• SVDESIGNER

  Generator koncepcyjnych modeli geotechnicznych 3D

SVDESIGNER

SVDESIGNER™ to przyjazny dla użytkownika generator modeli koncepcyjnych 3D, który znacznie skraca czas tworzenia modelu dzięki wizualizacji, optymalizacji i połączeniu danych z kolejnych etapów projektowania/wykonastwa projektu z danymi topologii, odwiertów, piezometru/geotechnicznych pomiarów terenowych w odpowiednio zdefiniowany model koncepcyjny a nastepnie modelowanie numeryczne.
Możliwości
 • Obliczanie objętości materiału

  • Objętości materiału można obliczać, aby ułatwić prace budowlane.
 • Tworzenie etapowania budowy

  • Etapowanie budowy: Układy warstw lub warstw materiałów, które są umieszczane na zaporach ziemnych lub w górnictwie, można łatwo przedstawić w modelu koncepcyjnym 3D.
 • Szybkie tworzenie modeli

  • Znajomy interfejs użytkownika z czytelnymi ikonami i funkcjami. Funkcje oprogramowania można obsługiwać w łatwy sposób po krótkim czasie nauki. Modelowanie będzie można rozpocząć od razu.
 • Tworzenie wyjątkowych wizualizacji dla klientów

  • Projekty koncepcyjne 3D mogą być rejestrowane w celu wyświetlania ich klientom i przeglądania potencjalnych projektów. Obsługiwane są zdjęcia lotnicze. Można tworzyć i eksportować animacje lotów nad obiektami.
 • Edytowanie geometrii

  • W oprogramowaniu wdrożono bogaty zakres funkcjonalności umożliwiający tworzenie istniejącej geometrii. Oznacza to integracje nowych projektów geotechnicznych z istniejącą topologią. Funkcje edytowania integrują się z siatkami powierzchni, jak i siatkami.
 • Eksportuj do modułów modelowania numerycznego

  • Odwzorowania scenariuszy geometrycznych 2D lub 3D można eksportować do dowolnego z modułów modelowania numerycznego SVOFFICE™5 w celu przeprowadzenia analizy. Eksportowane modele mogą wykorzystywać siatki lub siatki trójkątne.
 • Generowanie powierzchni depozytowych

  • Generowanie zestawu niestabilnych powierzchni depozytowych dla zdefiniowanego przez użytkownika scenariusza wypełniania z możliwością generowania kolejnych wykresów krzywej dopasowania pokazujących wysokość względem objętości.
 • Importuj odwierty

  • Interfejs umożliwiający importowanie danych litologicznych z pliku CSV lub bazy danych gINT został uwzględniony w SVDESIGNER.
 • Importowanie wielu typów plików

  • Obsługiwana jest większość popularnych typów plików 3D. Dzięki temu aplikacja SVDESIGNER może dostarczać uzupełniony widok obszaru 3D na podstawie istotnych danych w spójnym układzie współrzędnych.
 • Integracja danych z terenu

  • Zintegrowane dane z pomiarów terenowych, takie jak dane piezometryczne, mogą być pobierane z platformy chmurowej sensemetrics w celu wyświetlania lokalizacji piezometrycznych oraz poziomów wody jako funkcji czasu.
 • Przecięcie powierzchni

  • Możliwe jest tworzenie przecięć powierzchni reprezentowanych jako siatki, TIN lub MVM.
 • Wykonywanie przekrojów powierzchni

  • Można łatwo wykonywać przekroje terenu, na przykład projektując przekroje drogi na zboczu. Można również wykonywać przekroje kopalni, takie jak w kopalniach odkrywkowych.
 • Odzwierciedlenie złożonych powierzchni 3D

  • Powierzchnie 3D mogą być importowane z różnych formatów i odzwierciedlane jako siatki lub powierzchnie trójkątne składające się z setek tysięcy pojedynczych elementów.
Bentley Communities
Porozmawiaj z kolegami i ekspertami firmy Bentley na temat porad i wskazówek dotyczących zarządzania informacjami geotechnicznymi, najlepszych praktyk, wsparcia technicznego i wielu innych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ