• PLAXIS 2D Suite

  Uproszczenie projektów z zakresu inżynierii geologicznej

Kompletny pakiet oprogramowania geotechnicznego 2D

Wykonywanie analizy 2D odkształceń i statyczności w inżynierii geotechnicznej i skalnej za pomocą pakietu PLAXIS 2D Suite. Ten potężny i przyjazny dla użytkownika pakiet elementów skończonych używany jest na całym świecie przez czołowe firmy inżynierskie i instytucje z branży inżynierii lądowej i geotechnicznej przy wszelkiego rodzaju projektach — począwszy od wykopów, nasypów i fundamentów, a skończywszy na tunelach, górnictwie i geomechanice zbiorników. 
 

Pakiet PLAXIS 2D Suite zawiera również następujące moduły:

Możliwości
 • Tworzenie modeli elementów skończonych

  • Efektywne tworzenie modeli z logicznym geotechnicznym procesem pracy. Możliwość zdefiniowania wszystkiego — od skomplikowanych profili gruntu lub przekrojów geologicznych po elementy konstrukcyjne, takie jak pale, kotwienia, geowłókniny oraz zalecane obciążenia i przemieszczenia. Importowanie geometrii z plików CAD. Automatycznie tworzenie siatek w celu prawie natychmiastowego tworzenia siatki elementów skończonych.
 • Analiza skutków drgań w glebie.

  • Analizowanie efektów sztucznych lub naturalnych drgań sejsmicznych w glebie za pomocą oprogramowania PLAXIS 3D Dynamics. Przeprowadzanie analiz skutków drgań w glebie wywołanych trzęsieniami ziemi, wbijaniem pali, ruchem pojazdów, ciężkimi maszynami lub przejazdem pociągów.
 • Przeprowadzanie analizy wód podziemnych w funkcji czasu

  • Przypisywanie zmienności lub przepływów uzależnionych od czasu do poziomów wody, granic modelu lub granic gleby w celu symulowania rozmaitych złożonych warunków hydrologicznych.
 • Uwzględnienie skutków przepływu ciepła

  • Uwzględnij wpływ przepływu ciepła na hydrauliczne i mechaniczne zachowanie gleb i konstrukcji w projektach geotechnicznych. Przeprowadź analizę termiczną w celu przewidywania i reagowania na potencjalne problemy związane ze stabilnością, takie jak wyzwania związane z fundamentami w obszarach arktycznych.