• Cyfrowe bliźniaki

    Lepsze planowanie, realizacja, eksploatacja i utrzymanie infrastrukturalnego majątku trwałego

Digital Twin Cloud Services dla inżynierii infrastruktury

Cyfrowe bliźniaki umożliwiają wizualizację infrastrukturalnego majątku trwałego w trakcie jego całego cyklu życia, śledzenie zmian i przeprowadzanie analiz w celu optymalizacji wydajności majątku trwałego. Cyfrowe bliźniaki infrastruktury firmy Bentley łączą dane inżynierskie, dane modelowania rzeczywistości i dane Internetu Rzeczy w celu uzyskania kompleksowego obrazu infrastruktury nad powierzchnią i pod powierzchnią ziemi. Realistyczna wizualizacja i dostępne analizy pomogą Ci lepiej zrozumieć infrastrukturalny majątek trwały, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji w celu uzyskania lepszych wyników.

Produkty
iTwin Partner Program

iTwin Partner Program

  • Develop digital twin applications and solutions using the iTwin Platform.
Learn More