• gINT Professional

  Sprawdź co znajduje się pod ziemią

Jan De Nul NUV | Rozbudowa Kanału Panamskiego | Panama

Oprogramowanie do zarządzania i raportowania danych o instalacjach podziemnych

gINT Professional pozwala wyjść poza podstawowe rejestry. Raportowanie i zarządzanie danymi o instalacjach podziemnych może odbywać się w niemal dowolny sposób przy pomocy niestandardowych raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne. Oprogramowanie pomaga w zarządzaniu dziennikami odwiertów i studni, CPT i dziennikami geofizycznymi. Można również tworzyć diagramy ogrodzeń, wykresy, tabelki i wszelkie inne raporty, jakie tylko można sobie wyobrazić.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Tworzenie i wizualizacja raportów geotechnicznych

  • Wirtualnie twórz dowolne rodzaje raportów o instalacjach podziemnych – w tym dzienników odwiertów i studni, diagramów płotowych, przekrojów, map obiektów, wykresów i tabel – w oparciu o te same dane. Ujednolicaj raporty przy użyciu zaawansowanych narzędzi raportujących na potrzeby warunkowego formatowania, operowania danymi i podejmowania decyzji.
 • Tworzenie schematów stratygraficznych

  • Wyświetlaj dane z różnych rejestrów odwiertów w jednym raporcie ze schematami stratygraficznymi 2D/3D. Używaj inteligentnych schematów stratygraficznych w celu dostosowania się do obecności lub braku danych. Pozyskuj dane dotyczące powierzchni, przekształcaj je na siatkę i wyświetlaj je na schematach stratygraficznych. Przedstawiaj elementy wzniesień na raporcie stratygraficznym za pomocą elementów graficznych.
 • Tworzenie rejestrów odwiertów geotechnicznych

  • Szybko rozpocznij pracę, korzystając z szablonów raportów zapewnionych przy instalacji gINT lub zaprojektuj raporty zgodne z konwencjonalnymi papierowymi rejestrami stosowanymi w Twoim przedsiębiorstwie. Uczyń swoje raporty inteligentnymi i bogatymi w dane dzięki bogatemu zestawowi właściwości raportów i wbudowanych wyrażeń.
 • Tworzenie rejestrów otworów geotechnicznych

  • Z łatwością dostosowywuj rejestry otworów geotechnicznych do swoich potrzeb. Nanoś proste i złożone schematy litologiczne, testy laboratoryjne i terenowe, informacje geologiczne i wszelkie inne wymagane dane. Twórz inteligentne raporty wyświetlające kolumny, gdy dostępne są określone dane.
 • Tworzenie specjalistycznych raportów geotechnicznych

  • Rozszerz bibliotekę raportów w taki sposób, aby zawierała ona dziewięć rodzajów raportów poza standardowymi raportami, w tym rejestry, dane stratygraficzne/profile, wykresy, histogramy, tabele graficzne, tabele tekstowe, dokumenty graficzno-tekstowe, dokumenty tekstowe i mapy terenów. Możesz też zaprojektować własne raporty, w tym raporty terenowe i laboratoryjne.
 • Współpraca z aplikacjami inżynierskimi

  • Zapisuj dane o instalacjach podziemnych w niezależnym formacie możliwym do ponownego wykorzystania przez inżynierów. Importuj i eksportuj dane w typowych formatach, takich jak Excel, CSV, Microsoft Access, AGS i LandXML.
 • Zarządzanie danymi o instalacjach podziemnych

  • Korzystaj z narzędzi do zarządzania danymi o instalacjach podziemnych do pozyskiwania, walidacji, zapytań, raportowania i udostępniania danych osobom zainteresowanym na poziomie projektu. Specjaliści ds. geotechnicznych, geośrodowiskowych, geologicznych i ds. górnictwa mogą korzystać z danych o instalacjach podziemnych za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu.
 • Praca z geotechnicznymi danymi o instalacjach podziemnych w 3D

  • Wyswietl dane o instalacjach podziemnych gINT w 3D, odwiertach, litologii, poziomie wód i innych. Załaduj dane bezpośrednio z projektów gINT i wyświetl je za pomocą różnych kolorowych motywów. Połącz dane o instalacjach podziemnych z istniejącymi pomiarami terenu w celu kompleksowej analizy.
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
AGS Toolkit

Validate, convert and report on AGS files and use them in Excel. Download now!

Download Now