu szczytowego.
 • Budowanie modeli hydraulicznych i zarządzanie nimi

  • Rozpocznij proces budowania modeli i efektywnie nimi zarządzaj, tak by móc skupić się na podejmowaniu najlepszych decyzji inżynierskich. Wykorzystuj i importuj wiele znanych zewnętrznych formatów danych, co pozwoli Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji dotyczących danych geoprzestrzennych i inżynierskich oraz zautomatyzować generowanie danych wejściowych.
 • Tworzenie atrakcyjnych wizualnie animacji

  • Przeglądaj i prezentuj wyniki swoich modeli, korzystając z szerokiej gamy zintegrowanych funkcji wizualizacji, w tym możliwości tworzenia płynnych, ciągłych animacji uzyskanych wyników.
 • Konfiguracja opcji zarządzania scenariuszami

  • Oprogramowanie OpenFlows FLOOD pozwala tworzyć nowe scenariusze i porównywać wiele różnych alternatyw. Dzięki temu możesz szybko znaleźć najlepsze rozwiązanie w zakresie ograniczania ryzyka powodziowego.
 • Symulacje przepływu rzeki

  • Oprogramowanie OpenFlows FLOOD pozwala obliczyć przepływ rzeki dzięki za pomocą kinematycznej, dynamicznej i dyfuzyjnej techniki pomiarowej fal. System ten symuluje wymianę wód pomiędzy przepływem rzeki a przepływem wody (pod)powierzchniowej w oparciu o gradienty hydrauliczne, pozwala oszacować systemy odwadniające na podstawie map topograficznych i interpolacji przekrojów w przestrzeni.
 • Symulacje spływu powierzchniowego

  • MOHID Land oferuje różne metody trasowania spływu powierzchniowego, w tym metodę kinematyczną, dynamiczną i dyfuzyjną technikę pomiarową fal, dzięki wykorzystaniu siatki 2D z opcjonalną siatką 1D. Woda powierzchniowa może ulec infiltracji, przedostać się do rzeki lub odparować. Oprogramowanie OpenFlows FLOOD pozwala przygotowywać dane przestrzenne wymagane do obliczenia wód powierzchniowych. Aplikacja oblicza na przykład formułę Manninga za pomocą map wykorzystania gruntu.
 • Symulacje powodzi na terenach miejskich

  • Oprogramowanie OpenFlows FLOOD umożliwia symulowanie zalania w obszarach miejskich poprzez podłączenie modułu naziemnego do modelu SewerGEMS. Oprogramowanie symuluje wymianę wody między przepływem w przewodzie a przepływem powierzchniowym w oparciu o gradienty hydrauliczne poprzez wloty i otwory.
 • Praca w bogatym wizualnie środowisku

  • Oprogramowanie OpenFlow FLOOD zawiera zintegrowany system GIS, który umożliwia otwieranie, edycję i wizualizację wszystkich rodzajów plików danych, których wymaga dany model. Warstwy można stylizować na wiele sposobów.
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Check this out!
Introducing OpenFlows FLOOD.
Watch Now!
Look Here!

Flood modeling of Paris with OpenFlows FLOOD, ContextCapture, and LumenRT.

Watch Now!