Przyspiesz tempo i zwiększ możliwości dzięki cyfrowym bliźniakom

Cyfrowe bliźniaki na nowo zdefiniują sposób projektowania, budowy i eksploatacji dróg. Wyobraź sobie, jak dobrze można byłoby zarządzać swoimi aktywami, gdyby stan powykonawczy był zawsze aktualny. Gdyby wielobranżowe zespoły projektowe i konstrukcyjne pracowały jako jeden i dostarczały dane do wsparcia operacji. Gdyby odczyty czujników i inne dane dostarczały aktualnych informacji operacyjnych, aby wspierać zarówno konserwację, jak i ulepszenia kapitałowe.


Lejek

Wyższa wydajność dzięki wielobranżowym procesom pracy w zakresie dróg i mostów. 

Integracja

Wzmocnij łańcuch dostaw, aby ułatwić osiąganie celów projektowych i operacyjnych.

Wydajność

Popraw wydajność majątku trwałego dzięki bardziej trafnym i świadomym decyzjom.

Going Digital assessment paper Going Digital assessment paper Going Digital assessment paper

TwinTalks - Drogi i mosty

Posłuchaj, jak eksperci branżowi omawiają znaczenie BIM, modelowania 3D i cyfrowych bliźniaków oraz tego, jak cyfrowe bliźniaki przynoszą korzyści w każdym aspekcie projektu drogi lub mostu, od projektu, przez budowę, aż po eksploatację.