OpenRoads SignCAD

Zaprojektuj dokładne oznakowanie dla transportu w kilka minut

Kompleksowe rozwiązanie do projektowania i produkcji znaków drogowych

Oszczędzaj czas

Uzyskaj dostęp do biblioteki obiektów projektowych, takich jak znaczniki tras, strzałki, symbole, panele, obramowania, linie i czcionki.


Łatwo przeglądaj istniejące znaki

Nie musisz zaczynać od zera ani spędzać wielu godzin na poprawianiu rysunków. Funkcje dynamicznego panelowania i automatycznego wymiarowania narzędzia OpenRoads SignCAD dostosowują wymiary i utrzymują wyrównanie w celu dokonywania szybkich i łatwych aktualizacji.


Wypełnij lukę między projektowaniem a produkcją

OpenRoads SignCAD definiuje cięcie i układ oraz wykonuje formatowanie, które są niezbędne do rzeczywistej produkcji, umożliwiając również bezpośredni transfer odpowiednich informacji drogą elektroniczną bez zbędnych — i przyczyniających się do powstania błędów — szkiców lub faksów. Nie ma potrzeby stosowania pakietów zewnętrznych lub pochodzących od stron trzecich.

Solution for Designing and Manufacturing Traffic Signs

Dostęp do standardowych obiektów, znaków i narzędzi

Uzyskaj dostęp do biblioteki obiektów projektowych, takich jak znaczniki tras, strzałki, symbole, panele, obramowania, linie i czcionki. Wszystkie te inteligentne obiekty są definiowane za pomocą standardowych szablonów, dzięki czemu są rysowane zgodnie z wybraną normą.
Access Standard Objects, Signs, and Tools

Modyfikuj i dostosowuj bez uszczerbku dla harmonogramów

Szybko i łatwo rewiduj istniejące znaki. Nie musisz poświęcać wielu godzin ani zaczynać od zera. OpenRoads SignCAD, dzięki dynamicznemu panelowaniu i automatycznemu wymiarowaniu dostosuje wymiary i zachowa wyrównanie. Wymiary układu można dostosować ręcznie, żeby nawet przy automatyzacji użytkownicy mogli w pełni kontrolować wygląd znaku.
Modify and Customize Without Sacrificing Timelines

Przestrzegaj stanowych i federalnych standardów oznakowania

Ogranicz żmudne zadania dzięki prostym, zautomatyzowanym operacjom przy użyciu wbudowanych standardów stanowych, federalnych i podręcznika jednolitych urządzeń kontroli ruchu drogowego MUTCD.
Comply with State and Federal Signage Standards

Usprawnij projektowanie i produkcję

OpenRoads SignCAD to kompletne rozwiązanie do projektowania i produkcji znaków. Nie ma potrzeby korzystania z pakietów zewnętrznych lub pochodzących od stron trzecich oraz wprowadzania niepotrzebnych przeróbek. To takie proste! Wystarczy:
  • zaprojektować znaki;
  • wybrać obiekty do wycięcia;
  • wyciąć znak bezpośrednio z OpenRoads SignCAD;
  • i to wszystko!
Streamline Design and Manufacturing

Pobierz arkusz danych, żeby dowiedzieć się więcej.