• Pakiet oprogramowania PLAXIS 3D Suite

  Łatwość realizacji złożonych projektów z zakresu geoinżynierii

Kompletne oprogramowanie geotechniczne do analizy elementów skończonych 3D

Wykonywanie trójwymiarowej analizy odkształceń i stateczności w zakresie inżynierii geotechnicznej i mechaniki górotworu za pomocą PLAXIS 3D Suite. Ten łatwy w użyciu pakiet elementów skończonych stosowany jest na całym świecie przez czołowe firmy inżynierskie i instytucje z branży inżynierii lądowej i geotechnicznej przy wszelkiego rodzaju projektach — począwszy od wykopów, nasypów i fundamentów, a skończywszy na tunelach, górnictwie i geomechanice zbiorników. Upraszczanie złożonego modelowania dzięki możliwości rysowania o charakterze CAD oraz operacjom wytłaczania, krzyżowania, łączenia i porządkowania.

Pakiet PLAXIS 3D Suite zawiera również następujące moduły:

 

Możliwości
 • Tworzenie modeli 3D elementów skończonych

  • Efektywne tworzenie modeli z logicznym geotechnicznym procesem pracy. Możliwość zdefiniowania wszystkiego — od skomplikowanych profili gruntu lub przekrojów geologicznych po elementy konstrukcyjne, takie jak pale, kotwienia, geowłókniny oraz zalecane obciążenia i przemieszczenia. Wykonywanie realistycznej symulacji procesu budowy z etapami budowy. Łatwe pozyskiwanie niezbędnych informacji w celu oceny zasadności projektu wraz z potężnymi możliwościami przetwarzania końcowego.
 • Analiza skutków drgań w glebie.

  • Analizowanie efektów sztucznych lub naturalnych drgań sejsmicznych w glebie za pomocą oprogramowania PLAXIS 3D Dynamics. Przeprowadzanie analiz skutków drgań w glebie wywołanych trzęsieniami ziemi, wbijaniem pali, ruchem pojazdów, ciężkimi maszynami lub przejazdem pociągów.
 • Przeprowadzanie analizy wód podziemnych w funkcji czasu

  • Przypisywanie zmienności lub przepływów uzależnionych od czasu do poziomów wody, granic modelu lub granic gleby w celu symulowania rozmaitych złożonych warunków hydrologicznych.