SYNCHRO Perform

Podejmuj decyzje w oparciu o dane

Zwiększaj wydajność projektów dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym danym o postępach w terenie i kosztach, raportom projektowym i innym informacjom.

Informacje o projekcie i aktualizacje w czasie rzeczywistym

Bezprzykładne działania w terenie

Korzystaj z wydajnych i wnikliwych analiz w celu uzyskania pełnego statusu projektu i harmonogramu, aż do pojedynczej aktywności. Kompleksowe panele i raporty umożliwiają filtrowanie i eksplorowanie danych dotyczących budowy w ciągu kilku sekund.


Mierz postęp i optymalizuj wydajność zasobów

Postępy w terenie i wykorzystanie zasobów w celu podejmowania decyzji w oparciu o dane, natychmiastowe korekcje kursu oraz ulepszenia. Monitoruj i raportuj dzienne koszty i wskaźniki produkcji w stosunku do celów w czasie rzeczywistym.


Utworzony z myślą o pracy w terenie

Proste interfejsy mobilne i internetowe zamieniają doraźne, ręczne procesy w standaryzowane i cyfrowe, mobilizując osoby znajdujące się najbliżej zadania.


SYNCHRO Perform provides real-time project insights on a computer screen and tablet

FULTON HOGAN

„Minimalizuje błędy i maksymalizuje produktywność”.

„Zarządzanie dużym projektem tego rodzaju wymaga niezawodnych systemów, które zapewniają dokładne i szybkie przetwarzanie dużych ilości informacji. Wydajność systemu SYNCHRO Perform przyczyniła się do zaoszczędzenia czasu i pieniędzy w naszym projekcie, ponieważ ten system minimalizuje błędy i maksymalizuje produktywność”.

QGC

„Dokładne informacje o wydajności w czasie rzeczywistym”.

„To do tej pory najlepszy dostęp do dokładnych informacji o wydajności w czasie rzeczywistym, z jakim mieliśmy do czynienia. Umożliwia podejmowanie jakościowych decyzji, przyczyniających się do zwiększania wartości dodanej. Zaobserwowaliśmy znaczną, wymierną poprawę wydajności i produktywności, co przyniosło korzyści w zakresie kosztów i harmonogramu w naszym projekcie”.

Uzyskaj codzienny wgląd w wydajność projektu

Zarządzanie wydajnością projektu

Kompleksowe funkcje postępu, zarządzania kosztami i wartości wypracowanej zapewniają płynne sterowanie wydajnością projektu, optymalizację zasobów w terenie i ustalanie kolejności zaplanowanych prac.

Rejestrowanie postępów w terenie

Mierz przebieg prac w oparciu o regułę "Rules of Credit" bezpośrednio w terenie i wzbogacaj te dane komentarzami i zdjęciami. Połącz postęp fizyczny z elementami harmonogramu budowy. Porównaj rzeczywiste wersje początkowe i końcowe planu budowy ze standardowymi miarami branżowymi, wskaźnikiem wykonania harmonogramu (SPI) i wskaźnikiem wykonania budżetu (CPI).

Wczesne ostrzeżenie o nieplanowanych zdarzeniach

Wyeliminuj przekroczenia kosztów i czasu. Przekształć problemy w usprawnienia dzięki rejestrowaniu zmian w terenie i zarządzaniu nimi w czasie rzeczywistym. Izoluj koszty i czas związany z nieplanowanymi zmianami w celu uzasadnienia roszczeń handlowych i optymalizacji wyników finansowych.

Dzienniki

Bezproblemowo zapisuj notatki za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu, w tym informacje o projekcie, takie jak bezpieczeństwo, pogoda, personel, goście, materiały, dostawy i opóźnienia. Twoje dzienniki zapewniają szybki i natychmiastowy dostęp do zbiorczego widoku działań projektowych.

Zarządzanie zasobami i karty rejestracji czasu pracy

Łatwe rejestrowanie grafików, kwitów, wyposażenia i wykorzystania materiałów. Zapewnij inżynierom dokładne dzienne kalkulacje kosztów w celu optymalizacji zasobów. Śledź obecność personelu, inspekcje sprzętu i dane telematyczne dzięki łatwo dostępnym danym projektowym.
Progress reports improve efficiency of project resource management
PRODUKTY

Poznaj SYNCHRO

Synchro Field
SYNCHRO FIELD

Mobilne zarządzanie terenem

Przekazuj informacje z miejsca pracy w czasie rzeczywistym – nawet w trybie offline.

Synchro Control
SYNCHRO CONTROL

Zarządzanie projektami

Uzyskaj dostęp do wszystkich danych nt. budowy w jednym miejscu; analizuj je, zarządzaj nimi i współpracuj.

Synchro Cost
SYNCHRO COST

Zarządzanie kosztami

Zarządzaj i współpracuj w zakresie wszystkich umów budowlanych, zleceń zmian i aplikacji płatniczych.

Synchro 4D
SYNCHRO 4D

Wirtualne zarządzanie budową

Planuj, obrazuj, optymalizuj i śledź projekty za pomocą pojedynczej, cyfrowej wizualizacji.

iTwin

Obsługiwane przez iTwin

Rozwiązanie iTwin umożliwia zarządzanie i wizualizację informacji budowlanych na żywo w 2D, 3D i 4D, pozwalając na śledzenie postępu projektu oraz podejmowanie lepszych i szybszych decyzji w oparciu o dane.