SYNCHRO Pro SYNCHRO Pro

Planowanie i symulacja wirtualnej budowy 4D

Fascynująca integracja symulacji budowy 4D z nagraniami z kamery
z placu budowy w czasie rzeczywistym, możliwa dzięki Lobster Pictures Ltd. i SYNCHRO Link API

SYNCHRO Pro jest wiodącą aplikacją do modelowania budowy 4D dostarczoną w SYNCHRO 4D, umożliwiającą tworzenie harmonogramów i symulacje w oparciu o model.

Popraw bezpieczeństwo, jakość i koszty w całym cyklu życia projektu

Wirtualna budowa to nie są symulacje projektu, SYNCHRO Pro zapewnia zespołom sposób na tworzenie, analizowanie, edytowanie, raportowanie i zarządzanie projektami przez jeden interfejs wizualny.


SYNCHRO Pro umożliwia zespołom poprawę jakości, bezpieczeństwa, produktywności i wydajności projektów budowlanych na całym świecie.

Eliminacja zagrożeń 
Popraw bezpieczeństwo
          
Zmniejszenie ilości pracy
Zmniejsz koszty pracy
          
Zwiększenie zakresu
Zwiększ wydajność pracy placu budowy
          
Skrócenie harmonogramu
Skróć czas planowania

Umożliwianie cyfrowej transformacji, aby zapewnić ludziom znajdowanie najlepszych rozwiązań dla każdego wyzwania budowlanego.

  1. Wykorzystaj wyjątkową zdolność SYNCHRO 4D do automatyzacji modelu BIM zgodnie z harmonogramem, aktualizując swój plan budowy w 4D w ciągu kilku minut

  2. Zmniejsz rozbieżności kosztów dzięki kompleksowemu zarządzaniu zasobami i zobacz śledzenie planowanych oraz zainstalowanych ilości, wypracowaną wartość projektu i wykonawcy, lub ścieżki krytyczne.

  3. Prowadź spotkania poświęcone analizie postępów, korzystając z modelu 4D jako centralnego ośrodka informacji, umożliwiającego jasne, oparte na współpracy i produktywne planowanie oraz podejmowanie decyzji ze wszystkimi interesariuszami.

  4. Zapewnij bezpieczeństwo projektu, przeglądając wirtualne miejsce pracy zmieniające się w czasie, identyfikując zagrożenia i eliminując je.


  1. Zmniejsz rozbieżności harmonogramu dzięki wizualnym raportom z wyprzedzeniem, które identyfikują działania, obszary robocze i wyposażenie, umożliwiając przeglądanie listy zadań według wykonawcy lub pakietu prac.

  2. Przed rozpoczęciem prac w danym miejscu możesz przewidzieć potencjalne zagrożenia i ryzyko związane z bezpieczeństwem za pomocą dynamicznej analizy koordynacji przestrzennej, która określa nakładanie się obszarów pracy oraz możliwość wystąpienia opóźnień wynikających z utrudnień.

  3. Ulepsz harmonogramy i dostarcz dobrze zarządzany projekt, tworząc harmonogramy zrozumiałe dla każdego. Wizualne medium animowanej grafiki komputerowej poprawia widoczność i przejrzystość

  4. Twórz cyfrowe pętle informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym między terenem a biurem, aby usprawnić śledzenie produktywności, co pomaga zrozumieć, gdzie wszyscy są w danym momencie.

Interoperacyjność

SYNCHRO Pro tworzy środowisko, które współdziała ze wszystkimi głównymi technologiami modelowania 3D i aplikacjami do planowania dostępnymi na rynku.

Wdrożenie tego środowiska z transakcyjnymi bazami danych w czasie rzeczywistym i otwartym interfejsem aplikacji (API) działającym w usłudze Microsoft Azure Cloud otwiera drogę do pełnego uczestnictwa podmiotów łańcucha dostaw budowy.

Planowanie danych

Importuj daty kluczowych punktów, harmonogramy metody ścieżki krytycznej (CPM), orientacyjne ramy czasowe i poziomy wysiłku.

     
Modele

Zaimportuj dowolny model 3D, czy to zwykły blok dla obszaru roboczego, czy też pełny model projektu.

     
Zasoby

Importuj informacje o robociźnie, kosztach, wyposażeniu, materiale, lokalizacji i statusie.

Interoperability Interoperability Interoperability

SYNCHRO Academy

Twój pierwszy krok do stania się ekspertem SYNCHRO.


Dołącz do programu SYNCHRO Academy i zostań ekspertem planowania budowy i zarządzania projektami.


Szkolenia dotyczące produktów online

Sprawdź kursy dotyczące interoperacyjności oprogramowania, podstaw produktu SYNCHRO 4D lub integracji Iray.
Jeśli jesteś posiadaczem licencji SYNCHRO, możesz bezpłatnie wziąć udział w szkoleniach online SYNCHRO Academy.


Szkolenia dotyczące produktów

Praktyczne szkolenia SYNCHRO, prowadzone w małych grupach lub dostosowane do potrzeb klienta na miejscu, zapewniają dogłębne zrozumienie naszych produktów i platformy, wskazując użytkownikom zasoby potrzebne do osiągnięcia doskonałych wyników w SYNCHRO.


Dołącz do naszych podstawowych i zaawansowanych sesji w USA lub Londynie.

Najwyższy poziom nauki dzięki niestandardowemu szkoleniu w biurze.

   SYNCHRO Pro      SYNCHRO XR     SYNCHRO Site     SYNCHRO OpenViewer     SYNCHRO Scheduler     Modeler 4D Services