Objaśnienie

Szybkie zainicjowanie projektów kolejowych poprzez tworzenie projektów koncepcyjnych i usprawnienie procesu podejmowania decyzji. OpenRail ConceptStation zapewnia możliwości projektowania torów, trakcji, tuneli i mostów, które pomagają inżynierom i projektantom tworzyć zaawansowane modele w kontekście. Dowiedz się, w jaki sposób możesz ocenić warianty projektu koncepcyjnego przy użyciu rzeczywistych danych i analizy kosztów, aby szybko określić, które projekty są optymalne. 

Wykorzystaj pozyskiwanie danych, modelowanie rzeczywistości i projektowanie koncepcyjne, aby wyeliminować elementy o wysokich kosztach i wysokim ryzyku na wstępnych i planowanych etapach projektów sieci kolejowej. 

Firma Bentley zapewnia wsparcie i pomoc
Informacje, narzędzia i zasoby pomocne w pracy zdalnej podczas epidemii COVID-19
Learn More
Firma Bentley zapewnia wsparcie i pomoc
Usługa ProjectWise 365 pozwala sprostać wyzwaniom związanym z pracą z domu
Zniesienie opłat za subskrypcję subskrypcyjnych do 30 września 2020 r.