• gINT Professional Plus

  Sprawdź, co znajduje się pod ziemią

Oprogramowanie do zarządzania i raportowania danych o instalacjach podziemnych

Osiągnięcie wydajnego, scentralizowanego zarządzania danymi i wszechstronnego, wieloprojektowego raportowania przy pomocy gINT Professional Plus. Raportowanie i zarządzanie danymi o instalacjach podziemnych może odbywać się niemal w dowolny sposób przy pomocy niestandardowych raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne. Możliwe jest zarządzanie dziennikami odwiertów i studni, CPT, dziennikami geofizycznymi i innymi dla wielu projektów. gINT Professional Plus może zautomatyzować powtarzalne zadania, wyeliminować nadmierne wpisy danych i znacznie zwiększyć produktywność.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Tworzenie i wizualizacja raportów geotechnicznych

  • Wirtualnie twórz dowolne rodzaje raportów o instalacjach podziemnych – w tym dzienników odwiertów i studni, diagramów płotowych, przekrojów, map obiektów, wykresów i tabel – w oparciu o te same dane. Ujednolicaj raporty przy użyciu zaawansowanych narzędzi raportujących na potrzeby warunkowego formatowania, operowania danymi i podejmowania decyzji.
 • Tworzenie schematów stratygraficznych

  • Wyświetlaj dane z różnych rejestrów odwiertów w jednym raporcie ze schematami stratygraficznymi 2D/3D. Używaj inteligentnych schematów stratygraficznych w celu dostosowania się do obecności lub braku danych. Pozyskuj dane dotyczące powierzchni, przekształcaj je na siatkę i wyświetlaj je na schematach stratygraficznych. Przedstawiaj elementy wzniesień na raporcie stratygraficznym za pomocą elementów graficznych.
 • Tworzenie rejestrów odwiertów geotechnicznych

  • Szybko rozpocznij pracę, korzystając z szablonów raportów zapewnionych przy instalacji gINT lub zaprojektuj raporty zgodne z konwencjonalnymi papierowymi rejestrami stosowanymi w Twoim przedsiębiorstwie. Uczyń swoje raporty inteligentnymi i bogatymi w dane dzięki bogatemu zestawowi właściwości raportów i wbudowanych wyrażeń.
 • Tworzenie rejestrów otworów geotechnicznych

  • Z łatwością dostosowywuj rejestry otworów geotechnicznych do swoich potrzeb. Nanoś proste i złożone schematy litologiczne, testy laboratoryjne i terenowe, informacje geologiczne i wszelkie inne wymagane dane. Twórz inteligentne raporty wyświetlające kolumny, gdy dostępne są określone dane.
 • Tworzenie raportów na podstawie wielu projektów

  • System Microsoft SQL Server umożliwia raportowanie i kierowanie zapytań o dane dotyczące instalacji podziemnych z nieograniczonej liczby projektów. Ujednolić metody wprowadzania, importowania, przechowywania i raportowania danych w celu zachowania spójności w różnych projektach. Dokonuj konwersji projektów w taki sposób, aby wszystkie korzystały z takiego samego systemu współrzędnych geograficznych.
 • Współpraca z aplikacjami inżynierskimi

  • Zapisuj dane o instalacjach podziemnych w niezależnym formacie możliwym do ponownego wykorzystania przez inżynierów. Importuj i eksportuj dane w typowych formatach, takich jak Excel, CSV, Microsoft Access, AGS i LandXML.
 • Zarządzanie danymi o instalacjach podziemnych

  • Korzystaj z narzędzi do zarządzania danymi o instalacjach podziemnych do pozyskiwania, walidacji, zapytań, raportowania i udostępniania danych osobom zainteresowanym na poziomie projektu. Specjaliści ds. geotechnicznych, geośrodowiskowych, geologicznych i ds. górnictwa mogą korzystać z danych o instalacjach podziemnych za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu.
 • Zarządzanie danymi o instalacjach podziemnych w wielu projektach

  • Scentralizuj liczne projekty w bazie danych przedsiębiorstwa, aby poprawić współpracę na poziomie globalnym. Wykorzystuj narzędzia do zarządzania danymi o instalacjach podziemnych do pozyskiwania, walidacji, zapytań, raportowania i udostępniania danych osobom zainteresowanym. Przeprowadzaj konwersję współrzędnych między różnymi systemami współrzędnych.
 • Praca z geotechnicznymi danymi o instalacjach podziemnych w 3D

  • Wyswietl dane o instalacjach podziemnych gINT w 3D, odwiertach, litologii, poziomie wód i innych. Załaduj dane bezpośrednio z projektów gINT i wyświetl je za pomocą różnych kolorowych motywów. Połącz dane o instalacjach podziemnych z istniejącymi pomiarami terenu w celu kompleksowej analizy.
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
AGS Toolkit

Validate, convert and report on AGS files and use them in Excel. Download now!

Download Now