• OpenSite Designer

  Optymalizacja efektów

OpenSite Designer

OpenSite Designer jest nową aplikacją, która wykorzystuje kompleksowe środowisko do modelowania umożliwiające realizację projektów zagospodarowania terenu od koncepcji po finalizację. Aplikacja zapewnia kompletny pakiet funkcji szczegółowego projektowania z myślą o szybkim modelowaniu i analizowaniu, optymalizacji prac ziemnych i przygotowaniu zestawień ilościowych, projektowaniu systemów odwadniających i podziemnej infrastruktury technicznej, zautomatyzowanych składowych projektu itp.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Dostęp do komponentów fabrycznych

  • Uzyskaj dostęp do Centrum Komponentów, zestawu usług w chmurze umożliwiającego szybszy dostęp i bardziej spójne zastosowanie produkowanych komponentów, zawartości oraz standardów organizacji lub określonych projektów. Użyj parametrycznych komponentów w określonych aplikacjach i branżach dla wielobranżowych zespołów projektowych, przy jednoczesnym wsparciu wymiany wiedzy pomiędzy personelem oraz umożliwiając utrzymanie informacji o komponentach przez cały cykl życia majątku trwałego.
 • Automatyzacja produkcji rysunków technicznych

  • Wykorzystaj Centrum Dokumentacji dla zautomatyzowanej produkcji rysunków o wysokiej jakości, w tym zestawów dokumentacji wielobranżowej, które są spójne w całym projekcie. Śledź na żywo widok projektu w orientacji arkusza. Wraz ze zmianami projektu, zmienia się arkusz. Edytuj bezspośrednio w arkuszach a OpenRoads Designer zaktualizuje geometrię źródłową.
 • Projektowanie koncepcyjne

  • Jasne zrozumienie istniejących uwarunkowań pozwala na przyspieszenie procesów prac modelowania projektowego z możliwością łatwej integracji obrazów, chmur punktow i siatek rzeczywistych 3D w modelach projektowych i konstrukcyjnych. Integracja informacji geoprzestrzennych zapewnia, że modele są precyzyjnie zlokalizowane przestrzennie.
 • Koncepcyjne tworzenie zagospodarowania terenu

  • Twórz liczne opcje zagospodarowania terenu wraz z powiązanymi z nimi kosztami w ciągu kilku godzin, a nie kilku dni. Twórz parkingi, ulice, chodniki i inne opcje za pomocą narzędzi do automatycznego rysowania. Możesz szybko zapoznać się z różnymi scenariuszami projektowymi dla projektów handlowych, przemysłowych, edukacyjnych i mieszkalnych w celu zoptymalizowania zagospodarowania terenu.
 • Generowanie planów profilowania i odprowadzania wód opadowych

  • Twórz, poprawiaj i optymalizuj plany koncepcyjne z profilowaniem i plany odprowadzania wód opadowych. Szybko twórz oszacowania wykopów i wypełnień i przeglądaj powiązane koszty. Możesz tworzyć zoptymalizowane pod względem kosztów koncepcyjne plany terenu i budżety początkowe w ciągu kilku minut, aby zmniejszać ryzyko projektowe.
 • Włączanie modeli z innych aplikacji do projektów inżynierii lądowej

  • Dopilnuj, aby modele były powiązane w rzeczywistym miejscu i czasie, używając w projekcie modeliz innych aplikacji. Importuj modele z aplikacji np. Trimble SketchUp, aby z łatwością przeglądać kompletne modele w proponowanym otoczeniu.
 • Modelowanie, analizowanie i projektowanie systemów kanalizacyjnych

  • Projektuj i analizuj sieci kanalizacyjne, które są w pełni zintegrowane z projektami dróg. Możesz manipulować sieciami w widokach planu lub profilu, wyświetlając nie tylko model odprowadzania ścieków, ale również inne elementy infrastruktury przesyłowej.
 • Analiza czasu projektowania

  • Zapewnij wgląd w ogólną wydajność projektu wraz z analizą czasu projektowania w celu osiągnięcia zoptymalizowanych wyników projektu dla szerokiej gamy analiz, takich jak analiza drenażu, terenu, bezpieczeństwa, stopniowania, widoczności placu budowy i innych.
 • Ponowne wykorzystywanie typowych schematów projektowych

  • Używaj elementy biblioteczne inżynierii lądowej, aby zapewnić zgodność z normami i zwiększać jakość projektu oraz eliminować potrzebę ciągłego projektowania typowych konfiguracji. Stopień złożoności elementu bibliotecznego inżynierii lądowej nie ma ograniczeń.
 • Wizualizacja projektów

  • Szablony uwzględniające wymagania i kontekst projektu oraz intuicyjny interfejs i możliwość dynamicznego modelowania 3D pozwalają na przegląd projektów w czasie rzeczywistym. Proces modelowania pozwala na wizualizację projektu w dowolnej chwili i na żądanie bez konieczności konwersji modeli, użycia dodatkowego oprogramowania ani wykorzystania specjalistycznych procesów.
Webinarium OpenSite Designer

Zarejestruj się na nadchodzące webinarium na temat OpenSite Designer.

Rozpocznij teraz
OpenSite w prasie
Na łamach magazynu Roads & Infrastructure omówiono, w jaki sposób OpenSite kładzie podwaliny pod cyfrowy plac budowy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Przedstawiamy OpenSite Designer
David Settlemyer, Senior Product Manager w firmie Bentley, zaprezentuje OpenSite Designer, rewolucyjny produkt do tworzenia projektów zagospodarowania terenu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ