• Pakiet oprogramowania PLAXIS 3D Suite

  Łatwość realizacji złożonych projektów z zakresu geoinżynierii

Kompletne oprogramowanie geotechniczne do analizy elementów skończonych 3D

Wykonywanie trójwymiarowej analizy odkształceń i stateczności w zakresie inżynierii geotechnicznej i mechaniki górotworu za pomocą PLAXIS 3D Suite. Ten łatwy w użyciu pakiet elementów skończonych stosowany jest na całym świecie przez czołowe firmy inżynierskie i instytucje z branży inżynierii lądowej i geotechnicznej przy wszelkiego rodzaju projektach — począwszy od wykopów, nasypów i fundamentów, a skończywszy na tunelach, górnictwie i geomechanice zbiorników. Upraszczanie złożonego modelowania dzięki możliwości rysowania o charakterze CAD oraz operacjom wytłaczania, krzyżowania, łączenia i porządkowania.

Pakiet PLAXIS 3D Suite zawiera również następujące moduły:

 

Możliwości
 • Automatic Swept Meshing

  • Speed up mesh generation with PLAXIS 3D. Our latest release offers the new swept meshing option in the mesh mode. Automation determines usable volumes and sweeping direction in mesh generation to develop more efficient meshes, especially for geometry featuring linear objects like tunnels, road embankments, and levees.
 • Tworzenie modeli 3D elementów skończonych

  • Efektywne tworzenie modeli z logicznym geotechnicznym procesem pracy. Możliwość zdefiniowania wszystkiego — od skomplikowanych profili gruntu lub przekrojów geologicznych po elementy konstrukcyjne, takie jak pale, kotwienia, geowłókniny oraz zalecane obciążenia i przemieszczenia. Wykonywanie realistycznej symulacji procesu budowy z etapami budowy. Łatwe pozyskiwanie niezbędnych informacji w celu oceny zasadności projektu wraz z potężnymi możliwościami przetwarzania końcowego.
 • Analiza skutków drgań w glebie.

  • Analizowanie efektów sztucznych lub naturalnych drgań sejsmicznych w glebie za pomocą oprogramowania PLAXIS 3D Dynamics. Przeprowadzanie analiz skutków drgań w glebie wywołanych trzęsieniami ziemi, wbijaniem pali, ruchem pojazdów, ciężkimi maszynami lub przejazdem pociągów.
 • Przeprowadzanie analizy wód podziemnych w funkcji czasu

  • Przypisywanie zmienności lub przepływów uzależnionych od czasu do poziomów wody, granic modelu lub granic gleby w celu symulowania rozmaitych złożonych warunków hydrologicznych.