• PLAXIS 3D PlaxFlow

    Lepsze wykorzystanie możliwości analizy wód podziemnych

Geotechniczne oprogramowanie 3D do analizy przepływu wód podziemnych

Wyjście poza domyślne opcje oprogramowania PLAXIS do analizy przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym dzięki dodatkowemu modułowi PLAXIS 3D PlaxFlow. Symulacja nienasyconego, zależnego od czasu i anizotropowego zachowania gleby za pomocą PLAXIS 3D PlaxFlow. Równoczesne obliczanie zmian ciśnienia porowego i odkształceń, wykonując w pełni sprzężoną analizę odkształceń przepływu. Ponadto tryb wyłącznego przepływu wyłącza z obliczeń przemieszczenia i naprężenia, jeśli użytkownika interesuje tylko przepływ wód gruntowych, co ułatwia korzystanie z tej aplikacji. 

 

 

Możliwości
  • Uzyskiwanie dostępu do wstępnie określonych właściwości zachowań gleby nienasyconej

    • Wykorzystanie różnych predefiniowanych właściwości w celu zdefiniowania zachowań nienasyconej gleby, zgodnie z powszechnymi systemami klasyfikacji gleby, takimi jak Hypres, USDA i Staring. Predefiniowane zestawy danych dla modelu Van Genuchtena i przybliżonego modelu Van Genuchtena są dostępne dla wszystkich rodzajów gleby. Eksperci w dziedzinie modelowania przepływu wód gruntowych mogą ręcznie wprowadzić parametry modelu Van Genuchtena lub wprowadzać zdefiniowane przez użytkownika relacje pomiędzy słupem wód gruntowych, przepuszczalnością i nasyceniem.
  • Przypisywanie warunków granicznych przepływu uzależnionych od czasu

    • Przypisywanie zmienności lub przepływów uzależnionych od czasu do poziomów wody, granic modelu lub granic gleby w celu symulowania rozmaitych złożonych warunków hydrologicznych. Wprowadzanie właściwości uzależnionych od czasu jest oparte na funkcjach harmonicznych, liniowych lub tabelarycznych. Umożliwia to modelowanie sezonowych zmian poziomu wody w rzekach za nasypami oraz ich wpływu na ogólną stabilność nachylenia terenu. Model może zawierać opady atmosferyczne, studnie i odpływy, co umożliwia modelowanie testów pompowania lub innych zastosowań hydrologicznych.
Go #GeoWithBentley for Confident Solutions
Strengthen your credibility with trusted information and sound computation
Czytaj więcej
Bentley Communities
Porozmawiaj z kolegami i ekspertami firmy Bentley na temat porad i wskazówek dotyczących zarządzania informacjami geotechnicznymi, najlepszych praktyk, wsparcia technicznego i wielu innych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ