• ConstructSim Work Package Server

  Zarządzanie cyklem życia pakietu prac

Oprogramowanie do dzielenia prac na pakiety

Uproszczenie procesu dzielenia prac na pakiety przez automatyczną zmianę danych projektu w zadania budowlane. Zintegrowanie projektu, budowy, harmonogramu i danych zasobów w celu lepszego planowania i kontrolowania inżynieryjnych, konstrukcyjnych i instalacyjnych pakietów prac. Mobilizowanie ekip przy użyciu dowolnego urządzenia w celu zbierania aktualizacji z terenu. Z czasem ustanowione zostaną powtarzalne procesy we wszystkich projektach, a między zespołem projektowym a budowlanym będzie zachodziła wymiana informacji w czasie rzeczywistym. Przy właściwym wdrożeniu możliwe jest obniżenie kosztów instalacji nawet o 10%.

Czytaj więcej +
Możliwości
 • Śledzenie postępów budowy

  • Śledź, aktualizuj i edytuj pakiety prac za pomocą aktualizacji statusu z terenu. Wizualizuj status projektu, zużycia materiału i przepływu prac w modelu wirtualnym w celu zaplanowania prac w oparciu o postępy budowy i priorytety zmian. Zminimalizuj liczbę zmian w harmonogramach poprzez uruchamianie pakietów w terenie dopiero wtedy, gdy prace są gotowe do wykonania.
 • Zarządzanie danymi o budowie i montażu

  • Dokonuj wymiany informacji o projekcie między biurem a placem budowy niezależnie od rodzaju pliku. Z łatwością śledź status dokumentów, takich jak i-modele, rysunki, rezultaty zamówień i specyfikacje za pomocą technologii chmury. Zyskaj pewność, że zarówno inżynierowie, jak i pracownicy w terenie korzystają z aktualnych informacji.
 • Monitorowanie i porządkowanie danych inżynierskich oraz zarządzanie nimi

  • Skonsoliduj i umieść wszystkie modele, rysunki i informacje montażowe, niezależnie od rodzaju pliku, w jednym bezpiecznym miejscu. Bez względu na to, czy jesteś w biurze czy w terenie, możesz mieć natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie potrzebnych do utworzenia pakietów prac budowlanych czy inżynierskich oraz zarządzania nimi.
 • Przeglądanie raportów i stanu zaawansowania budowy

  • Śledź status projektu poprzez monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności za pomocą graficznego pulpitu projektu. Twórz kompleksowe raporty umożliwiające planowanie prac w oparciu o dostępność zasobów i materiałów. Śledź wydajność wykonawców dzięki wyraźnie określonemu zakresowi odpowiedzialności.
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Advanced Work Packaging

Improve your project performance with Advanced Work Packaging.

Learn More