• OpenRoads Designer

  Projektowanie z uwzględnieniem montażu

OpenRoads Designer

OpenRoads Designer wprowadza nowe, kompleksowe środowisko do modelowania wspierające inżynierię opartą na budowie, aby przyspieszyć realizację projektów drogowych, integrując procesy projektowania i budowy, od koncepcji do realizacji. Aplikacja zapewnia pełny zestaw narzędzi do szczegółowego projektowania na potrzeby dokonywania pomiarów oraz projektowania kanalizacji, podziemnych instalacji i dróg.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Dostęp do komponentów fabrycznych

  • Uzyskaj dostęp do Centrum Komponentów, zestawu usług w chmurze umożliwiającego szybszy dostęp i bardziej spójne zastosowanie produkowanych komponentów, zawartości oraz standardów organizacji lub określonych projektów. Użyj parametrycznych komponentów w określonych aplikacjach i branżach dla wielobranżowych zespołów projektowych, przy jednoczesnym wsparciu wymiany wiedzy pomiędzy personelem oraz umożliwiając utrzymanie informacji o komponentach przez cały cykl życia majątku trwałego.
 • Automatyzacja produkcji rysunków technicznych

  • Wykorzystaj Centrum Dokumentacji dla zautomatyzowanej produkcji rysunków o wysokiej jakości, w tym zestawów dokumentacji wielobranżowej, które są spójne w całym projekcie. Śledź na żywo widok projektu w orientacji arkusza. Wraz ze zmianami projektu, zmienia się arkusz. Edytuj bezspośrednio w arkuszach a OpenRoads Designer zaktualizuje geometrię źródłową.
 • Tworzenie wyrównań poziomych i pionowych

  • Korzystaj z możliwości obiektowych koordynacji geometrii i projektowania wyrównań, które zapewniają inteligentną aktualizację w trakcie szybkiego tworzenia precyzyjnych poziomych i pionowych wyrównań. Używaj profili wzniesień do wyświetlania informacji o powierzchni oraz do wyrównań pionowych powiązanych z wyrównaniami poziomymi.
 • Tworzenie profili i przekrojów

  • ​Twórz profile i przekroje z dowolnego punktu odniesienia w obrębie projektu. Przeglądaj aktualizacje w czasie rzeczywistym w trakcie modyfikowania projektu przy pomocy dynamicznych przekrojów. Będziesz widzieć zmiany w terenie odzwierciedlające zmiany w projekcie. Uwzględnij cechy powierzchni, elementy jezdni oraz oznaczenia, takie jak ograniczenia czy wyznaczanie miejsc.
 • Projektowanie i analiza korytarzy

  • Wykorzystaj możliwości do realistycznego modelowania korytarzy, które obsługują skomplikowane modelowanie i wymagania federacji plików żądane przez BIM Level 2 i ponad nim. Usprawnij skomplikowany proces opracowywania każdego aspektu drogi przy pomocy jednej, parametrycznej prezentacji. Możesz przemieszczać się wzdłuż korytarza w kontrolowanych odstępach czasu, oglądając i zarazem dynamicznie projektując wszystkie elementy drogi.
 • Geoprzestrzenne lokalizowanie projektów

  • Przekształcaj i włączaj do swoich projektów informacje geoprzestrzenne z setek obsługiwanych systemów współrzędnych. Uzyskaj dostęp do danych z serwerów OGC Web Map, wykorzystuj dane GPS w czasie rzeczywistym oraz twórz i oznaczaj geoprzestrzenne pliki PDF.
 • Integracja chmur punktów

  • Z łatwością włączaj do środowiska projektowego dane chmury punktów o szerokiej rozpiętości i skali. Możesz wizualizować, renderować i mierzyć dane chmury punktów w celu lepszego zrozumienia istniejących warunków oraz przyspieszenia wymiarowania i modelowania.
 • Dodawanie obrazów rastrowych

  • Z łatwością dodawaj obrazy rastrowe wszelkiego rodzaju, w tym zdjęcia lotnicze i satelitarne oraz skany dokumentów. Wybieraj spośród dziesiątek obsługiwanych formatów plików, w tym Google Earth KML, CALS, BMP, TIF, GeoTIFF, JPG i wielu innych.
 • Dodawanie siatek rzeczywistych

  • Wykorzystuj w projektach siatki 3D pokryte fotorealistycznymi teksturami utworzone w programie ContextCapture. Te wysoce realistyczne modele mogą być wykorzystane bezpośrednio w środowisku projektowym jako podstawa do modelowania projektowego i budowlanego w celu szybszego tworzenia modeli wyższej jakości.
 • Modelowanie i analiza terenu

  • Twórz inteligentne modele zawierające nie tylko dane o terenie, ale również elementy drogi czy placu budowy. Możesz użyć funkcji do wizualnego odróżnienia konstrukcji i symboli w projektowych.
 • Modelowanie, analizowanie i projektowanie systemów kanalizacyjnych

  • Projektuj i analizuj sieci kanalizacyjne, które są w pełni zintegrowane z projektami dróg. Możesz manipulować sieciami w widokach planu lub profilu, wyświetlając nie tylko model odprowadzania ścieków, ale również inne elementy infrastruktury przesyłowej.
 • Analiza czasu projektowania

  • Zapewnij wgląd w ogólną wydajność projektu wraz z analizą czasu projektowania w celu osiągnięcia zoptymalizowanych wyników projektu dla szerokiej gamy analiz, takich jak analiza drenażu, terenu, bezpieczeństwa, stopniowania, widoczności placu budowy i innych.
 • Ponowne wykorzystywanie typowych schematów projektowych

  • Używaj elementy biblioteczne inżynierii lądowej, aby zapewnić zgodność z normami i zwiększać jakość projektu oraz eliminować potrzebę ciągłego projektowania typowych konfiguracji. Stopień złożoności elementu bibliotecznego inżynierii lądowej nie ma ograniczeń.
 • Wizualizacja projektów

  • Szablony uwzględniające wymagania i kontekst projektu oraz intuicyjny interfejs i możliwość dynamicznego modelowania 3D pozwalają na przegląd projektów w czasie rzeczywistym. Proces modelowania pozwala na wizualizację projektu w dowolnej chwili i na żądanie bez konieczności konwersji modeli, użycia dodatkowego oprogramowania ani wykorzystania specjalistycznych procesów.
 • Praca w spersonalizowanym środowisku

  • Pracuj w odpowiednim dla każdego projektu kontekście dzięki automatycznemu stosowaniu wymaganych ustawień i standardów. Korzystaj ze spersonalizowanych rekomendacji pomagających wykorzystywać, w jak największym stopniu, funkcje oprogramowania.
OpenRoads Designer eBook
Dowiedz się, jak usprawnić realizację projektów dzięki lepszemu zarządzaniu zmianami.
Dowiedz się więcej
Zastanawiasz się, co nowego w OpenRoads Designer?

Nowe możliwości
Szybsza wydajność
Pobierz aktualizację już dziś!

ZOBACZ CO NOWEGO
Punkty widzenia