OpenSite Designer

Projekt koncepcyjny, wstępny i szczegółowy. Wszystko w jednym!

Rozpoczynaj projekty, wygrywaj przetargi, kończ zlecenia i zapewnij sobie bazę stałych klientów.

Skróć czas opracowywania planu o 20%

Spełniaj rosnące wymagania, pozyskuj nowe zlecenia oraz wykwalifikowaną siłę roboczą.

Zautomatyzuj pracę manualną

Wyeliminuj żmudną, powtarzalną pracę i poświęć więcej czasu na projektowanie, a mniej na kreślenie.


Rzeczywiste oprogramowanie do projektowania terenu

Zwiększ produktywność dzięki wbudowanym możliwościom projektowania terenu. Już nie musisz zmagać się z oprogramowaniem transportowym, aby spełniało Twoje potrzeby.


Korzystaj z technologii BIM, a nie niewydolnych procesów pracy

Integruj istniejące warunki świata rzeczywistego, pracuj z wieloma branżami i typami danych oraz bezproblemowo współdziałaj z rozproszonymi zespołami.


OpenSite

OPENSITE SITEOPS

Plany koncepcyjne w kilka godzin, nie dni

Korzystaj z OpenSite SITEOPS (w pakiecie z OpenSite Designer), żeby stworzyć wiele planów koncepcyjnych szybciej niż z jakimkolwiek innym oprogramowaniem. Wprowadzaj poprawki na bieżąco podczas spotkań z interesariuszami. Generuj plany nachylenia i kanalizacji deszczowej w celu określenia wykonalności projektu i zidentyfikowania najbardziej opłacalnego sposobu na pokonanie ograniczeń.

OpenSite Designer

Szczegółowy projekt

Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć tradycyjną dokumentację 2D, przejść do modelowania 3D, wspierać transformację cyfrową, lub chcesz osiągnąć wszystkie te cele, OpenSite jest jedynym kompleksowym oprogramowaniem do projektowania zagospodarowania terenu, które obejmuje wszystkie szczegółowe funkcje projektowania do błyskawicznego modelowania oraz analizy terenu, optymalizacji i kwantyfikacji robót ziemnych, odwadniania i projektowania infrastruktury podziemnej, a także zautomatyzowaną dokumentację projektu.

Wykonaj tysiące iteracji w oparciu o ograniczenia zdefiniowane przez projektanta

OpenSite wykorzystuje silnik optymalizacji robót ziemnych, który wyszukuje alternatywne rozwiązania po kliknięciu jednego przycisku. Oceniaj różne scenariusze projektowe, wdrażaj zmiany wprowadzone przez interesariuszy lub dodawaj kluczowe elementy nachylenia, takie jak ściany i belki, aby dynamicznie ustalać optymalny koszt budowy.

Wykorzystaj wizualizację 3D

OpenSite Designer zawiera oprogramowanie LumenRT do tworzenia przyciągających uwagę
i łatwych do zrozumienia wizualizacji dla interesariuszy. Nie musisz
już być specjalistą w dziedzinie grafiki komputerowej, aby sporządzać realistyczne
wizualizacje cyfrowe.

iTwin

Obsługiwane przez iTwin

Rozwiązanie iTwin umożliwia wizualizację informacji budowlanych na żywo w 2D, 3D i 4D oraz zarządzanie nimi, pozwalając na śledzenie postępu projektu oraz podejmowanie lepszych i szybszych decyzji w oparciu o dane.