• SVENVIRO


    Analiza zamarzania/odwilży, przeznaczenie i transport, przepływ powietrza w porach 2D/3D

SVENVIRO

SVENVIRO oferuje aplikacje do analizy geośrodowiskowej. Zestaw ten doskonale nadaje się do rozwiązywania złożonych modeli przepływu i transportu zanieczyszczeń, analiz połączonego przepływu i zamarzania/odwilży oraz modeli połączonego przepływu termicznego i przepływu powietrzna w porach. Analiza zamarzania/odwilży zawiera kompleksowy interfejs klimatyczny. Zestaw wykorzystuje moc silnika rozwiązania FlexPDE® do metody elementów skończonych. Technologia FlexPDE™ zapewnia zalety ogólnego solvera elementów skończonych, w pełni automatycznego generowania siatki i udoskonalania siatki w modelach 1D, 2D i 3D.

Możliwości