• SVSOLID

    Modelowanie naprężenia/odkształcenia metodą elementów skończonych 2D/3D

SVSOLID

SVSOLID™ to program obsługujący elementy skończone 1D, 2D i 3D, który służy do obliczania deformacji w geotechnicznych konstrukcjach ziemnych. Oprogramowanie może rozwiązać zarówno proste, jak i złożone problemy z etapową budową i/lub wykopami, takie jak zachowanie elastyczno-plastycznych gleb miękkich, zależna od czasu konsolidacja małych i dużych odkształceń, a także deformacja materiałów skalnych.

Możliwości