• OpenRail Designer

  Rail Track and Electrification Design and Analysis Software

OpenRail Designer

OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion. The application delivers a high performance, immersive, 3D modeling environment that enables instantaneous and interactive parametric modeling of rail corridors. 
Czytaj więcej +
Capabilities
 • Analiza rozmieszczenia torów i podkładów kolejowych

  • Możliwości rozmieszczenia torów zapewniają dokładne obliczenia współrzędnych torów i połączeń dzięki tabelom poszerzania torów i danym przechyłki. Możliwość tworzenia prostych i długich podkładów kolejowych w oparciu o geometrię i lokalizacje rozjazdów.
 • Analiza regresji torów kolejowych

  • ​Zaprojektuj oś trasy na podstawie pomiarów torów przy użyciu analizy regresji. Ustal najlepiej pasującą geometrię osi toru spośród wielu rodzajów danych pomiarowych, w tym rodzajów przejść i przechyłek. Następnie możesz wykorzystać tę geometrię do wprowadzania zmian w projekcie.
 • Zautomatyzuj produkcję rysunków kolejowych

  • Wykorzystaj Centrum Dokumentacji (Documentation Center) w celu zautomatyzowanej produkcji wysokiej jakości rysunków, w tym wielobranżowych zestawów dokumentacji, które są spójne w obrębie całego projektu. Uzyskaj podgląd projektu na żywo w orientacji arkusza. Wraz ze zmianą projektu, zmieniają się arkusze. Wprowadź zmiany bezpośrednio w arkuszach, a OpenRail Designer zaktualizuje geometrię źródła.
 • Tworzenie profili i przekrojów

  • ​Twórz profile i przekroje z dowolnego punktu odniesienia w obrębie projektu. Przeglądaj aktualizacje w czasie rzeczywistym w trakcie modyfikowania projektu przy pomocy dynamicznych przekrojów. Będziesz widzieć zmiany w terenie odzwierciedlające zmiany w projekcie. Uwzględnij cechy powierzchni, elementy jezdni oraz oznaczenia, takie jak ograniczenia czy wyznaczanie miejsc.
 • Projektowanie i analiza korytarzy kolejowych i drogowych

  • Korzystaj z realistycznych możliwości modelowania korytarzy, które wspierają złożone modelowanie i wymagania federacji plików stawiane przez BIM Level 2 i nowsze. Usprawnij złożony rozwój każdego aspektu linii kolejowej w jednej prezentacji parametrycznej. Możesz poruszać się szybko wzdłuż korytarza w kontrolowanych odstępach czasu, przeglądając i dynamicznie projektując zgodnie wszystkie komponenty linii kolejowej.
 • Projektowanie sygnalizacji kolejowej

  • Łatwo projektuj sygnalizację kolejową. Interaktywnie buduj sygnalizację z elementów takich jak osłony, wskaźniki i maszty. Następnie używaj łączenia liniowego do umiejscowienia i zorientowania sygnalizacji w odniesieniu do toru. W razie potrzeby można stworzyć różne geograficzne i schematyczne widoki tego samego projektu.
 • Projektowanie koncepcyjne

  • Jasne zrozumienie istniejących uwarunkowań pozwala na przyspieszenie procesów prac modelowania projektowego z możliwością łatwej integracji obrazów, chmur punktow i siatek rzeczywistych 3D w modelach projektowych i konstrukcyjnych. Integracja informacji geoprzestrzennych zapewnia, że modele są precyzyjnie zlokalizowane przestrzennie.
 • Projektowanie systemów odwadniania torów kolejowych

  • Upewnij się czy odpowiedni odpływ był uwzględniony w projektach torów kolejowych. Jest to niezbędne do eksploatacji torowiska. Zapobiega to uszkodzeniu sieci kolejowej przez wodę opadową lub podtopienia. Skuteczne projektowanie zmniejszy koszty konserwacji i zwiększy dostępność sieci.
 • Projektowanie geometrii toru

  • ​Połącz pomiary, zasady projektowe i wymagania operacyjne, aby opracować optymalną geometrię toru. Wykorzystaj procesy prac inżynierskich do stworzenia osi trasy i niwelety oraz projektu zgodnego z krajowymi normami technicznymi.
 • Projektowanie bocznic, stacji i torów bocznych

  • Dzięki łatwym w użyciu funkcjom geometrii i obszernej bibliotece rozjazdów możesz tworzyć projekty bocznic, stacji i torów bocznych. Elementy toru oparte na regułach zapewniają łatwą adaptację do zmian projektowych.
 • Projektowanie systemów linii napowietrznych

  • Użyj lokalnych standardów i geometrii podstawowej ścieżki, aby wykonać obliczenia rozpiętości, zlokalizować położenie fundamentów i obliczyć wartości rzędnych i nachylenia dla okablowania. Opche projektowania parametrycznego umożliwiają modelowanie zestawów wsporników, masztów i portali. Twórz schematy i modele 3D Twojego systemu OLE.
 • Ponowne wykorzystywanie typowych schematów projektowych

  • Używaj elementy biblioteczne inżynierii lądowej, aby zapewnić zgodność z normami i zwiększać jakość projektu oraz eliminować potrzebę ciągłego projektowania typowych konfiguracji. Stopień złożoności elementu bibliotecznego inżynierii lądowej nie ma ograniczeń.
 • Wsparcie procesów pracy BIM

  • Eksportuj cyfrowe rezultaty projektowe, w tym w formacie IFC, w celu wspierania branżowych procesów pracy BIM. Użyj Asset Manager, aby uwzględnić przypisywanie komponentów w celu uzyskania bardziej wydajnych, bogatych w dane rezultaty BIM. Usprawnij swoje procesy pracy BIM w środowisku cyfrowych bliźniaków, wspierając jednocześnie tworzenie wszystkich tradycyjnych i cyfrowych rezultatów projektowych.
 • Wizualizacja projektów

  • Szablony uwzględniające wymagania i kontekst projektu oraz intuicyjny interfejs i możliwość dynamicznego modelowania 3D pozwalają na przegląd projektów w czasie rzeczywistym. Proces modelowania pozwala na wizualizację projektu w dowolnej chwili i na żądanie bez konieczności konwersji modeli, użycia dodatkowego oprogramowania ani wykorzystania specjalistycznych procesów.
Year in Infrastructure 2019 Winner - Rail and Transit Category

This Napoli-Bari route in Italy will shorten travel time by several hours. Learn how Italferr S.p.A utilized Bentley applications to improve overall design quality and accuracy at a lower cost.

READ MORE
On-demand webinar- What's New in OpenRail Q1 2019?
Join our on-demand webinar with OpenRail expert Kivanc Karakas to learn about the latest features of OpenRail.
Watch Now