• OpenRoads Designer

  Projektowanie z uwzględnieniem montażu

OpenRoads Designer

OpenRoads Designer wprowadza nowe, kompleksowe środowisko do modelowania wspierające inżynierię opartą na budowie, aby przyspieszyć realizację projektów drogowych, integrując procesy projektowania i budowy, od koncepcji do realizacji. Aplikacja zapewnia pełny zestaw narzędzi do szczegółowego projektowania na potrzeby dokonywania pomiarów oraz projektowania kanalizacji, podziemnych instalacji i dróg.

Czytaj więcej +
  • 3D Earthwork
  • Integrate raster imagery _VIDEO
  • 3D Earthwork
  • Perform design time analysis _VIDEO
  • Render In Real time with Cinematic Quality BW
Zastosowanie
 • Automatyzacja produkcji rysunków technicznych

  • Wykorzystaj Centrum Dokumentacji dla zautomatyzowanej produkcji rysunków o wysokiej jakości, w tym zestawów dokumentacji wielobranżowej, które są spójne w całym projekcie. Śledź na żywo widok projektu w orientacji arkusza. Wraz ze zmianami projektu, zmienia się arkusz. Edytuj bezspośrednio w arkuszach a OpenRoads Designer zaktualizuje geometrię źródłową.
 • Tworzenie wyrównań poziomych i pionowych

  • Korzystaj z możliwości obiektowych koordynacji geometrii i projektowania wyrównań, które zapewniają inteligentną aktualizację w trakcie szybkiego tworzenia precyzyjnych poziomych i pionowych wyrównań. Używaj profili wzniesień do wyświetlania informacji o powierzchni oraz do wyrównań pionowych powiązanych z wyrównaniami poziomymi.
 • Tworzenie profili i przekrojów

  • ​Twórz profile i przekroje z dowolnego punktu odniesienia w obrębie projektu. Przeglądaj aktualizacje w czasie rzeczywistym w trakcie modyfikowania projektu przy pomocy dynamicznych przekrojów. Będziesz widzieć zmiany w terenie odzwierciedlające zmiany w projekcie. Uwzględnij cechy powierzchni, elementy jezdni oraz oznaczenia, takie jak ograniczenia czy wyznaczanie miejsc.
 • Projektowanie i analiza korytarzy

  • Wykorzystaj możliwości do realistycznego modelowania korytarzy, które obsługują skomplikowane modelowanie i wymagania federacji plików żądane przez BIM Level 2 i ponad nim. Usprawnij skomplikowany proces opracowywania każdego aspektu drogi przy pomocy jednej, parametrycznej prezentacji. Możesz przemieszczać się wzdłuż korytarza w kontrolowanych odstępach czasu, oglądając i zarazem dynamicznie projektując wszystkie elementy drogi.
 • Geoprzestrzenne lokalizowanie projektów

  • Przekształcaj i włączaj do swoich projektów informacje geoprzestrzenne z setek obsługiwanych systemów współrzędnych. Uzyskaj dostęp do danych z serwerów OGC Web Map, wykorzystuj dane GPS w czasie rzeczywistym oraz twórz i oznaczaj geoprzestrzenne pliki PDF.
 • Projektowanie z uwzględnieniem kontekstu

  • Zrozumienie istniejących warunków i przyspieszenie procesów pracy dotyczących modelowania projektów dzięki możliwości łatwej integracji tradycyjnych pomiarów, obrazów, chmury punktów i siatek rzeczywistości 3D z modelami projektowymi i budowlanymi. Zintegruj informacje geoprzestrzenne, aby zapewnić dokładną lokalizację modeli.
 • Modelowanie i analiza terenu

  • Twórz inteligentne modele zawierające nie tylko dane o terenie, ale również elementy drogi czy placu budowy. Możesz użyć funkcji do wizualnego odróżnienia konstrukcji i symboli w projektowych.
 • Modelowanie, analizowanie i projektowanie systemów kanalizacyjnych

  • Projektuj i analizuj sieci kanalizacyjne, które są w pełni zintegrowane z projektami dróg. Możesz manipulować sieciami w widokach planu lub profilu, wyświetlając nie tylko model odprowadzania ścieków, ale również inne elementy infrastruktury przesyłowej.
 • Model earthwork

  • Create a 3D cut and fill earthworks model that can be utilized as a digital twin to precisely calculate, visualize, and summarize cut and fill analysis. OpenRoads Designer’s unique modeling capabilities help enhance earthwork and quantities workflows to maximize productivity and cost savings.
 • Wsparcie procesów pracy BIM

  • Eksportuj cyfrowe rezultaty projektowe, w tym w formacie IFC, w celu wspierania branżowych procesów pracy BIM. Użyj Asset Manager, aby uwzględnić przypisywanie komponentów w celu uzyskania bardziej wydajnych, bogatych w dane rezultaty BIM. Usprawnij swoje procesy pracy BIM w środowisku cyfrowych bliźniaków, wspierając jednocześnie tworzenie wszystkich tradycyjnych i cyfrowych rezultatów projektowych.
 • Analiza czasu projektowania

  • Zapewnij wgląd w ogólną wydajność projektu wraz z analizą czasu projektowania w celu osiągnięcia zoptymalizowanych wyników projektu dla szerokiej gamy analiz, takich jak analiza drenażu, terenu, bezpieczeństwa, stopniowania, widoczności placu budowy i innych.
 • Ponowne wykorzystywanie typowych schematów projektowych

  • Używaj elementy biblioteczne inżynierii lądowej, aby zapewnić zgodność z normami i zwiększać jakość projektu oraz eliminować potrzebę ciągłego projektowania typowych konfiguracji. Stopień złożoności elementu bibliotecznego inżynierii lądowej nie ma ograniczeń.
 • Wizualizacja projektów

  • Szablony uwzględniające wymagania i kontekst projektu oraz intuicyjny interfejs i możliwość dynamicznego modelowania 3D pozwalają na przegląd projektów w czasie rzeczywistym. Proces modelowania pozwala na wizualizację projektu w dowolnej chwili i na żądanie bez konieczności konwersji modeli, użycia dodatkowego oprogramowania ani wykorzystania specjalistycznych procesów.
Shopping cart
Buy OpenRoads Designer Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
OpenRoads
One Application. Start to Finish.
You need a single design application to meet contract requirements on time, every time, regardless of change. See why engineers choose OpenRoads.
Read eBook
OpenRoads Designer Free Trial
We've made it easier than ever for your business to get started with OpenRoads.  Experience the new 14-day free trial for yourself.  
Download Now
Callout-ist_25915478_BuyNowKeyboard_2XL
Kup OpenRoads Designer już dziś!
Odwiedź sklep z aplikacjami Bentley i kup OpenRoads Designer za pomocą kilku kliknięć!
kup teraz!
Punkty widzenia