• OpenRail Designer

  Rail Track Design and Analysis Software

OpenRail Designer

OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion. The application delivers a high performance, immersive, 3D modeling environment that enables instantaneous and interactive parametric modeling of rail corridors. 
Czytaj więcej +
  • Analyze rail sleeper placement
  • Analyze rail track regressions
  • Automate rail drawing production
  • Create profiles and cross sections
  • Design and analyze rail and road corridors
  • Design and place rail signals
  • Design in context
  • Design yard station and siding
  • Outline rail track drainage systems
  • Plan track geometry
  • Produce rail overhead line systems
  • Reuse common design layouts
  • Visualize designs
  • Analyze rail sleeper placement
  • Analyze rail track regressions
  • Automate rail drawing production
  • Create profiles and cross sections
  • Design and analyze rail and road corridors
  • Design and place rail signals
  • Design in context
  • Design yard station and siding
  • Outline rail track drainage systems
  • Plan track geometry
  • Produce rail overhead line systems
  • Reuse common design layouts
  • Visualize designs
Capabilities
 • Analiza rozmieszczenia torów i podkładów kolejowych

  • Możliwości rozmieszczenia torów zapewniają dokładne obliczenia współrzędnych torów i połączeń dzięki tabelom poszerzania torów i danym przechyłki. Możliwość tworzenia prostych i długich podkładów kolejowych w oparciu o geometrię i lokalizacje rozjazdów.
 • Analiza regresji torów kolejowych

  • ​Zaprojektuj oś trasy na podstawie pomiarów torów przy użyciu analizy regresji. Ustal najlepiej pasującą geometrię osi toru spośród wielu rodzajów danych pomiarowych, w tym rodzajów przejść i przechyłek. Następnie możesz wykorzystać tę geometrię do wprowadzania zmian w projekcie.
 • Zautomatyzuj produkcję rysunków kolejowych

  • Wykorzystaj Centrum Dokumentacji (Documentation Center) w celu zautomatyzowanej produkcji wysokiej jakości rysunków, w tym wielobranżowych zestawów dokumentacji, które są spójne w obrębie całego projektu. Uzyskaj podgląd projektu na żywo w orientacji arkusza. Wraz ze zmianą projektu, zmieniają się arkusze. Wprowadź zmiany bezpośrednio w arkuszach, a OpenRail Designer zaktualizuje geometrię źródła.
 • Tworzenie profili i przekrojów

  • ​Twórz profile i przekroje z dowolnego punktu odniesienia w obrębie projektu. Przeglądaj aktualizacje w czasie rzeczywistym w trakcie modyfikowania projektu przy pomocy dynamicznych przekrojów. Będziesz widzieć zmiany w terenie odzwierciedlające zmiany w projekcie. Uwzględnij cechy powierzchni, elementy jezdni oraz oznaczenia, takie jak ograniczenia czy wyznaczanie miejsc.
 • Projektowanie i analiza korytarzy kolejowych i drogowych

  • Korzystaj z realistycznych możliwości modelowania korytarzy, które wspierają złożone modelowanie i wymagania federacji plików stawiane przez BIM Level 2 i nowsze. Usprawnij złożony rozwój każdego aspektu linii kolejowej w jednej prezentacji parametrycznej. Możesz poruszać się szybko wzdłuż korytarza w kontrolowanych odstępach czasu, przeglądając i dynamicznie projektując zgodnie wszystkie komponenty linii kolejowej.
 • Projektowanie sygnalizacji kolejowej

  • Łatwo projektuj sygnalizację kolejową. Interaktywnie buduj sygnalizację z elementów takich jak osłony, wskaźniki i maszty. Następnie używaj łączenia liniowego do umiejscowienia i zorientowania sygnalizacji w odniesieniu do toru. W razie potrzeby można stworzyć różne geograficzne i schematyczne widoki tego samego projektu.
 • Projektowanie koncepcyjne

  • Jasne zrozumienie istniejących uwarunkowań pozwala na przyspieszenie procesów prac modelowania projektowego z możliwością łatwej integracji obrazów, chmur punktow i siatek rzeczywistych 3D w modelach projektowych i konstrukcyjnych. Integracja informacji geoprzestrzennych zapewnia, że modele są precyzyjnie zlokalizowane przestrzennie.
 • Projektowanie systemów odwadniania torów kolejowych

  • Upewnij się czy odpowiedni odpływ był uwzględniony w projektach torów kolejowych. Jest to niezbędne do eksploatacji torowiska. Zapobiega to uszkodzeniu sieci kolejowej przez wodę opadową lub podtopienia. Skuteczne projektowanie zmniejszy koszty konserwacji i zwiększy dostępność sieci.
 • Projektowanie geometrii toru

  • ​Połącz pomiary, zasady projektowe i wymagania operacyjne, aby opracować optymalną geometrię toru. Wykorzystaj procesy prac inżynierskich do stworzenia osi trasy i niwelety oraz projektu zgodnego z krajowymi normami technicznymi.
 • Projektowanie bocznic, stacji i torów bocznych

  • Dzięki łatwym w użyciu funkcjom geometrii i obszernej bibliotece rozjazdów możesz tworzyć projekty bocznic, stacji i torów bocznych. Elementy toru oparte na regułach zapewniają łatwą adaptację do zmian projektowych.
 • Ponowne wykorzystywanie typowych schematów projektowych

  • Używaj elementy biblioteczne inżynierii lądowej, aby zapewnić zgodność z normami i zwiększać jakość projektu oraz eliminować potrzebę ciągłego projektowania typowych konfiguracji. Stopień złożoności elementu bibliotecznego inżynierii lądowej nie ma ograniczeń.
 • Wsparcie procesów pracy BIM

  • Eksportuj cyfrowe rezultaty projektowe, w tym w formacie IFC, w celu wspierania branżowych procesów pracy BIM. Użyj Asset Manager, aby uwzględnić przypisywanie komponentów w celu uzyskania bardziej wydajnych, bogatych w dane rezultaty BIM. Usprawnij swoje procesy pracy BIM w środowisku cyfrowych bliźniaków, wspierając jednocześnie tworzenie wszystkich tradycyjnych i cyfrowych rezultatów projektowych.
 • Wizualizacja projektów

  • Szablony uwzględniające wymagania i kontekst projektu oraz intuicyjny interfejs i możliwość dynamicznego modelowania 3D pozwalają na przegląd projektów w czasie rzeczywistym. Proces modelowania pozwala na wizualizację projektu w dowolnej chwili i na żądanie bez konieczności konwersji modeli, użycia dodatkowego oprogramowania ani wykorzystania specjalistycznych procesów.
Shopping cart
Buy OpenRail Designer Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Civil Design
Year in Infrastructure 2019 Winner - Rail and Transit Category

This Napoli-Bari route in Italy will shorten travel time by several hours. Learn how Italferr S.p.A utilized Bentley applications to improve overall design quality and accuracy at a lower cost.

READ MORE
Webinar_temp_290x162
On-demand webinar- What's New in OpenRail Q1 2019?
Join our on-demand webinar with OpenRail expert Kivanc Karakas to learn about the latest features of OpenRail.
Watch Now