• PLAXIS 3D

  Łatwość realizacji projektów geoinżynieryjnych

Oprogramowanie geotechniczne 3D oparte na metodzie elementów skończonych

Wykonywanie trójwymiarowej analizy odkształceń oraz stateczności w zakresie inżynierii geotechnicznej i mechaniki górotworu dzięki oprogramowaniu PLAXIS 3D. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektami prostymi, czy złożonymi, czy też nad wykopami, nasypami, fundamentami, budową tunelów, górnictwem i geomechaniką zbiorników, ten pakiet elementów skończonych zawiera wszystko, czego potrzebujesz. Firmy inżynierskie i instytucje z branży inżynierii lądowej i geotechnicznej wykorzystują możliwości rysowania oprogramowania PLAXIS 3D w zakresie rysunków CAD oraz operacji wytłaczania, krzyżowania, łączenia i porządkowania.

 
Możliwości
 • Automatic Swept Meshing

  • Speed up mesh generation with PLAXIS 3D. Our latest release offers the new swept meshing option in the mesh mode. Automation determines usable volumes and sweeping direction in mesh generation to develop more efficient meshes, especially for geometry featuring linear objects like tunnels, road embankments, and levees.
 • Analiza wyników z przetwarzaniem końcowym

  • Wykorzystaj potężne i wszechstronne przetwarzanie końcowe i wyświetlanie sił, przemieszczeń, naprężeń i danych przepływów w wykresach konturów, wektorów i płaszczyzn stałoparametrycznych na różne sposoby. Możliwości przekrojowe pozwalają na bardziej szczegółową analizę wyników. Dane mogą być kopiowane z tabel lub za pomocą skryptów opartych na języku Python w celu dalszego przetwarzania poza PLAXIS. Menedżer krzywych umożliwia tworzenie wykresów, wykreślając różne rodzaje wyników z dostępnych danych obliczeniowych.
 • Ocena naprężeń i przemieszczeń

  • Dokładne modelowanie procesu budowy poprzez aktywację i dezaktywację skupisk gleb i elementów konstrukcyjnych w każdej fazie obliczeń z etapami budowy. Dzięki rodzajom obliczeń z zakresu plastyczności, konsolidacji i analizy bezpieczeństwa można analizować szeroki zakres problemów geotechnicznych. Modele składowe obejmują zarówno proste modele liniowe, jak i zaawansowane modele nieliniowe, za pomocą których można symulować zachowanie gleby i skał. Sprawdzone i solidne procedury obliczeniowe zapewniają zbieżność obliczeń i dokładne wyniki.
 • Typ obliczeń dynamiki z konsolidacją

  • Symulowanie związku pomiędzy deformacjami gleby i przesiąkaniem przejściowym w fazie obciążenia dynamicznego. Korzystanie z tego nowego, zaawansowanego typu obliczeń zapewnia ogólnie lepsze przewidywania naprężeń i uwzględnia zarówno ewentualną akumulację, jak i rozproszenie nadmiaru ciśnienia porowego podczas trzęsień ziemii.
 • Field stress per cluster

  • The field stress initial calculation type allows for direct specification of in situ stress conditions on a volume of soil. It is now possible to assign a different field stress property to individual soil volumes and borehole layers, allowing you to independently input the initial stress state by magnitude and orientation for each of those clusters. The cluster-based field stress complements the global field stress and makes it easier to define the in-situ stress for geological models. This allows easily modeling non-uniform deepground conditions, such as those encountered in deep tunneling or reservoir geomechanics.
 • Definicja dźwigara w Tunnel Designer

  • Tunele są często wzmacniane belkami poprzecznymi, które mogą być teraz modelowane jako elementy belek zakrzywionych umieszczonych w określonych odstępach czasu w programie do projektowania tuneli 3D - Tunnel Designer. Opcja dodawania dźwigarów poprzecznych wraz z okładziną płytową i objętościową, sworzeniami i łukami parasolowymi umożliwia modelowanie złożonych systemów zbrojenia tuneli. Dźwigary są naturalnym komponentem funkcji wycinania i etapowania w Tunnel Designer, umożliwiając zdefiniowanie całej sekwencji budowy.
 • Line pass / Cross section curves

  • Create cross-section curveplots from any arbitrary line cross section, structural element, or centerline generated from the structural forces in volume piles capability. It allows you to create a single curveplot to compare how the settlements at the surface level evolve for multiple phases, or to compare the bending moment along the length of a diaphragm wall or tunnel lining (either modeled as plates or volume elements) across multiple phases simultaneously.
 • Loft polycurves and blend surfaces

  • Both these features can be used to provide smooth transitions between non-homogeneous sections. The blend surfaces feature generates a continuous surface that joins a set of other surfaces by filling the voids between them. The loft polycurves command fits a surface to a set of polycurves, such as turning a series of spatially located 2D cross-sections into a consistent 3D geometry.
 • Krzywe NURBS

  • Używaj krzywych NURBS do modelowania dowolnych kształtów w 3D. Krzywe te są automatycznie generowane z serii kolejnych punktów. Krzywe NURBS i poli-krzywe można łączyć w celu generowania niemal dowolnej geometrii. Krzywe NURBS można również określić jako ścieżki wytłaczania, które umożliwiają generowanie zakrzywionych elementów liniowych o jednolitym przekroju. Na przykład, przekrój poprzeczny zdefiniowany przez wielokąt lub poli-krzywą może być przeciągnięty wzdłuż trajektorii zdefiniowanej przez krzywą NURBS.
 • Podręcznik obsługi skryptów jako notatnik Jupyter

  • Naucz się zdalnego tworzenia skryptów opartego na programie Python w PLAXIS dzięki nowemu podręcznikowi obsługi skryptów. Przykładowe skrypty dla każdego z poleceń w PLAXIS są oferowane w notatniku Jupyter. Przykłady te mogą być uruchomiane na żywo w oprogramowaniu, aby można było zobaczyć i zrozumieć ich działanie. Możesz również edytować i ponownie uruchamiać przykłady poleceń i obserwować efekt wprowadzanych zmian, co zapewnia doskonały sposób nauki przez działanie.
Buy PLAXIS 3D Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Go #GeoWithBentley for Confident Solutions
Strengthen your credibility with trusted information and sound computation
Czytaj więcej
Bentley Communities
Porozmawiaj z kolegami i ekspertami firmy Bentley na temat porad i wskazówek dotyczących zarządzania informacjami geotechnicznymi, najlepszych praktyk, wsparcia technicznego i wielu innych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ