• ProjectWise Construction Management

  Obniżaj koszty, zarządzaj ryzykiem i szybciej realizuj projekty.

Oprogramowanie do zarządzania budową oparte na chmurze

Popraw współpracę i zyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w wydajność, ryzyko i koszty projektu za pomocą programu ProjectWise Construction Management. Zapewnij wszystkim członkom zespołu dostęp do danych projektu i szczegółowych dokumentów budowy w formie elektronicznej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wyeliminuj papierowe dokumenty i powtarzające się zadania wykonywane ręcznie, aby członkowie zespołu mogli skupić się na pracy merytorycznej. Zyskaj bogatą, możliwą do przeszukiwania bazę danych przydatną w bieżących działaniach.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Koordynacja rozszerzonych zespołów projektowych

  • Połącz wszystkich członków zespołu projektowego, od głównego wykonawcy, przez inżynierów i konsultantów, aż po najmniejszego podwykonawcę. Zapewnij łatwy dostęp do danych i kontroluj obieg informacji. Zwiększ produktywność dzięki usprawnionemu procesowi zatwierdzania istotnych elementów poddawanych ocenie.
 • Przyspiesz dostarczanie treści projektowych do kadry budowlanej

  • Możesz połączyć ProjectWise Construction Management z ProjectWise Design Integration, aby usprawnić dostarczanie treści projektowych do zespołów budowlanych.
 • Zarządzanie umowami i ograniczanie ryzyka projektowego

  • Aktywnie identyfikuj i śledź elementy ryzyka, aby pomóc zminimalizować potencjalne opóźnienia i opracować plany awaryjne. Błyskawicznie twórz pozycje ryzyka w rejestrze, łącz je z dokumentami i wiadomościami oraz przeglądaj je.
 • Zarządzanie dziennikami i listami poprawek

  • Korzystaj z dzienników w celu monitorowania prac wykonawców i raportów inspektorów. Sprawdzaj dzienne postępy, koszty, pogodę, lokalizację, wykonanie, wykorzystany sprzęt itd. Zatwierdzaj dzienniki i zautomatyzuj szacowanie opłat w oparciu o postępy. Korzystaj z tabletu, aby szybciej tworzyć pozycje na liście poprawek z załączonymi do nich zdjęciami i uwagami.
 • Zarządzanie dokumentami projektowymi i budowlanymi

  • Śledź wykorzystanie i wersje wszystkich dokumentów związanych z Twoimi projektami inwestycyjnymi, m.in. rysunków, specyfikacji, dzienników, próśb o informacje i pozycji ryzyka. Wyeliminuj zbędne prace papierkowe i udostępniaj informacje za pośrednictwem bezpiecznego repozytorium w chmurze z funkcją wyszukiwania.
 • Zarządzanie zapytaniami o informacje i przyjęciami dokumentacji

  • Twórz zapytania o informacje i zarządzaj przyjęciami dokumentacji online. Powiadamiaj odpowiednich odbiorców za pomocą alertów wzywających do podjęcia działań i załączaj powiązane pliki o wielkości do 500 MB w celu przyspieszenia odpowiedzi. Śledź odpowiedzi na przyjęcia dokumentacji i łącz informacje w jedno zatwierdzenie ze ścieżką audytu.
 • Śledzenie poleceń zmian i innych żądań

  • Elektronicznie śledź kosztorysy, szacunkowe wynagrodzenia i propozycje poleceń zmian tworzone przez wykonawców i konsultantów. Kiedy już przejrzysz i zatwierdzisz dokumenty, raporty finansowe zostaną automatycznie zaktualizowane.
Video Case Study Featuring GHD, Inc.

Hear how GHD used ProjectWise Construction Management to save hundreds of staff hours and hundreds of thousands of US dollars on the Ordot Dump Closure.

Watch Now
eBook: 3 Ways to Increase Construction Profits

Learn how to reap greater profits, increase your firm’s reputation, and win future work. 

Read Now