• CivilStorm

  Zarządzanie wodą opadową

Oprogramowanie do projektowania i analizowania systemów odprowadzania wody opadowej

Systemy kanalizacji deszczowej mogą być trudne do modelowania z uwagi na spiętrzenia i odwrócenia przepływów, przeciążone rury i inne zdarzenia. CivilStorm to jedno rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych z modelowaniem wód opadowych:
 • Wykrywa wąskie gardła w systemie, poprawia przepustowość i ogranicza zalewanie wodą opadową, aby system spełniał przepisy dotyczące odprowadzania wody opadowej. 
 • Zoptymalizowane projekty sieci i plany główne dla całego systemu pozwalają na zminimalizowanie inwestycji kapitałowych w infrastrukturę.
Czytaj więcej +
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Design and analyze culverts
  • Design and analyze low impact development controls
  • Simulate hydraulics using multiple solvers
  • Simulate water quality
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Design and analyze culverts
  • Design and analyze low impact development controls
  • Simulate hydraulics using multiple solvers
  • Simulate water quality
Możliwości
 • Przydzielanie i szacowanie obciążeń wodą opadową

  • Wczytuj modele z odpływem wód opadowych za pomocą wbudowanego modelu dystrybucji opadów lub za pomocą zdefiniowanych przez użytkownika zdarzeń opadowych. Przebiegi odpływów są obliczane przy użyciu najbardziej odpowiedniej dla projektu metody spływu powierzchniowego.​​
 • Analiza przepustowości wlotów

  • Oblicz stosunek odpływu wody deszczowej jaki trafi do wlotu, w odniesieniu do wody, która zostanie przesłana dalej do kanału ściekowego lub zbiornika. Szybko potwierdzaj, że rozkład przepływu w kanalizacji ściekowej nie przekroczy wymagań projektu.​
 • Budowanie modeli hydraulicznych i zarządzanie nimi

  • Rozpocznij proces budowania modeli i efektywnie nimi zarządzaj, tak by móc skupić się na podejmowaniu najlepszych decyzji inżynierskich. Wykorzystuj i importuj wiele znanych zewnętrznych formatów danych, co pozwoli Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji dotyczących danych geoprzestrzennych i inżynierskich oraz zautomatyzować generowanie danych wejściowych.
 • Projektowanie i analiza przepustów

  • Wybierz spośród biblioteki standardowych kształtów przepustów, materiałów i warunków wejściowych, a następnie oblicz poziom dopływu i odpływu wody przy użyciu metodologii obliczeniowych wymienionych w dokumencie Hydraulic Design Series Number 5 wydanym przez Federalną Administrację Autostrad USA (U.S. Federal Highway Administration).
 • Projektowanie i analizowanie zrównoważonych systemów drenażu

  • Modeluj system drenażu, w celu sprawdzenia jak przyczynia się on do zatrzymania wód opadowych, zanim dotrą one do systemu burzowego.​​
 • Projektowanie i analiza zbiorników i wylotów

  • Wykorzystaj narzędzie PondMaker do projektowania zbiornika. Narzędzie działa w oparciu o proces odbywający się krok po kroku, który zapewnia bieżące informacje na temat postępów w projekcie. Ustal maksymalne tempo odpływu, szacowaną pojemność i sprawdź projekt wylotu oraz ostateczny projekt.​
 • Projektowanie systemów wód opadowych

  • Zminimalizuj inwestycje kapitałowe, wprowadzając swoje wymagania projektowe: szybkości, nachylenia, głębokości pokrywy oraz przesunięcia rur i wlotów. Oprogramowanie proponuje najbardziej optymalnee rozmiary rur i głębokości, co pozwala na uniknięcie niepotrzebnych wykopów pod rury, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań projektowych.
 • Symulacja hydrauliki przy użyciu różnych solverów

  • Z łatwością przełączaj się między różnymi solverami, w zależności od rodzaju systemu, jaki analizujesz: równania Saint Venanta oraz solver dla racjonalnego/stopniowo różnicowanego przepływu.​
 • Symulowanie jakości wody

  • Symuluj wytrącanie, napływ, rozprzestrzenianie się dowolnej liczby zdefiniowanych przez użytkownika zanieczyszczeń, takich jak np. zawiesiny czy metale ciężkie.
Shopping cart
Buy OpenFlows CivilStorm Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW