• PowerCivil for Country

  Projektowanie bez barier

SOTEPA Ltda. | Przedłużenie ulicy Humberto de Campos | Blumenau, Brazylia

Oprogramowanie do projektowania i analizy dróg

Dostęp do modelowania 3D, prac inżynierskich opartych na budownictwie i do analizy w jednej aplikacji. Rozwiązanie PowerCivil dla „kraju”, zlokalizowane dla ponad 22 państw, zapewnia normy potrzebne w danym regionie, poprawia jakość projektowania i skraca czas produkcji. PowerCivil pomaga w poprawieniu jakości projektowania przez łączenie tradycyjnych procesów prac inżynierskich dla planu, profilu i przekrojów z innowacyjną technologią modelowania 3D opartą na parametrycznych relacjach i ograniczeniach.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Pozyskiwanie i wykorzystywanie pomiarów

  • Wykorzystuj w terenie dowolnego typu dane: ASCII, GPS, LiDAR, mapy konturowe, dane fotogrametryczne i inne. Możesz zmodyfikować i przetwarzać dane w miarę potrzeby, a gdy projekt jest gotowy, możesz przesłać dane projektu do wytyczenia lub do zautomatyzowanego prowadzenia maszyn.
 • Tworzenie wyrównań poziomych i pionowych

  • Korzystaj z możliwości obiektowych koordynacji geometrii i projektowania wyrównań, które zapewniają inteligentną aktualizację w trakcie szybkiego tworzenia precyzyjnych poziomych i pionowych wyrównań. Używaj profili wzniesień do wyświetlania informacji o powierzchni oraz do wyrównań pionowych powiązanych z wyrównaniami poziomymi.
 • Tworzenie profili i przekrojów

  • ​Twórz profile i przekroje z dowolnego punktu odniesienia w obrębie projektu. Przeglądaj aktualizacje w czasie rzeczywistym w trakcie modyfikowania projektu przy pomocy dynamicznych przekrojów. Będziesz widzieć zmiany w terenie odzwierciedlające zmiany w projekcie. Uwzględnij cechy powierzchni, elementy jezdni oraz oznaczenia, takie jak ograniczenia czy wyznaczanie miejsc.
 • Tworzenie map bazowych projektu

  • Połącz dane inżynierskie i dane GIS w celu stworzenia bazowych map projektu, które będą łączyć analizę, wizualizację i prezentację w celu zapewnienia lepszej komunikacji projektu za pomocą map i inteligentnych plików PDF.
 • Projektowanie i analiza korytarzy

  • Wykorzystaj możliwości do realistycznego modelowania korytarzy, które obsługują skomplikowane modelowanie i wymagania federacji plików żądane przez BIM Level 2 i ponad nim. Usprawnij skomplikowany proces opracowywania każdego aspektu drogi przy pomocy jednej, parametrycznej prezentacji. Możesz przemieszczać się wzdłuż korytarza w kontrolowanych odstępach czasu, oglądając i zarazem dynamicznie projektując wszystkie elementy drogi.
 • Tworzenie dokumentacji budowlanej

  • Twórz spójne, papierowe i cyfrowe dokumenty o wysokiej jakości, takie jak papierowe wykresy, raporty, pliki PDF 2D/3D i fizyczne modele 3D. Zautomatyzuj i przyspiesz dodawanie uwag, wyświetlanie stylów i raportów przez generowanie ich bezpośrednio z przypisanych właściwości obiektów. Oprogramowanie zapewnia dane dotyczące projektu, objętości i przekroju w standardowych w branży formatach wymiany danych XML.
 • Włączanie modeli z innych aplikacji do projektów inżynierii lądowej

  • Dopilnuj, aby modele były powiązane w rzeczywistym miejscu i czasie, używając w projekcie modeliz innych aplikacji. Importuj modele z aplikacji np. Trimble SketchUp, aby z łatwością przeglądać kompletne modele w proponowanym otoczeniu.
 • Uwzględnianie topografii i zdjęć lotniczych

  • Rozpocznij proces projektowania koncepcyjnego, importując obrazy i dane topograficzne z USGS w celu obejrzenia projektu w warunkach rzeczywistych. Nałóż zdjęcia na powierzchnie TIN w celu szybkiej wizualizacji 3D powierzchni. Możesz z łatwością przejrzeć możliwości planu budowy w dowolnym miejscu w celu uzyskania wglądu w projekt.
 • Modelowanie, analizowanie i projektowanie systemów kanalizacyjnych

  • Projektuj i analizuj sieci kanalizacyjne, które są w pełni zintegrowane z projektami dróg. Możesz manipulować sieciami w widokach planu lub profilu, wyświetlając nie tylko model odprowadzania ścieków, ale również inne elementy infrastruktury przesyłowej.
 • Modelowanie i analiza terenu

  • Twórz inteligentne modele zawierające nie tylko dane o terenie, ale również elementy drogi czy placu budowy. Możesz użyć funkcji do wizualnego odróżnienia konstrukcji i symboli w projektowych.
 • Symulacja potoków pojazdów

  • Zmniejsz kosztowne błędy projektowe, symulując potoki pojazdów na placu budowy w celu wczesnego wykrycia ewentualnych problemów w projekcie. Wykorzystaj wcześniej stworzoną bibliotekę szablonów pojazdów lub zaprojektuj niestandardowe szablony odpowiadające potrzebom Twojego projektu. Możesz eksportować pliki w formatach DWG, Land XML i PDF.
 • Wizualizacja projektów

  • Szablony uwzględniające wymagania i kontekst projektu oraz intuicyjny interfejs i możliwość dynamicznego modelowania 3D pozwalają na przegląd projektów w czasie rzeczywistym. Proces modelowania pozwala na wizualizację projektu w dowolnej chwili i na żądanie bez konieczności konwersji modeli, użycia dodatkowego oprogramowania ani wykorzystania specjalistycznych procesów.
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Znajdź wydarzenie w Twojej okolicy

Sprawdź nasz kalendarz wydarzeń, żeby zapoznać się z pełną listą webinariów i konferencji w Twojej okolicy. 

Więcej informacji