• OpenRail Designer

  Rail Track and Electrification Design and Analysis Software

OpenRail Designer

OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion. The application delivers a high performance, immersive, 3D modeling environment that enables instantaneous and interactive parametric modeling of rail corridors. 
Czytaj więcej +
Capabilities
 • Analyze rail and sleeper placement

  • Rail placement capabilities ensure calculation of precise rail coordinates and joints with track widening tables and cant data. You can also create simple and long sleepers based on your geometry and turnout locations.
 • Analiza regresji torów kolejowych

  • ​Zaprojektuj oś trasy na podstawie pomiarów torów przy użyciu analizy regresji. Ustal najlepiej pasującą geometrię osi toru spośród wielu rodzajów danych pomiarowych, w tym rodzajów przejść i przechyłek. Następnie możesz wykorzystać tę geometrię do wprowadzania zmian w projekcie.
 • Automate rail drawing production

  • Utilize the Documentation Center for automated production of high-quality drawings, including multi-discipline documentation sets that are consistent across the entire project. Get a live view of the project in sheet orientation. As the design changes, so will the sheets. Make edits directly in the sheets and OpenRail Designer will update the source geometry.
 • Tworzenie profili i przekrojów

  • ​Twórz profile i przekroje z dowolnego punktu odniesienia w obrębie projektu. Przeglądaj aktualizacje w czasie rzeczywistym w trakcie modyfikowania projektu przy pomocy dynamicznych przekrojów. Będziesz widzieć zmiany w terenie odzwierciedlające zmiany w projekcie. Uwzględnij cechy powierzchni, elementy jezdni oraz oznaczenia, takie jak ograniczenia czy wyznaczanie miejsc.
 • Design and analyze rail and road corridors

  • Use immersive corridor modeling capabilities that support complex modeling and file federation demands required by BIM Level 2 and beyond. Streamline the complex development of every aspect of the railway in a single, parametric presentation. You can move rapidly along a corridor at controlled intervals, viewing and dynamically designing all railway components in concert.
 • Projektowanie sygnalizacji kolejowej

  • Łatwo projektuj sygnalizację kolejową. Interaktywnie buduj sygnalizację z elementów takich jak osłony, wskaźniki i maszty. Następnie używaj łączenia liniowego do umiejscowienia i zorientowania sygnalizacji w odniesieniu do toru. W razie potrzeby można stworzyć różne geograficzne i schematyczne widoki tego samego projektu.
 • Projektowanie koncepcyjne

  • Jasne zrozumienie istniejących uwarunkowań pozwala na przyspieszenie procesów prac modelowania projektowego z możliwością łatwej integracji obrazów, chmur punktow i siatek rzeczywistych 3D w modelach projektowych i konstrukcyjnych. Integracja informacji geoprzestrzennych zapewnia, że modele są precyzyjnie zlokalizowane przestrzennie.
 • Projektowanie systemów odwadniania torów kolejowych

  • Upewnij się czy odpowiedni odpływ był uwzględniony w projektach torów kolejowych. Jest to niezbędne do eksploatacji torowiska. Zapobiega to uszkodzeniu sieci kolejowej przez wodę opadową lub podtopienia. Skuteczne projektowanie zmniejszy koszty konserwacji i zwiększy dostępność sieci.
 • Projektowanie geometrii toru

  • ​Połącz pomiary, zasady projektowe i wymagania operacyjne, aby opracować optymalną geometrię toru. Wykorzystaj procesy prac inżynierskich do stworzenia osi trasy i niwelety oraz projektu zgodnego z krajowymi normami technicznymi.
 • Design yard, station, and siding

  • With easy-to-use geometry capabilities and a comprehensive turnout library, you can create yard, station, and siding designs. Rule-based track elements ensure easy adaptation to design changes.
 • Design rail overhead line systems

  • Use local standards and geometry of the underlying track to make span calculations, locate foundation locations, and calculate height and stagger values for your wire runs. Parametric design capabilities enable modeling of cantilever sets, masts, and portals. Produce schematics and 3D models of your OLE system.
 • Ponowne wykorzystywanie typowych schematów projektowych

  • Używaj elementy biblioteczne inżynierii lądowej, aby zapewnić zgodność z normami i zwiększać jakość projektu oraz eliminować potrzebę ciągłego projektowania typowych konfiguracji. Stopień złożoności elementu bibliotecznego inżynierii lądowej nie ma ograniczeń.
 • Wizualizacja projektów

  • Szablony uwzględniające wymagania i kontekst projektu oraz intuicyjny interfejs i możliwość dynamicznego modelowania 3D pozwalają na przegląd projektów w czasie rzeczywistym. Proces modelowania pozwala na wizualizację projektu w dowolnej chwili i na żądanie bez konieczności konwersji modeli, użycia dodatkowego oprogramowania ani wykorzystania specjalistycznych procesów.
Better Rail Networks begin with OpenRail Designer
Scale up and Streamline your Rail projects effectively with the OpenRail Designer
Download Now
Rail and Transit
Bentley Systems BIM Expertise in Rail and Metro Sector

An exclusive interview with Mr. Kaushik Chakraborty, vice president and regional executive, South Asia, Bentley Systems on BIM expertise in the rail and metro sector.

Learn More