• OpenRoads ConceptStation

  Szybkie projekty koncepcyjne

Oprogramowanie do koncepcyjnego projektowania sieci drogowej

Szybkie tworzenie projektów koncepcyjnych i usprawnienie systemu decyzyjnego pozwala błyskawicznie uruchamiać projekty. Program OpenRoads ConceptStation oferuje zdolności projektowania dróg i mostów oraz pomoc dla inżynierów drogowych i ds. zagospodarowania terenu w tworzeniu inteligentnych modeli w danym kontekście. Opcje projektów koncepcyjnych można badać z wykorzystaniem danych ze świata rzeczywistego i w oparciu o analizę kosztów, która poprawi wyniki projektu.

Łączenie pozyskiwania danych, modelowania rzeczywistości i projektu koncepcyjnego w celu zidentyfikowania drogich i wysoce ryzykownych pozycji na etapie projektowania wstępnego i planowego projektów infrastrukturalnych. 
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Tworzenie projektów koncepcyjnych

  • Twórz liczne scenariusze projektowe wraz z powiązanymi kosztami w celu usprawnienia procesu decyzyjnego. Szybko rozważaj różne opcje projektowe w celu zoptymalizowania projektów dróg i mostów. Wczytuj swoje zestawienia tabel z wcześniejszymi ofertami w celu zapewnienia realistycznych informacji o kosztach.
 • Kreślenie projektów dróg i mostów

  • Sporządzaj rysunki dróg, ramp, mostów, balustrad, świateł ulicznych i innych elementów w ciągu kilku godzin, a nie kilku dni dzięki łatwym w użyciu możliwościom sporządzania rysunków. Dopilnuj, aby projekt przestrzegał norm branżowych.
 • Włączanie informacji kontekstowych

  • Rozpocznij proces projektowania koncepcyjnego przez zlokalizowanie i pobranie bogatych w dane informacji kontekstowych dotyczących danej lokalizacji w celu stworzenia modelu rzeczywistego otoczenia. Możesz z łatwością importować dane ze swojego GIS w celu stworzenia inteligentnych modeli 3D w danym kontekście.
 • Renderowanie w czasie rzeczywistym z kinową jakością

  • Twórz oszałamiające, fotorealistyczne wizualizacje w ciągu kilku sekund przy użyciu dynamicznej platformy silnika realistycznych wizualizacji zapewniającej naturalnie wyglądające oświetlenie i cienie, całościowe oświetlenie w czasie rzeczywistym, punkty IES i światła punktowe, efekty flary i świecące materiały. Interaktywnie dostosowuj porę dnia, dodawaj efekty flary obiektywu i dostosuj głębię ostrości, korzystając z bardzo dokładnych odbić, wygładzania krawędzi i rozmycia obrazu w ruchu.
 • Przejście od projektu koncepcyjnego do projektu szczegółowego

  • Przenieś zoptymalizowany projekt koncepcyjny do fazy projektowania szczegółowego przy zachowaniu integralności geometrycznej. Dopilnuj, aby Twój model cyfrowy był wykorzystany w programie OpenRoads w celu szybszej realizacji i osiągnięcia lepszej jakości projektu.
Free Trial
See OpenRoads ConceptStation in action, then download a free trial. 
Get Started
Użytkownicy Civil 3D, macie wybór!

Zaktualizuj licencje wieczyste Civil 3D, aby uzyskać kredyt na OpenRoads Designer.

Learn More
Talk To Us
Interested in finding out more about this product? 
Talk to Us