• Technika podziemnego przesyłania mediów firmy Bentley

  Wiedz, co znajduje się pod ziemią

Oprogramowanie do projektowania podziemnych sieci przesyłowych

Ogranicz ryzyko budowy w podziemnym środowisku już zatłoczonym przez infrastrukturę sieciową dzięki technologii Subsurface Utility Engineering (SUE) firmy Bentley. Możliwości modelowania 3D oprogramowania pozwalają na automatyczne tworzenie modeli 3D na podstawie informacji pomiarowych, artefaktów CAD, GIS, arkuszy programu Excel, baz danych i innych. Bentley SUE zachowuje związek między CAD i źródłem GIS przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz koncentruje się na funkcjach inżynierskich, aby dane zawsze były zsynchronizowane i aktualne.

Czytaj więcej +
Możliwości
 • Pozyskiwanie i wykorzystywanie pomiarów

  • Wykorzystuj w terenie dowolnego typu dane: ASCII, GPS, LiDAR, mapy konturowe, dane fotogrametryczne i inne. Możesz zmodyfikować i przetwarzać dane w miarę potrzeby, a gdy projekt jest gotowy, możesz przesłać dane projektu do wytyczenia lub do zautomatyzowanego prowadzenia maszyn.
 • Projektowanie i analiza korytarzy

  • Wykorzystaj możliwości do realistycznego modelowania korytarzy, które obsługują skomplikowane modelowanie i wymagania federacji plików żądane przez BIM Level 2 i ponad nim. Usprawnij skomplikowany proces opracowywania każdego aspektu drogi przy pomocy jednej, parametrycznej prezentacji. Możesz przemieszczać się wzdłuż korytarza w kontrolowanych odstępach czasu, oglądając i zarazem dynamicznie projektując wszystkie elementy drogi.
 • Tworzenie dokumentacji budowlanej

  • Twórz spójne, papierowe i cyfrowe dokumenty o wysokiej jakości, takie jak papierowe wykresy, raporty, pliki PDF 2D/3D i fizyczne modele 3D. Zautomatyzuj i przyspiesz dodawanie uwag, wyświetlanie stylów i raportów przez generowanie ich bezpośrednio z przypisanych właściwości obiektów. Oprogramowanie zapewnia dane dotyczące projektu, objętości i przekroju w standardowych w branży formatach wymiany danych XML.
 • Uwzględnianie topografii i zdjęć lotniczych

  • Rozpocznij proces projektowania koncepcyjnego, importując obrazy i dane topograficzne z USGS w celu obejrzenia projektu w warunkach rzeczywistych. Nałóż zdjęcia na powierzchnie TIN w celu szybkiej wizualizacji 3D powierzchni. Możesz z łatwością przejrzeć możliwości planu budowy w dowolnym miejscu w celu uzyskania wglądu w projekt.
 • Modelowanie i analiza terenu

  • Twórz inteligentne modele zawierające nie tylko dane o terenie, ale również elementy drogi czy placu budowy. Możesz użyć funkcji do wizualnego odróżnienia konstrukcji i symboli w projektowych.
 • Modelowanie, analizowanie i projektowanie systemów kanalizacyjnych

  • Projektuj i analizuj sieci kanalizacyjne, które są w pełni zintegrowane z projektami dróg. Możesz manipulować sieciami w widokach planu lub profilu, wyświetlając nie tylko model odprowadzania ścieków, ale również inne elementy infrastruktury przesyłowej.
 • Wykrywanie kolizji

  • Zminimalizuj ryzyko związane z prowadzeniem budowy w obszarze pełnym różnych instalacji dzięki wiedzy, gdzie znajdują się elementy infrastruktury podziemnej. Wykonaj analizę kolizji w celu oszczędzania czasu, wyeliminowania błędów budowlanych i zmniejszenia kosztów projektu. Przeglądanie kolizji w widoku 3D lub w formie tabeli.
 • Tworzenie modeli 3D podziemnych sieci przesyłowych

  • Automatycznie twórz modele 3D na podstawie danych pomiarowych, obiektów CAD, danych GIS, arkuszy programu Excel, baz danych programu Oracle i innych standardowych w branży źródeł informacji.
 • Rozwiązywanie kolizji infrastruktury podziemnej

  • ​Przeglądaj kolizje w modelu 3D lub przeprowadź wykrywanie kolizji w celu zidentyfikowania wszystkich kolizji infrastruktury podziemnej. Wyniki są oznaczane i przechowywane w bazie danych, aby z łatwością można było wyszukiwać i rozwiązywać kolizje w celu minimalizowania potencjalnych błędów budowlanych.
 • Ponowne wykorzystywanie typowych schematów projektowych

  • Używaj elementy biblioteczne inżynierii lądowej, aby zapewnić zgodność z normami i zwiększać jakość projektu oraz eliminować potrzebę ciągłego projektowania typowych konfiguracji. Stopień złożoności elementu bibliotecznego inżynierii lądowej nie ma ograniczeń.
 • Synchronizowanie danych geoprzestrzennych

  • Utrzymuj relację między źródłami danych CAD i GIS podczas pracy nad projektem. Możesz zmodyfikować cechy inżynierii lądowej i wysłać aktualizacje z powrotem do źródła danych GIS, aby dane pozostawały zawsze integralne z Twoim projektem infrastruktury podziemnej.
 • Wizualizacja projektów

  • Szablony uwzględniające wymagania i kontekst projektu oraz intuicyjny interfejs i możliwość dynamicznego modelowania 3D pozwalają na przegląd projektów w czasie rzeczywistym. Proces modelowania pozwala na wizualizację projektu w dowolnej chwili i na żądanie bez konieczności konwersji modeli, użycia dodatkowego oprogramowania ani wykorzystania specjalistycznych procesów.
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Znajdź wydarzenie w Twojej okolicy

Sprawdź nasz kalendarz wydarzeń, żeby zapoznać się z pełną listą webinariów i konferencji w Twojej okolicy. 

Więcej informacji