• 2D/3D SOILVISION Suite

  Comprehensive Geotechnical Application

2D/3D Coupled Geotechnical Analysis Suite

2D/3D SOILVISION Suite

When tackling complicated geotechnical problems, sound computational procedures and trusted expertise are required.  Advance your digital workflows with the ability to design 3D geometry, couple processes, and analyze both 2D and 3D scenarios in one application.

SoilVision Suite enables you to reliably identify and analyze slope stability, flow, and environmental processes in hundreds of locations with one click with features like multi-plane analysis (MPA). You can also perform thousands of calculations with methods like probability and sensitivity. Start with extensive data import options to build comprehensive 3D digital designs and move through your workflow with multiple analysis methods, all done within SoilVision’s interoperable applications. Discover how you can save time and money with unprecedented abilities to quickly and confidently create common or complex real-world 3D numerical models.

2D/3D SOILVISION Suite includes SVSLOPE, SVDESIGNER, SVFLUX, SVSOLID, and SVSOILS.

Capabilities
 • Zintegrowana analiza 2D/3D

  • Połącz wydajne, zintegrowane możliwości geotechniczne 2D/3D z naciskiem na stateczność skarp. Usprawnij analizę stateczności skarp metodą równowagi granicznej 2D lub 3D za pomocą odpowiedniej estymacji nienasyconego przepływu wód gruntowych lub analizy naprężeń. Modeluj stateczność skarp metodą redukcji wytrzymałości na ścinanie metodą elementów skończonych i przeprowadzaj analizy konsolidacji małych i dużych odkształceń.
 • 3D geometry creation

  • Build 3D conceptual models in an application that supports the building of slope stability, seepage, and stress/deformation models. Move quickly to 3D with multiple methods of 3D geometry creation and couple 2D and 3D analysis for an improved modeling workflow. Geometry creation methods include extrusion, multi-profile stitching, boreholes, fence diagrams, surface and layers, material volumes, and block models.
 • Advanced slope stability methods

  • Benefit from multi-plane analysis (MPA), which offers enhanced spatial slope stability analysis. Utilize the hybrid ellipsoid feature for more variation in the shape of the assumed slip surface and take advantage of the comprehensive set of search methods. Save time with automatic sliding direction determination, probability analysis, and sensitivity analysis. Consider seismic, deformation, climate, and pore-water pressure change effects.
 • Ulepszona analiza infrastruktury

  • Wykorzystanie oprogramowania SVSLOPE i SVDESIGNER pomoże poprawić analizę ścian oporowych. Usprawnij swoje projekty infrastrukturalne dzięki wielobranżowej aplikacji oraz szybko i łatwo projektuj przyczółki mostowe, korytarze, wykopy, fundamenty, nasypy kolejowe, mury oporowe oraz wykopy/pobocza dróg.