• OpenRoads Designer

  Projektowanie z uwzględnieniem montażu

OpenRoads Designer

OpenRoads Designer wprowadza nowe, kompleksowe środowisko do modelowania wspierające inżynierię opartą na budowie, aby przyspieszyć realizację projektów drogowych, integrując procesy projektowania i budowy, od koncepcji do realizacji. Aplikacja zapewnia pełny zestaw narzędzi do szczegółowego projektowania na potrzeby dokonywania pomiarów oraz projektowania kanalizacji, podziemnych instalacji i dróg.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Dostęp do komponentów fabrycznych

  • Uzyskaj dostęp do Centrum Komponentów, zestawu usług w chmurze umożliwiającego szybszy dostęp i bardziej spójne zastosowanie produkowanych komponentów, zawartości oraz standardów organizacji lub określonych projektów. Użyj parametrycznych komponentów w określonych aplikacjach i branżach dla wielobranżowych zespołów projektowych, przy jednoczesnym wsparciu wymiany wiedzy pomiędzy personelem oraz umożliwiając utrzymanie informacji o komponentach przez cały cykl życia majątku trwałego.
 • Automatyzacja produkcji rysunków technicznych

  • Wykorzystaj Centrum Dokumentacji dla zautomatyzowanej produkcji rysunków o wysokiej jakości, w tym zestawów dokumentacji wielobranżowej, które są spójne w całym projekcie. Śledź na żywo widok projektu w orientacji arkusza. Wraz ze zmianami projektu, zmienia się arkusz. Edytuj bezspośrednio w arkuszach a OpenRoads Designer zaktualizuje geometrię źródłową.
 • Tworzenie wyrównań poziomych i pionowych

  • Korzystaj z możliwości obiektowych koordynacji geometrii i projektowania wyrównań, które zapewniają inteligentną aktualizację w trakcie szybkiego tworzenia precyzyjnych poziomych i pionowych wyrównań. Używaj profili wzniesień do wyświetlania informacji o powierzchni oraz do wyrównań pionowych powiązanych z wyrównaniami poziomymi.
 • Tworzenie profili i przekrojów

  • ​Twórz profile i przekroje z dowolnego punktu odniesienia w obrębie projektu. Przeglądaj aktualizacje w czasie rzeczywistym w trakcie modyfikowania projektu przy pomocy dynamicznych przekrojów. Będziesz widzieć zmiany w terenie odzwierciedlające zmiany w projekcie. Uwzględnij cechy powierzchni, elementy jezdni oraz oznaczenia, takie jak ograniczenia czy wyznaczanie miejsc.
 • Projektowanie i analiza korytarzy

  • Wykorzystaj możliwości do realistycznego modelowania korytarzy, które obsługują skomplikowane modelowanie i wymagania federacji plików żądane przez BIM Level 2 i ponad nim. Usprawnij skomplikowany proces opracowywania każdego aspektu drogi przy pomocy jednej, parametrycznej prezentacji. Możesz przemieszczać się wzdłuż korytarza w kontrolowanych odstępach czasu, oglądając i zarazem dynamicznie projektując wszystkie elementy drogi.
 • Geoprzestrzenne lokalizowanie projektów

  • Przekształcaj i włączaj do swoich projektów informacje geoprzestrzenne z setek obsługiwanych systemów współrzędnych. Uzyskaj dostęp do danych z serwerów OGC Web Map, wykorzystuj dane GPS w czasie rzeczywistym oraz twórz i oznaczaj geoprzestrzenne pliki PDF.
 • Integracja chmur punktów

  • Z łatwością włączaj do środowiska projektowego dane chmury punktów o szerokiej rozpiętości i skali. Możesz wizualizować, renderować i mierzyć dane chmury punktów w celu lepszego zrozumienia istniejących warunków oraz przyspieszenia wymiarowania i modelowania.
 • Dodawanie obrazów rastrowych

  • Z łatwością dodawaj obrazy rastrowe wszelkiego rodzaju, w tym zdjęcia lotnicze i satelitarne oraz skany dokumentów. Wybieraj spośród dziesiątek obsługiwanych formatów plików, w tym Google Earth KML, CALS, BMP, TIF, GeoTIFF, JPG i wielu innych.
 • Dodawanie siatek rzeczywistych

  • Wykorzystuj w projektach siatki 3D pokryte fotorealistycznymi teksturami utworzone w programie ContextCapture. Te wysoce realistyczne modele mogą być wykorzystane bezpośrednio w środowisku projektowym jako podstawa do modelowania projektowego i budowlanego w celu szybszego tworzenia modeli wyższej jakości.
 • Modelowanie i analiza terenu

  • Twórz inteligentne modele zawierające nie tylko dane o terenie, ale również elementy drogi czy placu budowy. Możesz użyć funkcji do wizualnego odróżnienia konstrukcji i symboli w projektowych.
 • Modelowanie, analizowanie i projektowanie systemów kanalizacyjnych

  • Projektuj i analizuj sieci kanalizacyjne, które są w pełni zintegrowane z projektami dróg. Możesz manipulować sieciami w widokach planu lub profilu, wyświetlając nie tylko model odprowadzania ścieków, ale również inne elementy infrastruktury przesyłowej.
 • Analiza czasu projektowania

  • Zapewnij wgląd w ogólną wydajność projektu wraz z analizą czasu projektowania w celu osiągnięcia zoptymalizowanych wyników projektu dla szerokiej gamy analiz, takich jak analiza drenażu, terenu, bezpieczeństwa, stopniowania, widoczności placu budowy i innych.
 • Ponowne wykorzystywanie typowych schematów projektowych

  • Używaj elementy biblioteczne inżynierii lądowej, aby zapewnić zgodność z normami i zwiększać jakość projektu oraz eliminować potrzebę ciągłego projektowania typowych konfiguracji. Stopień złożoności elementu bibliotecznego inżynierii lądowej nie ma ograniczeń.
 • Wizualizacja projektów

  • Szablony uwzględniające wymagania i kontekst projektu oraz intuicyjny interfejs i możliwość dynamicznego modelowania 3D pozwalają na przegląd projektów w czasie rzeczywistym. Proces modelowania pozwala na wizualizację projektu w dowolnej chwili i na żądanie bez konieczności konwersji modeli, użycia dodatkowego oprogramowania ani wykorzystania specjalistycznych procesów.
 • Praca w spersonalizowanym środowisku

  • Pracuj w odpowiednim dla każdego projektu kontekście dzięki automatycznemu stosowaniu wymaganych ustawień i standardów. Korzystaj ze spersonalizowanych rekomendacji pomagających wykorzystywać, w jak największym stopniu, funkcje oprogramowania.
OpenRoads Designer e-book
Download our interactive e-book and gain access to more than 20 in-depth videos.
Czytaj więcej
The Benefits of Using OpenRoads in Multiple Project Phases
In this Tech Talk, colleagues from Rodriguez Transportation Group discuss the benefits gained by their use of OpenRoads throughout project phases.
WATCH VIDEO
Kup OpenRoads Designer już dziś!
Odwiedź sklep z aplikacjami Bentley i kup OpenRoads Designer za pomocą kilku kliknięć!
kup teraz!
Punkty widzenia